Funktionsmedicinsk rådgivning

Madeleine Marcus Madeleine Marcus

Hej! Jag arbetar som näringsterapeut sedan1999.
Genom åren har jag hjälpt tusentals människor att hitta sin väg till bättre hälsa utifrån ett koncept som kallas för funktionsmedicin, som är grunden i mitt arbete. 

Funktionsmedicinen är grundad på vetenskapliga principer där man söker efter möjliga orsaker till varför problem uppstår och hållbara lösningar till att hjälpa kroppen till självläkning.

Jag tar hänsyn till faktorer som miljö, genetik, kost, näringsbalans, hormonell balans, magtarmfunktion, miljö och livsstil - som alla har betydelse för kroppens olika uppgifter. 

Har du djupgående- eller kroniska hälsoutmaningar, kan funktionsmedicinen vara till stor hjälp för dig.  

Oavsett om du väljer att besöka mig på mottagningen eller ett videomöte får du en ordentlig genomgång av din hälsa. Du får också lära dig mer om hur din kropp fungerar och vad du kan göra för att hjälpa den på bästa sätt.
 

Särskild kompetens, men bred inriktning

Jag har särskilt mycket erfarenhet inom områden som magtarmproblem, metabol ohälsa (involverar bland annat högt blodtryck, höga triglycerider, bukfetma, övervikt och insulinresistens), hormonell obalans, inflammation, autoimmunitet, smärta, utmattningssyndrom och immunförsvar.
Men eftersom alla delar i kroppen samverkar arbetar jag med allt som har med ohälsa, hälsa och friskvård att göra.

Friskvårdspeng

Har du en friskvårdspeng från din arbetsgivare, kan du använda den hos mig. Du sänder bara kvittot på din betalning till din arbetsgivare. 

Jag är även ansluten till ePassi som förmedlar friskvårsmedel. Är din arbetsgivare ansluten till dem kan du använda min tjänst som heter Enkel rådgivning för kostrådgivning om högst 1000 kronor i månaden. 

Priser för mina funktionsmedicinska tjänster:

Funktionsmedicinskt nybesök på mottagningen (max 2,5 tim), 3300 kr.
Funktionsmedicinskt återbesök på mottagningen (max 1,5 tim), 2200 kr.
Funktionsmedicinsk videorådgivning (max 1,5 tim), 1900 kr. 

Funktionsmedicinskt besök:

Fördelarna med att ses på mottagningen är att vi har en timme mer på oss och att själva kommunikationen går lättare när vi sitter i samma rum jämfört med videosamtal. Tal, hållning och rörelser är också lättare att se när vi sitter i samma rum än på en videoskärm. 
Jag kan även göra vissa fysiska undersökningar som inte är möjliga annars.

Funktionsmedicinskt videomöte:

Funktionsmedicinskt möte genom videosamtal

Fördelarna med funktionsmedicinska videosamtal jämfört med besök på mottagningen är att de kostar mindre, tar kortare tid och du behöver inte resa för att konsultera mig.
Vi förlorar förvisso den del av kommunikation som man bara kan ha när man sitter i samma rum, men utöver det gör jag ett lika grundligt arbete för dig som under ett besök. 

Så här går det till hos mig

Hälsoutvärdering

Allra första mötet startar med utgångspunkt från min hälsoutvärdering som jag ber dig fylla i minst 48 timmar innan vi ses. 
Den är en viktig del av din journal och gör att jag lättare kan förstå och förklara samband mellan kost, livsstil, symptom, toxisk belastning, näringsbalans och olika körtel- och organfunktioner. 

Genomgång av laboratorietester

Har du färska provsvar, så går vi även igenom dessa tillsammans och jag förklarar vad de olika värdena står för. 

Blodtryck

Både blodtryck och puls påverkas av insulin, binjurebarkshormoner, sköldkörtelhormoner och njurfunktion. 
Högt blodtryck ingår inte som en naturlig del i åldrandet, trots att det är mycket vanligt hos äldre personer (och börjar bli allt vanligare även hos yngre personer).
Den allra vanligaste orsaken till högt blodtryck är insulinresistens, vilken mestadels är kostrelaterad och går att påverka i hög grad. 

Många menar att ett lågt blodtryck är bra, men ett för lågt blodtryck, kan vara tecken på lågt kortisol, vilket i så fall kan vara kopplat till långvarig stress, utmattning, allergier m.m.
En oförklarligt låg puls kan vara tecken på exempelvis låga sköldkörtelhormoner. 
För mig är blodtrycket en informationskälla och ett skäl till att titta närmare på orsakerna till varför det eventuellt är avvikande. 

