Kronisk inflammation och autoimmunitet

Tillfälliga infektioner eller inflammationer är sällan ett problem. Det jag vill lyfta fram här är kroniska inflammationer och autoimmuna reaktioner, som båda har nära anknytning till varandra. 
Vanliga orsaker till kronisk inflammation är långvarig infektion, långvarig stress, inflammationsdrivande kost, kemikalier och vissa läkemedel.

Du kan inte ändra generna du har…
Har du en ökad genetisk risk för inflammation, är det extra viktigt att skapa så bra omständigheter som möjligt för att påverka genernas uttryck. 
Mitt eget DNA-test har 3 av 7 genvariationer för en ökad risk för inflammation. Att jag hade lätt för att få inflammation visste jag redan sedan tidigare, då jag har haft både reumatoid artrit, Raynauds syndrom, Hashimotos och en rad andra inflammatoriska och autoimmuna hälsoproblem. Allt detta tonade bort vartefter jag förstod hur jag kunde förändra mitt näringsintag, kost och livsstil.

...men du kan påverka hur dina gener ska uttryckas.
De yttre omständigheterna (epigenetiken) förändrar inte den genetiska koden, men gör att arvsmassan tolkas och uttrycks på ett annat sätt, vilket ger dig möjligheten att själv i hög utsträckning påverka din hälsa. 

Autoimmuna sjukdomar
Autoimmunitet orsakas av att immunförsvaret reagerar och beter sig annorlunda. Antikroppar som ska skydda mot infektioner kan istället skada nerver, leder, körtelvävnad, hud eller muskler.
Man tror att immunförsvaret kan ha svårt att skilja mellan vissa skadliga ämnen och kroppens egen vävnad, då de kan vara mycket lika varandra. Ett exempel är gluten och sköldkörtelvävnad.
Om din tarmslemhinna är för genomsläpplig*, kan bakterier, matpartiklar, slaggämnen m.m. läcka ut i blodströmmen och ditt immunförsvar markerar dessa som skadliga ämnen och skapar inflammation.
Om detta sker om och om igen över tid blir immunförsvaret mindre noggrant och dina egna vävnader hamnar i skottlinjen (1). Utöver detta börjar ditt immunsystem att göra antikroppar mot ämnena i blodet eftersom det uppfattar dem som skadliga.

Ditt immunförsvar kan bli förvirrat och oavsiktligt attackera dina vävnader (2). Denna process av felaktig identifiering kallas molekylär mimicry.
Vilken autoimmun sjukdom som manifesteras bestäms av vilka vävnader som attackeras:
- Om det är lederna, utvecklas reumatoid artrit. 
- Om det är sköldkörteln kan resultatet bli Hashimoto eller Graves.
 - Om det är tarmkanalen kan Crohns eller Ulcerös kolit utvecklas osv.

Ta reda på orsaker och triggers
Dr Alessio Fasans forskning (3) har tydligt visat att en ökad genomsläpplighet i tarmen är en av förutsättningarna för att utveckla en autoimmun sjukdom.

Zonulin, som är ett protein som håller samman tarmslemhinnan (tight junctions), aktiveras av gluten och öppnar cellerna, varför gluten bidrar starkt till ökad genomsläpplighet i tarmen.

Det krävs dock minst 3 faktorer för att en autoimmun sjukdom ska starta:
- Genetisk känslighet.
- Trigger från miljön, t.ex. mjölkprotein, gluten, kvicksilver, läkemedel eller kemikalier.
- Ökad genomsläpplighet i tarmslemhinnan.

Mikrober kan påverka
Bakterier som Yersinia Enterocolitica, Citrobacter spp. Klebsiella spp. Prevotella copri, Proteus mirabilis har associerats med olika autoimmuna tillstånd. Även virus som Cytomegalo- och Epstein Barr kan vara involverade.

I filmen ovan beskriver Alessio Fasano mikrobiomet (den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer i en viss miljö) som ett piano med 25 000 tangenter, där varje tangent är en gen.
För att spela sången om olika inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar krävs det 300 tangenter. Men det krävs även en pianist – vilken är själva mikrobiomet. 
Beroende på vilken sång pianisten spelar, påverkas kroppen på olika sätt.
Men mikrobiomet är väldigt föränderligt och påverkas av miljö, kost, antibiotika och mycket annat. Med andra ord spelar livsstilen en jättestor roll när det kommer till om vi utvecklar sjukdomar eller inte.  
Jag guidar dig gärna vidare i hur du kan påverka mikrobiomet och din hälsa. 

*Ökad genomsläpplighet i tarmen kallas även för ökad tarmpermeabilitet och i dagligt tal för läckande tarm. 

Saxat ur mitt nyhetsbrev, Livstipset 181201.