DUTCH Sex Hormone Metabolites, ca 325 euro

I testet ingår: 

Androsteron Etiocholanolon
DHEA-S 5a-DHT
b-Pregnanediol Testosteron 
a-Pregnanediol 5a-Androstanediol
Östron 5b-Androstanediol
Östradiol Epi-Testosteron
Östriol 2-Methoxy-E1
2-OH-E1 16-OH-E1
4-OH-E1 2-OH-E2


Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:

Nedsatt sexlust Viktökning
Sömnproblem Humörsvägningar
Depression Viktökning
PCOS/PCO Endometrios
Ökad risk för horomonellt betingad cancer Myom
PMS Infertilitet
Ökad risk för prostatacancer


Observera:
Eftersom det här testet är baserat på nivån av kreatinin är det en förutsättning att du har normal njurfunktion och normala kreatininvärden.
Testet är mycket lämpligt för att utvärdera oral och vaginal hormonbehandling, men även som generell utvärdering av hormonbalansen.
Testet rekommenderas inte före puberteten.
Ta inte biotin/B7 veckan innan du utför provet. 

Så här kan ett provsvar se ut (pdf).
Jämförelser av hormontester i urin, saliv och serum, pdf.

Beställ testet genom att mejla mig.
Testet görs enkelt genom att doppa en pappersremsa i lite uppsamlat urin och sedan låta dem torka innan de postas. Provsvar kommer som pdf inom ca 3 veckor.

Transporter via DHL ingår i priset.

Sidan är uppdaterad 230401