Via den gröna knappen till höger kan du boka tid hos mig. Tidvis kan jag ha lång väntetid. Hittar du ingen passande tid som du önskar inom kort, boka den tid som passar bäst av de befintliga och titta in på bokadirekt regelbundet för att se om någon avbokning skett så att du kan byta din tid mot en tidigare.
Välkommen! 

Hej!
Jag arbetar enligt ett koncept som kallas funktionsmedicin, vilken grundar sig på biokemisk vetenskap, där man gör tidiga bedömningar för att stödja olika funktioner i kroppen. 
Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

Funktionsmedicinen räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård. 

Alla kroppsfunktioner är beroende av att många olika näringsämnen samverkar. För att du ska uppleva fysisk, mental och känslomässig hälsa, behöver din kropp, förutom rätt slags bränsle, även avlastas från störande element som hindrar den från att fungera optimalt. Många ohälsotillstånd kan därför förbättras eller försvinna med hjälp av livsstilsförändringar, vitaliserande kost och individuellt anpassat näringsstöd.

4 steg

Förenklat kan man säga att jag arbetar i 4 steg:
1. Detektivarbete
Jag utför ett omfattande detektivarbete där jag tar jag hänsyn till din hälso-/sjukdomshistoria, nuvarande situation, genetik, miljö, kost, stressfaktorer, läkemedel, vacciner m.m. och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått.

2. Undervisning
Jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med stress, kost, näringsbalans och din kropps biokemi och vad du kan göra åt det, så att du själv kan ta större kontroll över din hälsa.

3. Behandling
Jag lägger upp en skräddarsydd behandlingsplan med kosttillskott och kost i syfte att stödja kroppens körtel- och organfunktioner och ger råd om hur du kan påverka olika stressfaktorer i din miljö för att underlätta läkning. För ett lyckat behandlingsresultat lägger jag upp din behandling stegvis och prioriterar de funktioner som behöver stödjas först, så att näringsupptag och andra funktioner ska fungera så bra som möjligt i kroppen senare. Man kan jämföra det med att skala av en lök, där man tar lager för lager.

4. Uppföljning
Vid varje session ger jag dig ett nytt behandlingsförslag, anpassat efter de aktuella omständigheterna och i samråd med dig utifrån dina önskemål. Jag kommer troligtvis föreslå regelbundna uppföljningar av din behandling tills dess att din hälsa är stabil (eller tills vi kommer överens om annat). Vid varje konsultation lägger jag upp en ny behandlingsplan.

När du är färdigbehandlad hos mig, eller om du av någon annan anledning vill avsluta din behandling, lägger jag gärna upp ett långsiktigt egenvårdsprogram till dig bestående av kost och kosttillskott anpassade efter dina behov, för att på så vis undvika att gamla problem återkommer.

Mina verktyg

Hälsoutvärdering
Mitt viktigaste verktyg är hälsoutvärderingen, som är en mycket grundlig intervju kring din hälsa.
Med hjälp av den rikliga informationen den ger mig kan jag förstå samband mellan symptom, näringsbalans, organfunktioner och hormonell balans.
Hälsoutvärderingen informerar mig om de symptom du har, tidigare behandlingar, eventuell behandling av läkemedel, intag av eventuella kosttillskott, din normala kosthållning, livsstil, miljö, genetik och mycket mer.

Fysiska tecken på kroppen och kroppsspråk
Färg och strukturförändringar på din hud, hår, naglar, tunga och slemhinnor, ger information om hur din kropp mår. Många gånger ger även platsen för förändringarna information om specifika organ- eller näringsobalanser. Några exempel är acne på hakan, knottror på överarmarna, vita fläckar på naglarna, pigmentfläckar i ansiktet, avsaknad av yttersta tredjedelen av ögonbrynen, var din kropp föredrar att lagra fett m.m.

Ditt kroppsspråk speglar inte bara din självkänsla och sinnesstämning, utan även din neurologiska och hormonella balans. Mycket av det jag lägger märke till visuellt finns även som frågor i hälsoutvärderingen.

Kinesiologi
Förutom min erfarenhet och kunskap tillsammans med informationen jag får av dig, använder jag mig av mental kinesiologi. Det innebär att jag testar olika tillskott och livsmedel för att få ett ja- eller nej-svar på om de stressar din kropp eller inte. Testningen går på ett ögonblick och du märker inte av det. Jag ser metoden som ett komplement när jag lägger upp ett behandlingsprogram. 

Levande blodanalys
Levande blodanalys går till så att jag sticker dig i fingret med en steril engångslansett och för sedan snabbt över en droppe blod från ditt finger till ett objektglas, som omedelbart täcks med ett annat glas. Detta sker för att blodet ska förbli så intakt som möjligt.
Därefter analyserar jag ditt blod i mikroskop. Via en kamera förs sedan blodbilden över till en dataskärm så att du kan se ditt blod medan jag tolkar det för dig.

Jag ser på storlek, aktivitet, förekomst och vitalitet hos de röda och vita blodkropparna, trombocyter, blodfetter (kylomikroner), fibrintrådar (fibrinogen), mikroorganismer m.m. Analysen tar 15-20 minuter att genomföra och ingår din besökstid.


