Labbtester som vi kanske kommer att ha nytta av i arbetet med din hälsa

Här hittar du ett axplock av tester för att kartlägga och utvärdera inflammation, utmattningssyndrom, födoämnesintolerans, tarmproblem, läckande tarm, insulinresistens, hypotyreos och annan hormonell obalans m.m. Det finns många fler tester. Mejla mig om du önskar ett test som inte finns med här. Priserna gäller enbart själva laboratorietestet. 

Många kontaktar mig för att få veta vilka tester de ska göra innan vårt första möte. För det mesta vet jag inte svaret förrän jag gått igenom hälsoutvärderingen och talats vid. Eftersom testerna kostar en slant, är jag angelägen om att rekommendera så relevanta tester som möjligt. 

Vill du ändå göra ett eller ett par tester på förhand och få ut så mycket som möjligt av dem rekommenderar jag Organix Comprehensive och/eller Madeleine Marcus Screening.

Organix Comprehensive är ett omfattande test som indirekt visar om det finns ökat behov av många olika näringsämnen, men som också tittar på cellenergiproduktion, leverfunktion, tarmflora och oxidativ stress. Provsvar utlovas inom 4 veckor (oftast tidigare).

Madeleine Marcus Screening är ett skräddarsytt större blodtestpaket, där du får provsvaret inom ett par dagar. 

Självklart kan du välja att göra båda testerna också, då de kompletterar varandra mycket bra.
Det enda sättet de liknar varandra på är att de båda har många testmarkörer. 

Organix Comprehensive (urin), 391 euro
Madeleine Marcus Screening (blod), 1999 kr

Hårmineralanalys

Balansen mellan vitaminer och mineraler är viktig för att kroppens olika körtlar och organ ska fungera optimalt. Många ohälsoproblem beror på näringsbrister, men ibland även på för höga nivåer. 

Toxic & Essential Elements analyssvar är på engelska och undersöker 40 mineraler och passar bra för dig som går under min behandling. 
Trace Elements är på svenska och undersöker 30 mineraler och passar bättre för dig som vill kolla upp din mineralbalans och vill få ett utförligt provsvar på svenska. 
Klicka på respektive bild för att läsa mer. 
Toxic & Essential Elements (hår), 162 euro
Trace Elements hårmineralanalys, 1700 kr

Hormontester

Hormoner är kraftfulla budbärare som talar om för kroppen vad den ska göra. Det finns hormon som reglerar blodsocker, fortplantning, stress, matsmältning och mycket mer. I den miljö vi lever i och med den livsstil vi har i dag påverkas framförallt könshormon, sköldkörtelhormon och binjurehormon. Obalans hos dessa kan leda till symtom som infertilitet, pms, endometrios, myom, övervikt, psykisk ohälsa, trötthet, sömnproblem, matsmältningsbesvär, benskörhet och håravfall.

DUTCH Adrenal är ett djupgående test av binjurehormonerna. Adrenal Function Profile är en lite enklare variant och DUTCH Complete är det mest kompletta och avancerade hormontestet som omfattar både binjurehormon och könshormon, samt dess metaboliter. Det här testet kan vara särskilt värdefullt för kvinnor med ökad risk för bröstcancer, vid pcos, oönskad hårväxt och infertilitet. 

Sköldkörtelhormontesterna är desamma som vården utför, men kanske inte alltid låter dig få utföra. Eftersom ca 80 % av all hypothyreos föregås av inflammation och antikroppar, finns även Anti-TPO-ak med som standard. Blodsockerkollen hjälper till att fånga upp blodsockerobalanser mer nyanserat än ett enkelt glukostest. 
Klicka på respektive bild för att läsa mer. 

DUTCH Complete (urin), 416 euro
DUTCH Adrenal (urin), 292 euro
DUTCH Sex Hormone Metabolites 292 euro
Hormone Trio (saliv) 155 euro
Adrenal Function Profile (saliv), 188 euro
Sköldkörtelkoll (blod), 695 kr
Autoantikroppstester, sköldkörtel (blod) 449 kr
Blodsockerkoll (blod), 749 kr

Matsmältnings- och tarmfloratester

Magtarmproblem är mycket vanliga. IBS, ulcerös colit och chrohns sjukdom hör förstås hit, men även symptom som förstoppning, diarré, gaser och uppkördhet. De flesta kroniska ohälsoproblem härör från tarmen på ett eller annat sätt, så det är av yttersta vikt att komma tillrätta med problem och obalanser i magtarmkanalen. 

Kort om testerna nedan:
GI360x3 är det mest omfattande testpaketet av de nedanstående testerna här där man tittar på både virus, parasiter, bakterier och svamp. Man använder både PCR-teknik, mikroskopering och odling, samt undersöker vilka läkemedel och naturliga substanser som kan användas i behandlande syfte. Utöver detta undersöker man bukspottkörtelfunktion, fettsyraproduktion, tarmslemhinnans immunförsvar, förekomst av blod-, slem-, vegetabiliska och animaliska fiber- vita och röda blodkroppar i avföringen, samt om det förekommer tarmsjukdom. För att göra det här testet kan det krävas ett par veckors förberedelser om medicinerar. 

GI-MAP är ett omfattande testpaket som undersöker virus, bakterier, parasit och svampförekomst via DNA-teknik. Den undersöker även bukspottkörtelfunktion, tarmslemhinnans immunförsvar och glutenkänslighet, samt fastställer om det förekommer tarmsjukdom. För att göra det här testet ska du avstå matsmältningsenzymer 2 dagar innan. 

CSAPx3 undersöker bakterier, parasiter och svamptillväxt, samt förekomst av fett, animaliska fiber, växtfiber, vita blodkroppar och blod i avföringen. Den undersöker även bukspottkörtelfunktion, tarmslemhinnans immunförsvar och fastställer om det förekommer tarmsjukdom, samt undersöker vilka läkemedel och naturliga substanser som kan användas i behandlande syfte. För att göra det här testet ska du avstå matsmältningsenzymer 2 dagar innan. 

Zonulintestet fastställer endast om tarmslemhinnan är för genomsläpplig och kan köpas enskilt eller som ett tillägg till GI360x3, GI-MAP eller SCAPx3. Klicka på respektive bild för att läsa mer. 

GI360x3 (avföring) 545 euro
GI-MAP (avföring), 446 euro
CSAPx3 (avföring), 452 euro
Zonulintest (avföring), 167 euro

DNA-Health och andra gentester

DNA-Health är ett bra gentest för att ytterligare optimera behandlingsråden. Det är brett och tar med de viktigaste markörerna och är även perfekt om man vill optimera sin redan goda hälsa. Ett gentest gör man bara en gång i livet. Klicka på bilden för att läsa mer. 

DNA-Health (saliv), 265 euro

ImuPro Complete, stort födoämnesintoleranstest

ImuPro Complete (blod) 4950 kr

Djupgående testpaket inom ett smalare område

Ibland kan olika tester för järnvärden vara motsägelsefulla eller otillräckliga. Finns det tveksamheter är järnkollen ett utmärkt redskap för att räta ut frågetecknen. Hjärtkollen tittar på fler parametrar för hjärtkärlhälsan än vad man normalt gör inom vården och här kommer blodsockerkollen igen, då testpaketet också hör till de mer djupgående testpaketen inom ett snävare område.
Klicka på respektive bild för att läsa mer. 
Järnkoll (blod), 549 kr


Sidan är uppdaterad 211025

Hjärtkoll (blod), 449 kr
Blodsockerkoll (blod), 749 kr