Besöker du mig på mottagningen, tar jag blodtrycket på plats. 
Väljer du videosamtal rekommenderar jag att du tar blodtrycket dagarna innan vårt möte.
Många apotek och vårdcentraler erbjuder blodtryckstagning för en mindre ersättning. 

Optimalt blodtryck ligger runt 120/80 och en puls runt 55-65.

Levande blodanalys

Besöker du mig på mottagningen kan jag analysera ditt blod i mikroskop, vilken ger omedelbar information om tillstånd som:

 • Inflammation
 • Infektion
 • Om de röda- och vita blodkropparna är friska eller skadade
 • Brist på järn, B12 eller folsyra
 • Ökad risk för blodpropp

En levande blodanalys ska dock ses som en screening. Mer detaljerade tester kring näringsobalanser, körtel och organfunktioner kan göras via funktionsmedicinska tester och ibland även genom vanliga tester inom vården.
Levande blodanalys kan i viss mån ersättas av vanliga blodprover om du inte kan besöka mig. 

Visuella fynd

Obalanser i kroppen kan visa sig på många sätt genom olika tecken i ögon, tunga, läppar, hud, hår, naglar, slemhinnor, synliga kärl och förändringar i tänder, skelett och leder. 
Det är alltid lättare att se detta om vi sitter i samma rum, men du kommer även att ha fått chansen att berätta om detta genom hälsoutvärderingen. 

Val av kompletterande tester

Efter ett första möte när jag vet mer om din hälsosituation är det lättare att se vilka eventuella tester som kan vara lämpliga komplement. Kanske vill vi titta närmare på exempelvis näringsstatus, signalsubstanser, organfunktioner, hormoner, tarmflora eller genetiska variationer.

Detaljerade kostråd

Maten är i dag utan tvekan det främsta skälet till ohälsa i vårt land. Därför kommer vi att lägga mycket tid på att tala runt kosten i början. 

Ofta skiljer sig mina rekommendationer från de hälsoråd du hittar på nätet, då jag hellre tittar på vad som fungerat evolutionärt för människan genom miljontals år, hellre än de olika hälsokoncepten och den massiva propagandan som vuxit fram under de sista decennierna, vilka ofta visat sig bidra till ytterligare ohälsa. 

Jag guidar dig igenom vilka livsmedel som är säkra och livsnödvändiga och vilka som är de allra skadligaste (och hela spektret däremellan) och du får skriftliga råd med dig hem. 

Alla människor har vissa grundläggande behov, men alla har dessutom olika individuella förutsättningar som också behöver tas hänsyn till. Därför är upplägget ett samspel mellan oss för att bli så bra som möjligt för dig och kostråden kommer troligen att justeras över tid för att passa just dig så bra som möjligt. 

Jag vill redan nu berätta att jag avråder vegansk- och vegetariansk kost.
Dels är det svårt eller omöjligt att få i sig tillräckligt med viktiga eller livsnödvändiga näringsämnen. Dels är den alltför rik på artfrämmande ämnen, högallergena ämnen, kolhydrater, antinutrienter och fytokemikalier som vi bör inta i sparsammare mängder eller i vissa fall undvika helt, då de kan ställa till stor skada i kroppen.

Jag vill ge dig mina alla bästa råd. Därför använder jag mig inte av  koncept som antiinflammatorisk kost (vilken inte alls är antiinflammatorisk i längden vid närmare titt) eller paleokost (vilken inte liknar verklig stenålderskost när man tittar i paleorecepten) eller autoimmun paleokost/AIP (som är otillräcklig för att stoppa autoimmuna sjukdomar).

Ofta - men inte alltid, lutar mina råd mot ketogen kost eller lågkolhydratkost där rött kött och animaliskt fett är viktiga ingredienser (och som varken ökar risken för cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes eller bidrar till sämre klimat), i olika variationer och med olika tillägg.
Råden kommer per automatik att minska inflammation och autoimmunitet och förbättra den metabola hälsan, samt blir mer lik våra anfäders föda. .

Jag delar även med mig av källor där du kan läsa eller lyssna på vad seriös forskning har att säga om detta och jag uppmuntrar dig att ta del av dem, då de bidrar till att öka både din kunskap och motivation.
I slutänden är det ju ändå du som ska sitta vid rodret och ta kontroll över din hälsa - och jag vill ge dig lite verktyg till att nå dit! 

