Funktionsmedicin, Näringsterapi (fysiskt besök eller genom video)

Sedan 240602 arbetar jag för- och hos den funktionsmedicinska vårdkliniken 2Heal Medical på Drottninggatan 101 i Stockholm, där flera kompetenser samverkar i syfte att erbjuda bästa tänkbara vård och rådgivning. 

För dig som redan är kund hos mig gäller de tidigare priserna och konsultationstiderna till och med 240831:
Funktionsmedicinskt återbesök 90 minuter: 2200 kr. 
Funktionsmedicinskt videosamtal 90 minuter: 1900 kr.
Ange en rabattkod för att få de här priserna. kontakta mig personligen om du inte fått den.

Från och med 240901 gäller 2Heals priser

Boka tid: Välkommen att boka tid hos mig här eller ring 08-34 31 39.

Madeleine Marcus Madeleine Marcus

Hej!
Jag är utbildad Certifierad Näringsterapeut (NMTF) och har arbetat med näringsterapi enligt den funktionsmedicinska modellen sedan 1999.
 
Funktionsmedicinen är baserad på vetenskapliga principer där man söker efter möjliga orsaker till varför problem uppstår och hållbara lösningar till att hjälpa kroppen till självläkning.

Jag tar hänsyn till faktorer som miljö, genetik, kost, stress, näringsbalans, hormonell balans, magtarmfunktion, miljö och livsstil - som alla har betydelse för hälsan.   

Särskild inriktning:

 • Metabol ohälsa såsom högt blodtryck, insulinresistens, övervikt, fettlever och höga blodfetter.
 • Magtarmproblem som reflux, GERD, IBS och inflammatoriska tarmsjukdomar.
 • Hudproblem som acne, rosacea, eksem, psoriasis och klåda.
 • Hormonella obalanser vilka kan visa sig som infertilitet, ångest, PMS, PCOS, endometrios, myom, klimakteriebesvär eller sömnsvårigheter.
 • Kronisk smärta, kronisk inflammation och autoimmuna sjukdomar.
 • Astma, allergier och födoämnesintoleranser.
 • Nedsatt immunförsvar eller infektionskänslighet.
 • Kognitiva problem som nedsatt fokus eller minne eller hjärndimma.
 • Trötthet och utmattningssyndrom.

 
Men eftersom alla delar i kroppen samverkar arbetar jag med allt som har med ohälsa, hälsa och friskvård att göra.

Oavsett om du väljer att besöka mig på mottagningen eller ett videomöte får du en ordentlig genomgång av din hälsa.
Du får också lära dig mer om hur din kropp fungerar och vad du kan göra för att hjälpa den på bästa sätt.

Så här går det till hos mig

Funktionsmedicinskt möte genom videosamtal

Frågeformulär kring din hälsa

Vår första träff startar med utgångspunkt från flera frågeformulär som du får fylla i innan vi ses. 
Den är en viktig del av din journal och gör att jag lättare kan förstå samband mellan kost, livsstil, symptom, toxisk belastning, näringsbalans och olika körtel- och organfunktioner. 

Genomgång av vanliga blodprover

Har du färska vanliga blodprovsvar går vi även igenom dem tillsammans. 

Blodtryck

Både blodtryck och puls påverkas av insulin, binjurebarkshormoner, sköldkörtelhormoner och njurfunktion. 
Högt blodtryck ingår inte som en naturlig del i åldrandet, trots att det är mycket vanligt hos äldre personer (och börjar bli allt vanligare även hos yngre personer).
Den allra vanligaste orsaken till högt blodtryck är insulinresistens, vilken mestadels är kostrelaterad och går att påverka i hög grad. 

Många menar att ett lågt blodtryck är bra, men ett för lågt blodtryck, kan vara tecken på lågt kortisol, vilket i så fall kan vara kopplat till långvarig stress, utmattning, allergier m.m.
En oförklarligt låg puls kan vara tecken på exempelvis låga sköldkörtelhormoner. 
För mig är blodtrycket en informationskälla och ett skäl till att titta närmare på orsakerna till varför det eventuellt är avvikande. 