Fördelarna med att analysera levande blod är att det möjligt att se aktivitet och vitalitet hos de vita blodkropparna, vilka är en viktig del i ditt immunförsvar. Jag kan också se vitaliteten och spänningen i cellmembranen hos de röda blodkropparna, samt vissa näringsbrister.

Levande blodanalys visar även hur trombocyterna sammanklumpar sig, vilket är särskilt värdefullt för dem som är i riskzonen för att få blodpropp eller som en kompletterande analys till vårdens, för att utvärdera effekten av blodförtunnande medicin. Jag kan också snabbt se om kroppen befinner sig i ett inflammatoriskt tillstånd och om det finns sannolika problem med matsmältning, tarmflora eller tarmslemhinna.

I Sverige kan man göra levande blodanalyser hos terapeuter som har studerat detta då denna metod inte är erkänd inom skolmedicinen här, medan det i vissa länder endast är läkare som får göra dessa analyser.

I vår tid har kända personer som Robert Young, USA,  Dr. DieQie Fuller, USA och Dr Klaus Janus, Tyskland ,  Erik Enby, Sverige, forskat i levande blod.  

Blodtester, hårmineralanalyser och funktionsanalyser
Dessa analyser ger värdefull och precis information gällande de körtel- och organfunktioner man efterfrågar och utgör ett komplement till de analyser som görs inom sjukvården.
Tillsammans med
 BlodkollenAmodo MedicalNutri-Tech och Nordic Laboratories kan jag erbjuda ett brett utbud av högkvalitativa och känsliga analyser.
Kostnaden för min tid att tolka de tester du köper via mig ingår i priset och vi går igeom testerna under vårt nästkommande möte.
Priserna för testerna varierar stort beroende på hur omfattande testerna är. Här hittar du de vanligaste testerna som jag arbetar med. 

Blodtrycksmätning
Blodtrycksmätningen är ett enkelt mätverktyg som ger ett snabbt och mycket konkret besked. För att få ett tillförlitligt värde bör trycket tas efter det att du har suttit i minst 10 minuter. Njurarnas, binjurarnas och sköldkörtelns funktion är med och reglerar blodtrycket. Infektioner och tungmetaller är andra faktorer som också påverkar. 

Det finns även näringsmässiga samband med högt blodtryck. Därför är det inte ovanligt att ett högt blodtryck normaliseras efter en tid med näringsterapi, kost och livsstilsförändringar och en medicinering av läkemedel kan minskas eller avslutas (vilket alltid görs i samråd med behandlande läkare).

Kroppstypsbedömning enligt Body Typing

Jag bestämmer din kroppstyp enligt Body Typing, men dessa kroppstyper är från början hämtade ur den mångtusenåriga kunskapen om livet: Ayur Veda, och som innefattar 3 grundtyper; Pitta, Vata och Kapha.

Genom en enkel mätning av ditt skelett och med hjälp av hälsoutvärderingen, fastställer jag din grundkroppstyp, det vill säga, den kroppstyp som du bär med dig hela livet. Ovanpå detta kan du dessutom ha mer eller mindre inflytande från de andra kroppstyperna, vilket visar sig i din personlighet och hur din kropp lagrar fett.

Andra sätt att förstå vilken kroppstyp du har är genom levande blodanalys eller genom den information jag får av dig när vi går igenom din hälsa. Din kroppstyp är med och påverkar din personlighet, hormonbalans, matsmältning, kroppsbyggnad och avgör vilken typ av kost som är mer eller mindre lämplig för dig.
Här kan du läsa mer om de olika kroppstyperna.

Vanliga laboratorietester
Jag är även utbildad i att tolka de vanligast förekommande skolmedicinska laboratorietesterna.

Observera att ovanstående analysmetoder ger värdefull information om ditt hälsotillstånd, men är inte diagnosticerande. Läkare ska alltid konsulteras vid risk för sjukdom och fastställande av eventuell diagnos.

En session kan innehålla en eller flera av följande delar:

- En grundlig intervju om din hälsa 
- Enklare undervisning om orsaker till ohälsa, tecken och symtom 
- Livsstilsråd
- Behandlingsförslag i form av skräddarsydda högkvalitativa kosttillskott 
- Kostrådgivning 
- Kinesiologisk "mental" testning
- Levande blodanalys
- Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp, iris, blodtryck, puls)
- Genomgång av laboratorieanalys

Boka tid

Är du motiverad att göra de nödvändiga förändringar som behövs i form av kostomläggning och livsstilsförändringar för att uppnå resultat? Då kanske näringsterapi kan vara något för dig!

Vi kan träffas på min mottagning i Stockholm eller via Skype.
Mer utförlig information om hur jag arbetar, var jag finns, vad du kan förvänta dig av behandlingen, priser, betalningsvillkor etc. finner du här.
Välkommen!

Här kan du läsa mer om definitionen av vad funktionsmedicin och näringsmedicin är för något

Sidan är uppdaterad 180514