Min utbildning

Jag hade turen att få delta i Sveriges första yrkesutbildning för näringsterapeuter. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och dagens utbildningar har mycket mer att ge, men jag har haft stor glädje och nytta av de här grundläggande kunskaperna. 

Under utbildningen studerade vi kostens sammansättning och inverkan på hälsan, näringsfysiologi, kemi, biokemi, vitamin- och mineralterapi, näring kopplat till fysisk och mental hälsa, blodlära, kinesiologi, skolmedicinska- och funktionsmediciska analyser, tarmflorans inverkan på hälsan och olika livsstilsfaktorer. 

Genom åren har jag kontinuerligt fortbildat mig och hållit mig uppdaterad kring senaste forskning och rön. 

Som certifierad näringsterapeut, uppfyller jag Näringsmedicinska Terapeutförbudets (NMTF) krav på utbildning och patientförsäkring för fullvärdiga medlemmar.

Jag har arbetat heltid som näringsterapeut med funktionsmedicinsk inriktning sedan 1999. Utöver det har jag dryga 30 år av aktiv egen terapi och stöd för personlig utveckling, mental och själslig hälsa i en mängd olika former. 

Mina huvudsakliga utbildningar: 

  • Yrkesutbildning till Certifierad Näringsterapeut (NMTF) på Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan.
  • Yrkesutbildning till Kinesiolog, 1 år på Svenska Kinesiologiskolan.
  • Yrkesutbildning till Auktoriserad hälsorådgivare hos Hälsokostrådet.
  • Yrkesutbildning till Personlig Coach 1,5 år hos Helhetsutveckling.
  • Utbildning i basmedicin, 40 poäng hos Thalamus i Uppsala.
  • Här är en sammanfattning av kurser jag har gått genom åren inom närings- och funktionsmedicin som jag har kommit ihåg att dokumentera. På senare år sker min vidareutbildning huvudsakligen genom föreläsningar som ligger öppna på webben och genomgång av studier, varför de inte dokumenterats som kurser och utbildningar. 

Sidan är uppdaterad 240617