Besöker du mig på mottagningen, tar jag blodtrycket på plats. 
Väljer du videosamtal rekommenderar jag att du tar blodtrycket dagarna innan vårt möte.
Många apotek och vårdcentraler erbjuder blodtryckstagning för en mindre ersättning. 

Optimalt blodtryck ligger runt 120/80 och en puls runt 55-65.

Detaljerade kostråd

Kosten är en viktig orsak till ohälsa i dag. Därför lägger jag lägger mycket fokus på den i början så att du snabbt lär dig vad som är bäst att äta för dig.
Ofta skiljer sig mina rekommendationer från många hälsoråd du hittar på nätet, vilka ofta visat sig bidra till ytterligare ohälsa. 

Jag vill redan nu berätta att jag avråder vegansk- och vegetariansk kost.
Dels är det svårt eller omöjligt att få i sig tillräckligt med viktiga eller livsnödvändiga näringsämnen. Dels är den alltför rik på högallergena ämnen, kolhydrater, antinutrienter och fytokemikalier som vi bör inta i sparsammare mängder eller i vissa fall undvika helt eftersom de kan ställa till skada i kroppen.

Jag använder mig inte heller av färdiga koncept som antiinflammatorisk kost, paleokost, AIP, medelhavskost eller ketogen kost. 
Alla dessa dieter har många bra inslag och jag vill inte kasta ut babyn med badvattnet.
Man behöver dock vara medveten om att för att kunna sälja ett koncept behöver det vara attraktivt för köparen, vilket så gott som alltid innebär modifieringar och kompromisser. 

De kostråd du får av mig är baserade på kunskapen om:

 • Vilken kost som vårt matsmältningssystem är konstruerat att för att äta.
 • Vilken kost vi överlevt och trivts på under miljontals år.
 • Hur olika växtkemikalier påverkar hälsan (på gott och ont).
 • Hur antinutrienter, dvs. ämnen i olika livsmedel som hindrar upptaget av olika näringsämnen. 
 • Den biokemiska och metabola effekten av kolhydrater, fetter och proteiner. 
 • Hur processande av olika livsmedel förändrar kroppens förutsättningar att hantera dem. 
 • Hur ekonomiska intressen, forskningsfusk, religion och okunskap ligger bakom många kostråd. 

Ofta - men inte alltid, lutar mina råd mot en lågkolhydratkost där rött kött och animaliskt fett är viktiga ingredienser (och som varken ökar risken för cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes eller bidrar till sämre klimat), i olika variationer och med olika tillägg.
Råden kommer per automatik att minska inflammation och autoimmunitet och förbättra den metabola hälsan, samt blir mer lik våra anfäders föda. 

Gemensam grund med individuell finjustering
Människan har vissa grundläggande behov och ingen mår bra för mycket toxiska ämnen.
Utöver det finns det faktorer som genetik, trauman, läkemedel, sjukdom, miljö, levnadsomständigheter och mycket annat som måste tas hänsyn till. 
Därför är varje kostplan individuell och ett samspel mellan oss. Råden kommer högst troligt att justeras över tid, särskilt i början av behandlingen för att bli så optimal som möjligt för dig. 

Jag guidar dig igenom vilka livsmedel som är säkra och livsnödvändiga och vilka som är de allra skadligaste (och hela spektret däremellan) och du får skriftliga råd med dig hem. 

Jag delar även med mig av källor där du kan läsa eller lyssna på vad seriös forskning har att säga om detta och jag uppmuntrar dig att ta del av dem, då de bidrar till att öka både din kunskap och motivation.
I slutänden är det ju ändå du som ska sitta vid rodret och ta kontroll över din hälsa - och jag vill ge dig lite verktyg till att nå dit! 