Skräddarsytt kosttillskottsprogram

Dagens jordbruksmetoder har tyvärr lett till att de grödor vi äter (eller fodret som våra slaktdjur äter), innehåller betydligt lägre nivåer av flera viktiga näringsämnen som behövs för många av kroppens funktioner - men i gengäld högre halter av kemikalier och tungmetaller. 

Många hälsoutmaningar är kopplade till näringsobalanser och ett ökat avgiftningsbehov.
Därför arbetar jag även med kosttillskott, vars syfte stödja kroppens normala funktioner. 

Under en behandling arbetar jag ofta med terapeutiska doser av vissa näringsämnen eller örter. Det innebär att de är lite högre under en kortare period. Syftet är att påverka olika funktioner i kroppen för att stimulera självläkning. 
Produkterna jag rekommenderar är av hög kvalitet och som jag vet att de även fungerar i praktiken. Du får alltid exakta och skriftliga doseringsanvisningar. 

Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1100–1600 kr per månad under behandlingstiden.
Önskar du en lägre månadskostnad, så låt mig få veta det i början av vårt möte, så lägger jag upp din plan på ett annat sätt.

Uppföljning

Det är bra om det inte tar för lång tid mellan ett första och andra möte. Därför är det vanligt att jag föreslår ett första uppföljningsmöte efter ca 6 veckor.
På den tiden bör du ha fått vissa resultat av behandlingen och en hel del erfarenheter kring koständringen och du hinner inte tappa motivationen, som ofta blir utmanad i början i och med alla förändringar. 

 • Under en uppföljning går vi igenom din nuvarande hälsosituation och ser på vilka symtom har förändrats och undersöker vilka skälen kan vara till att eventuella kvarvarande symptom finns kvar. 
 • Vi talar även om hur du tycker att det har fungerat med kosten och justerar vid behov.
 • Vi går igenom eventuella nya provsvar tillsammans.
 • Troligen har du även hunnit få en del frågor som du gärna får ta upp under mötet. 
 • Ses vi på mottagningen gör jag en levande blodanalys eller annan fysisk undersökning om behov och tid finns. 
 • Med utgångspunkt från den nya informationen, lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag till dig med råd kring kost och kosttillskott för en viss period framåt som vi kommer överens om. 

Hur länge kan en behandling pågå?

Vartefter din hälsa blir stabilare och ju bättre grepp du har kring kosten, kommer jag att föreslå allt längre mellanrum mellan sessionerna.
Under ett första år rekommenderar ofta jag att vi ses ca 5 gånger och därefter 1-3 gånger per år om du fortfarande har behov av det.

Du binder dock inte upp dig till något hos mig. Jag försöker bara rekommendera det jag tror gagnar dig mest (även ekonomiskt) men anpassar alltid mina rekommendationer efter dina önskemål. 

Vissa kommer snabbt tillrätta med sina hälsoutmaningar och behöver kanske ingen eller få uppföljningar och hör sedan bara av sig om något nytt problem uppstår. 

Andra behöver ett långvarigare stöd på grund av djupare hälsoutmaningar eller för att de känner att våra möten hjälper dem att hitta tillbaka till de rutiner som de vet att de mår bra av. 

Boka tid

Skriv till mig så ger jag förslag på några tider. Ange gärna om du har något särskilt önskemål. 
På grund av många bokningsförfrågningar kan jag bara lova att jag reserverar tidsförslagen till dig under max 24 timmar.  

Boka av

Mejla mig senast 24 timmar innan vår tid. 
Vid senare avbokningar debiteras 100 % (undantaget ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg).   

När du vill avsluta

Du kan avsluta vårt samarbete närsomhelst. Vill du det, rekommenderar jag att du ber mig om att lägga upp ett egenvårdsprogram för dig under vårt sista möte, vilket även kan vara en Enkel rådgivning. Det innebär att jag skapar ett kosttillskottsprogram för dig som du kan använda dig av under minst ett år (eller en period som du själv önskar) som en hjälp för dig att bibehålla eller förbättra din nuvarande hälsostatus.
Egenvårdsprogrammet passar för dig som bara tänkt konsultera mig en enda gång också.

Vill du veta mer innan du går vidare?

Det går att läsa mycket på den här sidan, men ibland vill man talas vid innan beslut. 
Om inte annat så för att höra vad det är för slags person som man funderar på att dela sin personliga information med. 
Mejla mig gärna, så bokar vi en tid när jag ringer upp dig för ett kort kostnadsfritt samtal.

Sidan är uppdaterad 240222