Labbtester som vi kanske kommer att ha nytta av i arbetet med din hälsa

Här hittar du ett axplock av tester för att kartlägga läckande tarm, insulinresistens, hypotyreos, utmattning, inflammation m.m. 

Det kan vara både roligt, spännande och meningsfullt att få veta mer om sin egna kropps värden och funktioner!
Priserna gäller själva laboratorietestet och ibland, även fraktkostnaden. 

Köper du analyser av mig och följer upp med en konsultation, ingår tolkningen av testet i konsultationspriset. 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det naturligtvis också bra.

Om du bara vill välja ett enda test?

Vill du bara köpa ett enda test och få ut så mycket som möjligt av det?
Då rekommenderar jag Organix Comprehensive och i andra hand Madeleine Marcus Screening.

Organix Comprehensive är ett omfattande test som indirekt visar om det finns ökat behov av många olika näringsämnen, men som också tittar på cellenergiproduktion, leverfunktion, tarmflora och oxidativ stress. Det krävs dock att du vitaminer, aminosyror eller antidepressiva läkemedel 3 veckor innan provet tas för att få ett tillförlitligt svar. 
Madeleine Marcus Screening är ett större blodtestpaket och kan tas oavsett intag av kosttillskott och läkemedel. Det här testet är särskilt värdefullt om vi inte träffas fysiskt. 

Många faktorer inverkar i ditt val, som pris, hur snabbt du vill få provsvar, hur omfattande du vill att testet är och hur du vill ta provet. Vad du än väljer, har du gjort ett bra val.

Självklart kan du välja att göra båda också om du vill. Det enda sättet de liknar varandra på är att de båda har många testmarkörer. 

Organix Comprehensive (urin), 375 euro
Madeleine Marcus Screening (blod), 1999 kr

Hårmineralanalys

Balansen mellan vitaminer och mineraler är viktig för att kroppens olika körtlar och organ ska fungera optimalt. Många ohälsoproblem beror på näringsbrister, men ibland även på för höga nivåer. 

Toxic & Essential Elements analyssvar är på engelska och undersöker 40 mineraler och passar bra för dig som går under min behandling. 
Trace Elements är på svenska och undersöker 30 mineraler och passar bättre för dig som vill kolla upp din mineralbalans och vill få ett utförligt provsvar på svenska. 
Klicka på respektive bild för att läsa mer. 
Toxic & Essential Elements (hår), 162 euro
Trace Elements hårmineralanalys, 1700 kr

Hormontester

Hormoner är kraftfulla budbärare som talar om för kroppen vad den ska göra. Det finns hormon som reglerar blodsocker, fortplantning, stress, matsmältning och mycket mer. I den miljö vi lever i och med den livsstil vi har i dag påverkas framförallt könshormon, sköldkörtelhormon och binjurehormon. Obalans hos dessa kan leda till symtom som infertilitet, pms, endometrios, myom, övervikt, psykisk ohälsa, trötthet, sömnproblem, matsmältningsbesvär, benskörhet och håravfall.

DUTCH Adrenal är ett djupgående test av binjurehormonerna. Adrenal Function Profile är en lite enklare variant och DUTCH Complete är det mest kompletta och avancerade hormontestet som omfattar både binjurehormon och könshormon, samt dess metaboliter. Det här testet kan vara särskilt värdefullt för kvinnor med ökad risk för bröstcancer, vid pcos, oönskad hårväxt och infertilitet. 

Sköldkörtelhormontesterna är desamma som vården utför, men kanske inte alltid låter dig få utföra. Eftersom ca 80 % av all hypothyreos föregås av inflammation och antikroppar, finns även Anti-TPO-ak med som standard. Blodsockerkollen hjälper till att fånga upp blodsockerobalanser mer nyanserat än ett enkelt glukostest. 
Klicka på respektive bild för att läsa mer. 

DUTCH Complete (urin), 398 euro
DUTCH Adrenal (urin), 291 euro
Adrenal Function Profile (saliv), 188 euro
Hormone Trio (saliv) 155 euro
Sköldkörtelkoll (blod), 695 kr
Autoantikroppstester, sköldkörtel (blod)
Blodsockerkoll (blod), 749 kr

ImuPro Complete, stort födoämnesintoleranstest

ImuPro Complete (blod) 4950 kr

Matsmältnings- och tarmfloratester

Magtarmproblem är mycket vanliga. IBS, ulcerös colit och chrohns sjukdom hör förstås hit, men även symptom som förstoppning, diarré, gaser och uppkördhet. De flesta kroniska ohälsoproblem härör från tarmen på ett eller annat sätt, så det är av yttersta vikt att komma tillrätta med problem och obalanser i magtarmkanalen. 

GI-MAP är ett omfattande testpaket som undersöker virus, bakterier, parasit och svampförekomst via DNA-teknik. Den undersöker även bukspottkörtelfunktion, tarmslemhinnans immunförsvar och glutenkänslighet, samt fastställer om det förekommer tarmsjukdom. 

CSAPx2 undersöker bakterier, parasiter och svamptillväxt, samt förekomst av fett, animaliska fiber, växtfiber, vita blodkroppar och blod i avföringen. Den undersöker även bukspottkörtelfunktion. tarmslemhinnans immunförsvar och fastställer om det förekommer tarmsjukdom. 

Zonulintestet fastställer endast om tarmslemhinnan är för genomsläpplig och kan köpas enskilt eller som ett tillägg till GI-MAP eller SCAPx2. Klicka på respektive bild för att läsa mer. 

GI-MAP (avföring), 446 euro
CSAPx2 (avföring), 425 euro
Zonulintest (avföring), 167 euro

DNA-Health och andra gentester

DNA-Health är ett bra gentest för att ytterligare optimera behandlingsråden. Det är ett brett test som tar med de viktigaste markörerna och är även perfekt om man vill optimera sin redan goda hälsa. Ett gentest gör man bara en gång i livet. Klicka på bilden för att läsa mer. 

DNA-Health (saliv), 265 euro

Djupgående testpaket inom ett smalare område

Ibland kan olika tester för järnvärden vara motsägelsefulla eller otillräckliga. Finns det tveksamheter är järnkollen ett utmärkt redskap för att räta ut frågetecknen. Hjärtkollen tittar på fler parametrar för hjärtkärlhälsan än vad man normalt gör inom vården och här kommer blodsockerkollen igen, då testpaketet också hör till de mer djupgående testpaketen inom ett snävare område.
Klicka på respektive bild för att läsa mer. 
Järnkoll (blod), 549 kr
Hjärtkoll (blod), 449 kr
Blodsockerkoll (blod), 749 kr