Labbtester som vi kanske kommer att ha nytta av i arbetet med din hälsa

Många kontaktar mig för att få veta vilka tester de ska göra innan vårt första möte. För det mesta vet jag inte svaret förrän jag gått igenom hälsoutvärderingen och vi har talats vid. Eftersom testerna kostar en slant, är jag angelägen om att rekommendera så relevanta tester som möjligt.

Vid ett första möte har vi redan mycket att gå igenom, varför det är en fördel om genomång av omfattande provsvar sker under något av uppföljningsmötena. Det gör kvaliteten på mötena högre och att den bokade tiden räcker till. 


Här hittar du ett axplock av tester för att kartlägga och utvärdera inflammation, utmattningssyndrom, födoämnesintolerans, tarmproblem, läckande tarm, insulinresistens, hypotyreos och annan hormonell obalans m.m. Det finns många fler tester. Mejla mig om du önskar ett test som inte finns med här. 

När du konsulterar mig via en funktionsmedicinsk rådgivning ingår tolkning och journalföring av alla tester du köpt via min hemsida här, samt de jag beställer till dig.
De tester jag kan tolka utan att göra en omfattande sammanställning först (vilket omfattar de flesta blodprover, hårmineralanalyser, hormoner via salivtester, ImuPro och Zonulin) kan jag även tolka muntligen under en enkel rådgivning
Önskar du enbart köpa tester går det också bra, men då ingår ingen tolkning. 

Blodtester
Blodtester

Metabolomix+

Metabolomix innehåller hela 83 testmarkörer och är det bredaste testet jag kan erbjuda om du vill få så mycket information som möjligt i ett enda test.

Testet är lämpligt när du vill utvärdera näringsbehov, näringsupptag, miktokondriefunktion, oxidativ stress, metylering, toxisk exponering, obalans i tarmfloran, energiproduktion och neurotransmittorer. 
Du utför det enkelt hemma genom urinprov. 

Metabolomix+ (urin) ca 566 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

Organix

Organix är ett något mindre omfattande test än Metabolomix+ , men fortfarande mycket brett. Det undersöker vitaminbehov, miktokondriefunktion, neurotransmittorer, avgiftningsfunktion och undersöker om det finns tarmfloraobalans.
Ett bra screeningtest som omfattar flera områden i kroppen och utförs enkelt hemma genom urinprov.  

Organix (urin) ca 391 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

Essential & Metabolic Fatty Acids

Obalans i fettsyrorna är kopplade till en mängd olika hälsoproblem som inflammation, övervikt, insulinresistens, demens, kognitiva problem, hjärtkärlproblem och mycket mer. Det här testet utför du enkelt hemma genom kapillärprov (stick i fingret). 

Fettsyratest (kapillärprov) ca 281 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

Hårmineralanalys

Balansen mellan vitaminer och mineraler är viktig för att kroppens olika körtlar och organ ska fungera optimalt. Många ohälsoproblem beror på näringsbrister, men ibland även på för höga nivåer. Toxic & Essential Elements analyssvar är på engelska och undersöker 40 mineraler, varav 17 är toxiska. Testet utförs genom att klippa hår nära hårbotten i nackpartiet. 

Toxic & Essential Elements (hår) ca 203 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

Hormontester

Hormoner är kraftfulla budbärare som talar om för kroppen vad den ska göra. Det finns hormon som reglerar blodsocker, fortplantning, stress, matsmältning och mycket mer. I den miljö vi lever i och med den livsstil vi har i dag påverkas framförallt könshormon, sköldkörtelhormon och binjurehormon. Obalans hos dessa kan leda till symtom som infertilitet, pms, endometrios, myom, övervikt, psykisk ohälsa, trötthet, sömnproblem, matsmältningsbesvär, benskörhet och håravfall.

DUTCH Adrenal är ett djupgående test av binjurehormonerna. Adrenal Function Profile är en lite enklare variant och DUTCH Complete är det mest kompletta och avancerade hormontestet som omfattar både binjurehormon och könshormon, samt dess metaboliter. Det här testet kan vara särskilt värdefullt för kvinnor med ökad risk för bröstcancer, vid pcos, oönskad hårväxt och infertilitet. 
​​​​​​Ta inte biotin (vitamin B7) veckan innan du utför provet. 