Vill du lättare förstå hur jag tänker, rekommenderar jag att du läser min artikel: Varför vi behöver nya kostråd

Skräddarsytt kosttillskottsprogram

Dagens jordbruksmetoder har bidragit till att de grödor vi och våra slaktdjur äter, innehåller betydligt lägre nivåer av flera viktiga näringsämnen som behövs för många av kroppens funktioner - men i gengäld högre halter av kemikalier och tungmetaller. 

Många hälsoutmaningar är kopplade till näringsobalanser och ett ökat avgiftningsbehov.
Därför arbetar jag även med kosttillskott, vars syfte stödja kroppens normala funktioner. 

Under en behandling arbetar jag ofta med terapeutiska doser av vissa näringsämnen eller örter. Det innebär att de är lite högre under en kortare period. Syftet är att påverka olika funktioner i kroppen för att stimulera självläkning. 
Produkterna jag rekommenderar är av hög kvalitet och som jag har klinisk erfarenhet av. Du får alltid exakta och skriftliga doseringsanvisningar. 

Uppföljning

Det är bra om det inte tar för lång tid mellan ett första och andra möte. Därför är det vanligt att jag föreslår ett första uppföljningsmöte efter ca 6 veckor.
På den tiden bör du ha fått uppleva en del resultat av behandlingen och även fått lite erfarenheter kring hur både din tidigare och nya kost påverkat dig. 

 • Under en uppföljning går vi igenom din nuvarande hälsosituation och ser på vilka symtom har förändrats och undersöker vilka skälen kan vara till att eventuella kvarvarande symptom finns kvar. 
 • Vi talar även om hur du tycker att det har fungerat med kosten och justerar vid behov.
 • Troligen har du även hunnit få en del frågor som du gärna får ta upp under mötet. 
 • Med utgångspunkt från den nya informationen, lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag till dig med råd kring kost och kosttillskott för en viss period framåt som vi kommer överens om tillsammans.
 • Vi går igenom eventuella nya blodprover tillsammans. Är det ett omfattande provsvar som GI Map plus Zonulin, Metabolomix +, Organix, OAT, DUTCH Complete eller liknande, så bokar vi en separat hälsocoachtid om 45 minuter för just den genomgången. 

Hur länge kan en behandling pågå?

Vartefter din hälsa blir stabilare och ju bättre grepp du har kring kosten, kommer jag att föreslå allt längre mellanrum mellan sessionerna.
Under ett första år rekommenderar ofta jag att vi ses ca 5 gånger och därefter 1-3 gånger per år om du fortfarande har behov av det.

Du binder dock inte upp dig till något. Jag försöker bara rekommendera det jag tror gagnar dig mest (även ekonomiskt) men anpassar alltid mina rekommendationer efter dina önskemål. 

Vissa kommer snabbt tillrätta med sina hälsoutmaningar och behöver kanske ingen eller få uppföljningar och hör sedan bara av sig om något nytt problem uppstår. 
Andra behöver ett långvarigare stöd på grund av djupare hälsoutmaningar eller för att de känner att våra möten hjälper dem att hitta tillbaka till de rutiner som de vet att de mår bra av. 

Så här betalar du

Du kan betala kontant på plats, med kort, swish eller mot faktura. Läs mer här

När du vill avsluta

Du kan avsluta vårt samarbete närsomhelst. Vill du det, rekommenderar jag att du ber mig om att lägga upp ett egenvårdsprogram för dig under vårt sista möte, vilket även kan ske genom en Hälsocoaching. Det innebär att jag skapar ett kosttillskottsprogram för dig som du kan använda dig av under minst ett år (eller en period som du själv önskar) som en hjälp för dig att bibehålla eller förbättra din nuvarande hälsostatus.
Egenvårdsprogrammet passar för dig som bara tänkt konsultera mig en enda gång också.

Sidan är uppdaterad 240710