Sambandet mellan Hashimotos och tarmen

Läckande tarm, beroende på felaktig kost, stress, kemikalier och läkemedel har ett intimt samband med Hashimotos. Här kan du läsa om sambanden.

Den vanligaste orsaken till underfunktion hos sköldkörteln (hypothyreos) beror på långvarig inflammation i sköldkörteln. Om man både har underfunktion och inflammation i sköldkörteln kallas detta för Hashimotos sjukdom.

I början av detta tillstånd kan sköldkörteln vara förstorad. Denna förstoring kallas för struma och är ett resultat av sköldkörtelns försök att öka sin kapacitet. Men på grund av antikroppar mot tyreoperoxidas (TPO-ak) bryts de hormonproducerande folliklarna i sköldkörteln successivt ner.

Denna nedbrytning kan tillfälligt leda till högre sköldkörtelhormonvärden i blodet, på grund av frigörelsen av hormoner från själva sköldkörtelvävnaden när den bryts ned. Men på sikt leder detta till både minskad sköldkörtelstorlek och minskad hormonproduktion, vilket innebär att en mild hypothyreos kan förvärras tiden.

Vanliga symptom på hypothyreos är:
- Trötthet
- Nedstämdhet
- Kognitiva problem
- Hjärndimma
- Dåligt minne
- Frusenhet
- Viktuppgång
- Håravfall
- Torr hud
- Torra slemhinnor
- Svullnad
- Låg puls
- Långsamma reflexer
- Matsmältningsproblem
- Förstoppning, ökad slembildning
- Hormonella problem som pms, infertilitet, endometrios, myom och menssmärtor

Vanliga symptom vid inflammation i sköldkörteln är: 
- Ökat tryck eller känsla av klump i halsen
- Svullnad eller ömhet vid sköldkörteln
- Hög puls, darrighet och inre oro (när sköldkörteln bryts ned, frisätts mer hormoner under en tid)

Sambandet mellan Hashimotos och tarmen
Hashimotos är en autoimmun sjukdom. De flesta autoimmuna sjukdomar har ett intimt samband med kost, matsmältning, tarmflora och tarmslemhinnans genomsläpplighet.

Tarmen är kroppens största exponeringsyta mot omvärlden och enbart tunntarmens yta är ungefär lika stor som en tennisbana hos en vuxen person.

Tarmslemhinnan täcks av ett skyddande slemämne som kallas mucin och hundratals olika stammar av skyddande bakterier som ska hålla skadliga mikroorganismer, proteinrester, svamp, bakterier, parasiter och andra skadliga ämnen utanför blodomloppet.

Kostens inverkan på tarm och sköldkörtel
För att du ska ha en frisk tarmflora och tarmslemhinna krävs det att du äter en naturlig kost, fri från så mycket kemikalier, tungmetaller och genmanipulerade organismer som möjligt.  
Vissa livsmedel kan dessutom i sig själva skapa inflammationer i tarmen, som spannmål, baljväxter, nötter, frön, socker, alkohol och mejeriprodukter.
Man har även sett att det finns särskilt samband mellan intag av gluten och hashimotos. 

Matsmältning, tarmflora och stress
Vid stress prioriterar inte kroppen matsmältningsfunktionen, vilket försämrar nedbrytningen av maten, minskar näringsupptaget och på sikt förändrar bakteriefloran och slemhinnan i tarmen.

Stress för kroppen, kan handla om så mycket mer än ren överlevnad.
Allt som ställer högre krav på kroppen är en stressor. 

Några exemepel på stressorer är: 
- Blodsockersvängningar
- Livsmedelsintoleranser
- Allergier
- Exponering för tungmetaller, kemikalier eller läkemedel
- Fysiska trauman
- Emotionella trauman
- Infektioner
- Inflammationer
- Otillräcklig sömn
- Tidspress

Läckande tarm
Om tarmslemhinnan blir inflammerad eller skadad så blir den mer genomsläpplig och kan då släppa igenom för stora eller främmande molekyler in i blodomloppet. Detta fenomen kallas för läckande tarm.

Dessa, för blodet främmande molekylerna uppfattar immunförsvaret som skadliga ämnen, vilket leder till försvarsreaktioner, överkänslighetsreaktioner, inflammation och autoimmuna reaktioner, vilka kan ske vart som helst i kroppen. Stress tunnar dessutom ut magtarmslemhinnan, vilket ytterligare ökar genomsläppligheten.

Läkemedels påverkan på tarmen
Antiinflammatoriska läkemedel, acetylsalicylsyra och kortison kan snabbt skada magtarmslemhinnan och öka genomsläppligheten, vilket leder till ökad risk för inflammationer och autoimmuna reaktioner.

Läkemedel som är avsedda att minska eller neutralisera saltsyraproduktionen, försämrar proteinnedbrytningen avsevärt, inverkar på gallans- och bukspottkörtelns funktion, tarmens pH, bakterieflora, tarmslemhinna och näringsupptag, samt bidrar till att tarmens slemhinna på sikt blir för genomsläpplig. 

Levande blodanalys i faskontrast
Levande blodanalys i faskontrast

Levande blodanalys ger indikationer
På min mottagning arbetar jag med levande blodanalys.
Via den får jag en fingervisning över hur genomsläpplig tarmens slemhinna är, då blodet ska vara relativt fritt från mikroorganismer, fibrin och slaggämnen.
Det går också att få en uppfattning om graden av inflammation, då detta tillstånd ger upphov till att fibrin ökar och de röda blodkropparna klumpar sig samman i högre utsträckning. 
Testet ska ses som en screening, som i sin tur ger vägledning om var man kan söka vidare för att få mer djupgående information. 

Komma tillrätta med Hashimotos
Det går att stoppa inflammationen i sköldkörteln. Kost- och matsmältning är viktiga hörnpelare i det arbetet. 
När inflammationen stannar av, stannar också nedbrytningen av sköldkörteln av, vilket är värdefullt för den egna hormonbalansen i framtiden. 
Även om det finns läkmedel som Levaxin som i viss mån ersätter tyroxinproduktionen i sköldkörteln, kan läkemedel aldrig ersätta sköldkörtelns egen finstämda hormonproduktion. 

Jag arbetar med att söka bakomliggande orsaker till varför problem uppstått och att finna vägar till läkning. 

Sidan är uppdaterad 230122