Individuell rådgivning med särskild inriktning på livsstil, kost, hormonell balans, mage/tarm och inflammation. 

Jag arbetar holistiskt och tar hänsyn till faktorer som genetik, eventuell läkemedelsbehandling, eventuellt intag av kosttillskott, kost, tankar, känslor, relationer, stress, fysisk aktivitet, sömn, återhämtning, toxisk belastning och din kropps avgiftningsförmåga.

Kan man vända ohälsa till hälsa med livsstilsförändringar, bra kost och näringsstöd?

Javisst! Många mår dåligt i dag och det finns väldigt många skäl till det, både när vi ser till kost, fysisk aktivitet, stress från kemikalier, läkemedel, strålning, relationer, frånvaro av stillhet och tystnad m.m.

Varje människa har ytterst ansvaret för sitt liv. I detta räknas alla tidigare beslut och alla tidigare handlingar in. Nuet är ett uttryck för allt detta sammantaget och det jag kan bidra med som terapeut, kan inte sudda ut detta. Det jag bidrar med är kunskap och hjälp till nya handlingar för att bidra till nya vägval och därmed nya hälsoeffekter, samt ge rekommendationer om näringsmässigt stöd för att stödja kroppens naturliga funktioner.

Alla kroppsfunktioner är beroende av att många olika näringsämnen samverkar. För att du ska uppleva fysisk, mental och känslomässig hälsa, behöver din kropp, förutom rätt slags bränsle, även avlastas från störande element som hindrar den från att fungera optimalt. Många ohälsotillstånd kan därför förbättras eller försvinna med hjälp av livsstilsförändringar, vitaliserande kost och individuellt anpassat näringsstöd.

De flesta som kommer till mig har tidigare varit i kontakt med vården utan att få någon hjälp med sina besvär, varför jag har fått en stor erfarenhet inom de områden där skolmedicinen har sina begränsningar. Därför är min verksamhet ett komplement till den vanliga skolmedicinen. 

Hur går det till?

Som näringsterapeut arbetar jag utifrån ett koncept som kallas funktionsmedicin, vilken grundar sig på biokemisk vetenskap, där man gör tidiga bedömningar för att stödja olika funktioner i kroppen.
Inom funktionsmedicinen använder man både den konventionella medicinens kunskaper tillsammans med komplementärmedicinska metoder för att identifiera obalanser och stödja kroppens egen självläkande förmåga.

Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser jag till hela dig, vilket involverar samspel mellan din historia, fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental-, känslomässig-, och själslig hälsa och hur dessa kan påverka din hälsa på lång sikt.

Förenklat kan man säga att jag arbetar i 4 steg:
1. Detektivarbete
Jag utför ett omfattande detektivarbete där jag tar jag hänsyn till din hälso/sjukdomshistoria, nuvarande situation, genetik, miljö, kost, stressfaktorer, läkemedel, vacciner m.m. och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått.

2. Undervisning
Jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med stress, kost, näringsbalans och din kropps biokemi och vad du kan göra åt det, så att du själv kan ta större kontroll över din hälsa.

3. Behandling
Jag lägger upp en skräddarsydd behandlingsplan med kosttillskott och kost i syfte att stödja kroppens körtel- och organfunktioner och ger råd om hur du kan påverka olika stressfaktorer i din miljö för att underlätta läkning. För ett lyckat behandlingsresultat lägger jag upp din behandling stegvis och prioriterar de funktioner som behöver stödjas först, så att näringsupptag och andra funktioner ska fungera så bra som möjligt i kroppen senare. Man kan jämföra det med att skala av en lök, där man tar lager för lager.

4. Uppföljning
Vid varje session ger jag dig ett nytt behandlingsförslag, anpassat efter de aktuella omständigheterna och i samråd med dig utifrån dina önskemål. Jag kommer troligtvis föreslå regelbundna uppföljningar av din behandling tills dess att din hälsa är stabil (eller tills vi kommer överens om annat). Vid varje konsultation lägger jag upp en ny behandlingsplan.

När du är färdigbehandlad hos mig, eller om du av någon annan anledning vill avsluta din behandling, lägger jag gärna upp ett långsiktigt egenvårdsprogram till dig bestående av kost och kosttillskott anpassade efter dina behov, för att på så vis undvika att gamla hälsoproblem återkommer.

Mina verktyg

Hälsoutvärderingen (ett frågeformulär som du får av mig inför vår första konsultation) är mitt viktigaste verktyg för att utvärdera eventuella näringsbrister och funktionsnedsättningar i kroppen och även det underlag som större delen av behandlingen baseras på. Utöver detta gör jag levande blodanalys, hårmineralanalys och funktionsanalyser, samt ser på fysiska tecken som hår, hud, naglar, tunga, iris, kroppstyp. Läs mer om mina analysmetoder här.

En session kan innehålla en eller flera av följande delar:

- En grundlig intervju om din hälsa 
- Enklare undervisning om orsaker till ohälsa, tecken och symtom 
- Livsstilsråd
- Behandlingsförslag i form av skräddarsydda högkvalitativa kosttillskott 
- Kostrådgivning 
- Kinesiologisk "mental" testning
- Levande blodanalys
- Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp, iris, blodtryck, puls)
- Genomgång av laboratorieanalys

Särskild inriktning

- Sköldkörtelrelaterade besvär
- Binjurerelaterade besvär och stressymptom
- Matsmältningsbesvär
- Nedsatt immunförsvar
- Autoimmuna, allergiska eller andra inflammatoriska besvär


Skälet till att jag har denna särskilda inriktning är att många människor med dessa problem har sökt sig till mig, vilket har lett till att jag har genom åren har hunnit samla på mig mycket erfarenhet och kunskap inom dessa områden. Näringsterapi är dock tacksamt vid de flesta kroniska tillstånd, då de ofta är beroende av näringsbalans, livsstil och kost.

Boka tid

Är du motiverad att göra de nödvändiga förändringar som behövs i form av kostomläggning och livsstilsförändringar för att uppnå resultat? Då kanske näringsterapi kan vara något för dig!
Vi kan träffas på min mottagning i Stockholm eller via Skype.
Mer utförlig information om hur jag arbetar, var jag finns, vad du kan förvänta dig av behandlingen, priser, betalningsvillkor etc. finner du här.