Jag hjälper dig att ta kontroll över din hälsa!

Genom åren har jag bevittnat tusentals människor som gått från ohälsa till ett friskare liv - stolta över vad de åstadkommit genom eget arbete. 
Med kunskap och rätt verktyg, guidar jag dig på vägen till ditt bästa du. 

Hej!
Jag hjälper människor att hitta sin väg till bättre hälsa och jag arbetar utifrån ett koncept som kallas för funktionsmedicin. 
Funktionsmedicinen är grundad på vetenskapliga principer där söker efter möjliga orsaker till varför problem uppstår och hållbara lösningar till att hjälpa kroppen till självläkning. Många faktorer spelar in som miljö, genetik, kost, näringsbalans och livsstil. 

Jag har särskilt mycket erfarenhet inom områden som metabol ohälsa (involverar bland annat högt blodtryck, höga triglycerider, bukfetma och inulinresistens), hormonell obalans, inflammation, magtarmproblem, utmattningssyndrom och immunförsvar. Men eftersom allt hänger samman arbetar jag med allt som har med ohälsa, hälsa och friskvård att göra.

Varje människa är unik med olika historik och behov, under olika tidsperioder. 
Därför arbetar jag aldrig med koncept, som speciella dieter, utan lägger upp en ny plan för varje person och varje tillfälle. 

En bra start är att vi tillsammans går igenom den omfattande hälsoutvärderingen. Utifrån den kan vi gå vidare och se vilka eventuella tester som kan behöva göras och lägga upp en plan för kost och annat som kan vara aktuellt för dig. 
 
Målet är att du ska få ökad kunskap om vad din kropp behöver för att själv kunna ta kontroll över din hälsa. Därför arbetar vi i team.
Jag ger dig grundläggande kunskaper och behandlingsplaner i olika steg och du ger mig feedback på hur det fungerar för dig så att vi tillsammans kan finputsa det så att det blir så bra som det bara går.

Mina verktyg

Hälsoutvärdering

Mitt viktigaste verktyg är hälsoutvärderingen, som är en omfattande intervju kring dig och din hälsa. 
Med hjälp av den informationen kan jag lättare förstå samband mellan kost, livsstil, symptom, toxisk belastning, näringsbalans och olika körtel- och organfunktioner.

Levande blodanalys

Kommer du till min mottagning kan jag analysera ditt blod i mitt mikroskop. 
Att få se sitt eget blod och få det förklarat är ofta spännande, men också en inspirationskälla till att göra hälsosamma val.
 
Testet ger omedelbar information om tillstånd som:

  • Inflammation
  • Infektion
  • Kvaliteten på de vita och röda blodkropparna
  • Brist på järn, B12 eller folsyra
  • Skörhet hos de röda blodkropparna
  • Ökad risk för blodpropp

 En levande blodanalys ska dock ses som en screening. Mer detaljerade tester kring näringsobalanser, körtel och organfunktioner kan göras via funktionsmedicinska tester (se nedan) och ibland även genom vanliga tester inom vården.

Laboratorietester

Laboratorietester

Jag har tillgång till ett brett utbud av högkvalitativa labbtester där vi kan titta närmare på din näringsstatus, signalsubstanser, hormoner, tarmflora eller genetiska variationer vid behov. 

Visuella fynd:

Obalanser i kroppen kan visa sig på många sätt såsom i avvikelser i hud, hår, naglar, slemhinnor, synliga kärl och förändringar i tänder, skelett och leder. Även tecken på tunga och iris kan ge viss vägledning. 
Nervsystemet är med och reglerar hållning och rörselser, varför detta också är intressant att iakkta. 

Besök mig i Tyresö eller boka videosamtal:

Jag har min mottagning i Tyresö, Stockholm och arbetar även genom videosamtal i stor omfattning.
Läs mer om det här

Vill du veta mer innan du går vidare?
Mejla mig gärna, så bokar vi en tid när jag ringer upp dig för ett kort kostnadsfritt samtal.
 

Priser och öppettider:

Läs mer här >> 

Sidan är uppdaterad 230916