DUTCH Complete (urin), ca 424 euro
DUTCH Adrenal (urin), ca 325 euro
DUTCH Sex Hormone Metabolites (urin) ca 325 euro
Hormone Trio (saliv) ca 174 euro
Adrenal Function Profile (saliv), ca189 euro
Sköldkörtelprov XL ca845 kr. Ta inte biotin veckan innan provtagning.

Matsmältnings- och tarmfloratester

GI Effects Comprehensive x 3

GI Effects Comprehensive x 3 (avföring) ca 644 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

Testet ger värdefull information om matsmältning, näringsupptag, tarmens immunförsvar, eventuellt pågpående tarmsjukdom och tarmflora.  
Man använder både gentester, mikroskopering och odling, vilket ger en bredare bild av mikrofloran.
Vid eventuella överväxter har man även testat såväl läkemedel som naturliga substanser för att se dess effektivitet i varje individuellt fall.

GI360 Complete x 3 är ett omfattande test där man tittar på virus, parasiter, bakterier och svamp. Man använder både PCR-teknik, mikroskopering och odling, samt undersöker vilka läkemedel och naturliga substanser som kan användas i behandlande syfte. Utöver detta undersöker man bukspottkörtelfunktion, fettsyraproduktion, tarmslemhinnans immunförsvar, förekomst av blod-, slem-, vegetabiliska och animaliska fiber- vita och röda blodkroppar i avföringen, samt om det förekommer tarmsjukdom. För att göra det här testet kan det krävas ett par veckors förberedelser om medicinerar. 

GI360 Complete x3 (avföring) ca 589 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

GI-MAP är ett omfattande testpaket som undersöker virus, bakterier, parasit och svampförekomst via DNA-teknik. Den undersöker även bukspottkörtelfunktion, tarmslemhinnans immunförsvar och glutenkänslighet, samt fastställer om det förekommer tarmsjukdom. För att göra det här testet ska du avstå matsmältningsenzymer 2 dagar innan. 

GI-MAP (avföring) ca 446 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

Zonulintestet fastställer endast om tarmslemhinnan är för genomsläpplig och kan köpas enskilt eller som ett tillägg till GI360x3 eller GI-MAP.

DNA-Health är ett bra gentest för att ytterligare optimera behandlingsråden. Det är brett och tar med de viktigaste markörerna och är även perfekt om man vill optimera sin redan goda hälsa. Ett gentest gör man bara en gång i livet. Klicka på bilden för att läsa mer. 

DNA-Health (blod), ca 265 euro. Klicka på bilden för att läsa mer.

"ImuPro är en analys som undersöker eventuell IgG-medierad allergi mot födoämnen, även kallad fördröjd allergi typ III eller födoämnesintolerans. I analysen tas hänsyn till IgG1-IgG3 (IgG4 ≤ 1%) samt totalt IgG.
Detta är mycket viktigt då IgG4 används för att undersöka tolerans vid immunisering och ska därför inte ingå i ett intolerans/allergi typ III-test." 
Källa: amodomedical.se

ImuPro Complete (blod) 4950 kr. Klicka på bilden för att läsa mer.

Tolkning av provsvar som inte förmedlats av mig

Har du färska provsvar sedan tidigare som du vill att jag går igenom under vårt samarbete, kan det innebära att jag behöver debitera dig för arbetet jag lägger ned på att tolka och journalföra dem.
 
- Tester som ImuPro, Labrix hormontester i saliv, DUTCH Sex Hormone Metabolites, DUTCH Adrenal och hårmineralanalyser tar ca 30 minuter att hantera. Pris: 300 kr per test. 
- Tester som Organix Comprehensive, Metabolomix +, GI360, CSAP, GI MAP, GI Effects, DUTCH Complete, signalsubstanstester och medelstora gentester tar mig ca 1 timme att hantera. Pris: 600 kr per test. 
- Tester som NutrEval och DNA-Health tar mer än en timme att hantera. Pris:1200 kr per test. 
 
Köper du däremot testerna via mig eller min hemsida, kostar det dig inget extra, då jag får en liten provision som täcker en del av arbetskostnaden.

Sidan är uppdaterad 240417