Kronisk inflammation och autoimmunitet

Tillfälliga infektioner eller inflammationer är sällan ett problem. Det jag vill lyfta fram här är kroniska inflammationer och autoimmuna reaktioner, som båda har nära anknytning till varandra. 
Vanliga orsaker till kronisk inflammation är långvarig infektion, långvarig stress, inflammationsdrivande kost, kemikalier och vissa läkemedel.

Du kan inte ändra generna du har…
Har du en ökad genetisk risk för inflammation, är det extra viktigt att skapa så bra omständigheter som möjligt för att påverka genernas uttryck. 
Mitt eget DNA-test har 3 av 7 genvariationer för en ökad risk för inflammation. Att jag hade lätt för att få inflammation visste jag redan sedan tidigare, då jag har haft både reumatoid artrit, Raynauds syndrom, Hashimotos och en rad andra inflammatoriska och autoimmuna hälsoproblem. Allt detta tonade bort vartefter jag förstod hur jag kunde förändra mitt näringsintag, kost och livsstil.

...men du kan påverka hur dina gener ska uttryckas.
De yttre omständigheterna (epigenetiken) förändrar inte den genetiska koden, men gör att arvsmassan tolkas och uttrycks på ett annat sätt, vilket ger dig möjligheten att själv i hög utsträckning påverka din hälsa. 

Autoimmuna sjukdomar
Autoimmunitet orsakas av att immunförsvaret reagerar och beter sig felaktigt. Antikroppar som ska skydda mot infektioner kan istället skada nerver, leder, körtelvävnad, hud eller muskler.
Man tror att immunförsvaret kan ha svårt att skilja mellan vissa skadliga ämnen och kroppens egen vävnad, då de kan vara mycket lika varandra. Ett exempel är gluten och sköldkörtelvävnad.
Om din tarmslemhinna är för genomsläpplig*, kan bakterier, matpartiklar, slaggämnen m.m. läcka ut i blodströmmen och ditt immunförsvar markerar dessa som skadliga ämnen och skapar inflammation.
Om detta sker om och om igen över tid blir immunförsvaret mindre noggrant och dina egna vävnader hamnar i skottlinjen (1). Utöver detta börjar ditt immunsystem att göra antikroppar mot ämnena i blodet eftersom det uppfattar dem som skadliga.

Ditt immunförsvar kan bli förvirrat och oavsiktligt attackera dina vävnader (2). Denna process av felaktig identifiering kallas molekylär mimicry.
Vilken autoimmun sjukdom som manifesteras bestäms av vilka vävnader som attackeras:
- Om det är lederna, utvecklas reumatoid artrit. 
- Om det är sköldkörteln kan resultatet bli Hashimoto eller Graves.
 - m det är tarmkanalen kan Crohns eller Ulcerös kolit utvecklas osv.

Ta reda på orsaker och triggers
Dr Alessio Fasans forskning (3) har tydligt visat att en ökad genomsläpplighet i tarmen är en av förutsättningarna för att utveckla en autoimmun sjukdom.

Zonulin, som är ett protein som håller samman tarmslemhinnan (tight junctions), aktiveras av gluten och öppnar cellerna, varför gluten bidrar starkt till ökad genomsläpplighet i tarmen.

Det krävs dock minst 3 faktorer för att en autoimmun sjukdom ska starta:
- Genetisk känslighet.
- Trigger från miljön, t.ex. mjölkprotein, gluten, kvicksilver, läkemedel eller kemikalier.
- Ökad genomsläpplighet i tarmslemhinnan.

Mikrober kan påverka
Bakterier som Yersinia Enterocolitica, Citrobacter spp. Klebsiella spp. Prevotella copri, Proteus mirabilis har associerats med olika autoimmuna tillstånd. Även virus som Cytomegalo- och Epstein Barr kan vara involverade.

GI-MAP
Lider du av autoimmun sjukdom kan det därför vara till hjälp att göra ett test som heter GI-MAP, som kartlägger dessa mikrober.

Zonulin
Som jag nämnde nyss, är zonulin är ett protein, men det är också en markör för att se om det förekommer ökad genomsläpplighet i tarmen. Zonulin kan testas separat eller i kombination med GI MAP. 

Här kan du läsa mer om testerna GI-MAP, Zonulin och DNA-Health. 
Testerna är inte obligatoriska för en framgångsrik behandling, utan är exempel på hur man kan kan söka efter medverkande faktorer.

I filmen ovan beskriver Alessio Fasano mikrobiomet (den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer i en viss miljö) som ett piano med 25 000 tangenter, där varje tangent är en gen.
För att spela sången om olika inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar krävs det 300 tangenter. Men det krävs även en pianist – vilken är själva mikrobiomet. 
Beroende på vilken sång pianisten spelar, påverkas kroppen på olika sätt.
Men mikrobiomet är väldigt föränderligt och påverkas av miljö, kost, antibiotika och mycket annat. Med andra ord spelar livsstilen en jättestor roll när det kommer till om vi utvecklar sjukdomar eller inte.  

Hitta vägar till bättre hälsa
Du kan göra många sunda val på egen hand och hitta mycket kunskap via internet men vill du ta hjälp för att komma vidare, guidar jag dig gärna.
Jag är inte läkare och jag behandlar inte sjukdomar, men som näringsmedicinsk- och funktionsmedicinsk terapeut har jag mycket kunskap kring hur olika faktorer påverkar hälsan.
På så vis kan jag hjälpa till med rådgivning och kunskapsförmedling så att du kan ta större kontroll över din egna hälsa. Av naturliga skäl kan dock resultatet bli att sjukdomar eller symptom minskar eller försvinner när kroppen får bättre förutsättningar.
Under Personliga referenser hittar du flera vittnesmål om detta.

Ett behandlingsprogram hos mig kan se ut så här: 
Vi identifierar och arbetar med att reducera skadliga ämnen som inflammationsdrivande livsmedel, allergener, kemikalier etc.
- Du får kostråd och livsstilsråd i syfte att bl.a. gynna tarmflora och minska inflammation.
- Du får även ett skräddarsytt behandlingsförslag med specifika näringsämnen och örter i stödjande syfte.
- Om du lider av kronisk inflammation eller autoimmunitet har troligen även andra kroppsdelar och funktioner påverkats, varför behandlingen även involverar stöd för dessa.
- Vi har regelbundna uppföljningar för att se att hälsan går åt rätt håll. Om den inte gör det, behöver vi ta reda på varför, samt hitta nya vägar. Det kan handla om funktionsanalyser, förfinade kostvanor, förändrat näringsstöd, stresshantering m.m.

*Ökad genomsläpplighet i tarmen kallas även för ökad tarmpermeabilitet och i dagligt tal för läckande tarm. 

Ur Livstipset 181201.