DUTCH Adrenal

Stress är ett av de största hoten mot vår hälsa i dag och vi har aldrig haft så stor stress på våra kroppar förr. Stress försätter kroppen i ett tillstånd där den förbereder sig för flykt eller kamp, som är ett överlevnadstillstånd och avsett att pågå under en kortare tid och involvera fysisk aktivitet. Men i dag springer vi inte efter vår föda eller blir jagade av tigrar så ofta. I stället sitter vi ofta stilla och upplever stress många timmar varje dag. Det här påverkar kroppens förmåga att hantera stress över tid och kan leda till en rad olika symptom.

DUTCH Adrenal är ett djupgående test av binjurehormonerna. Detta test körs på LC-MS/MS - som är det mest exakta sättet att testa kortisol på och mäter 24 timmars fritt kortisol, kortison, samt metaboliserat kortisol i urin.

I testet ingår: 

Fritt kortisolmönster över dagen (4 mätningar) Kortisonmetaboliter (b-THE)
Fritt kortsionmönster över dagen (4 mätningar) DHEA:s
Kortisolmetaboliter (a-THF, b-THF)
 

Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:

Smärtor Allergier
Oro, ångest Autoimmuna sjukdomar
Nedsatt minne/fokus Kroniska hälsoproblem
Urkalkning av skelettet Trötthet eller utmattningssyndrom
Depression Återkommande inflammationer
Nedsatt koncentration Återkommande infektioner
Humörsvägningar Nedsatt sexlust
Morgontrötthet Kemikaliekänslighet
Socker/kolhydratsug Viktökning
Sömnproblem Långvarig stress
Håravfall Högt blodtryck


Observera: 
Eftersom det här testet är baserat på nivån av kreatinin är det en förutsättning att du har normal njurfunktion och normala kreatininvärden. 
Ta inte binjureextrakt, kortison,adaptogena örter, C vitamin och B vitaminer 7 dagar innan provtagningen. 
Testet rekommenderas inte för barn under 12 år. Här hittar du fullständiga provtagningsinstruktioner (pdf).

Broschyr DUTCH Adrenal (pdf).
Här kan du se hur ett provsvar ser ut (pdf). 

Testet görs enkelt genom att doppa en pappersremsa i lite uppsamlat urin vid 4–5 gånger under ett dygn och sedan låta dem torka innan de postas. Provsvar kommer som pdf inom ca 3 veckor. 

Sidan är uppdaterad 240523