Adrenal Function Profile

Stress är ett av de största hoten mot vår hälsa i dag och vi har aldrig haft så stor stress på våra kroppar förr. Stress försätter kroppen i ett tillstånd där den förbereder sig för flykt eller kamp, som är ett överlevnadstillstånd och avsett att pågå under en kortare tid och involvera fysisk aktivitet. Men i dag springer vi inte efter vår föda eller blir jagade av tigrar så ofta. I stället sitter vi ofta stilla och upplever stress många timmar varje dag. Det här påverkar kroppens förmåga att hantera stress över tid och kan leda till en rad olika symptom.

Salivtester är ett enkelt och icke-invasivt sätt att bedöma steroidhormoner som kortisol och DHEA. Till skillnad från serumtest representerar salivtestning endast hormoner som levereras aktivt till receptorer i kroppen. Kliniskt är det mycket mer relevant att testa dessa biotillgängliga hormoner och ge en mer exakt reflektion av kroppens aktiva hormonnivåer. 

I testet ingår: 

Fritt kortisolmönster över dagen (4 mätningar)
DHEA (1 mätning)
 

Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:

Smärtor Allergier
Oro, ångest Autoimmuna sjukdomar
Nedsatt minne/fokus Kroniska hälsoproblem
Urkalkning av skelettet Trötthet eller utmattningssyndrom
Depression Återkommande inflammationer
Nedsatt koncentration Återkommande infektioner
Humörsvägningar Nedsatt sexlust
Morgontrötthet Kemikaliekänslighet
Socker/kolhydratsug Viktökning
Sömnproblem Långvarig stress
Håravfall Högt blodtryck

Testet utförs enkelt genom att samla saliv i små plaströr vid 4 tillfällen under en dag.

Provsvar kommer inom 14 dagar via pdf. 
Här kan du läsa mer samt se hur ett provsvar ser ut. 
Provtagningsinstruktioner.
Ta inte binjureextrakt eller kortison 6 veckor innan provtagning.
Ta ej heller adaptogena örter, C vitamin och B vitaminer veckan innan provtagningen. 
Testet rekommenderas inte för barn under 12 år. 

Beställ genom att mejla mig.
Pris188 euro. Transport via DHL ingår i priset.

Köper du analyser av mig och följer upp med en konsultation, ingår tolkningen i konsultationspriset. 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det naturligtvis också bra.

Sidan är uppdaterad 210316