Har du en friskvårdspeng från din arbetsgivare, kan du använda den till rådgivningen.
Mina tjänster (kostrådgivning) räknas som friskvård. 

Så här går det till & mina priser

På mottagningen i Tyresö:

Nybesök om max 2,5 timme: 3250 kr.
Uppföljning om max 1,5 timme: 1950 kr.
Här kan du läsa om hur du förbereder dig inför ett möte när du bokat tid.

Vid skypemöten:

Prova-på-skypemöte om max 1,5 timme: 1365 kr (för dig som aldrig skypat med mig tidigare)
Uppföljningsmöten om max 1,5 timme: 1800 kr.
Här kan du läsa om hur du förbereder dig inför ett möte när du bokat tid.

Så här går ett första möte till

Vi börjar med att tillsammans igenom din hälsoutvärdering grundligt, samt eventuella provsvar. 
Jag förklarar hur kroppens biokemi fungerar utifrån vad som är aktuellt för dig, samt hur olika symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, kost, stress, miljö eller livsstil.
Eftersom kosten är det största skälet till ohälsa, kommer troligtvis mycket fokus handla om den första gången. 
Jag kommer att ställa många frågor till dig för att förstå situationen så bra som möjligt och du har möjlighet att ställa dina frågor till mig. 

Besöker du mig på mottagningen noterar jag även fysiska tecken på kroppen, ditt kroppsspråk, gör en levande blodanalys, samt mäter ditt blodtryck.

Du får både muntliga och skriftliga personliga råd kring hälsa, livsstil, kost och kosttillskott och jag föreslår att du följer råden tills vi har vårt nästa uppföljningsmöte, om inget annat är överenskommet.
All skriftlig information kommer att ligga i en gemensam mapp i Onedrive, som bara du och jag har tillgång till.

Uppföljningsmöten

Ett bra tidsintervall för uppföljningar i början brukar vara mellan 4–8 veckor. Vartefter din hälsosituation blir bättre och vartefter du lär dig mer om din kropps behov och du blir mer självständig, kommer tiden att sträckas ut mellan mötena tills du inte behöver mig längre.

Det här händer under ett uppföljningsmöte
Vi går tillsammans igenom din hälsa utifrån den dokumentation jag har från dig sedan tidigare, samt den nya information du ger mig under ditt besök. Har du ett nytt provsvar, så går vi igenom det. 
Jag kommer ställa många frågor och du har möjlighet att ställa dina frågor till mig. Jag förklarar hur olika symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, kost, stress, miljö eller livsstil och jag kommer att ställa många frågor till dig för att förstå situationen så bra som möjligt.

Besöker du mig på mottagningen utför jag en levande blodanalys, blodtrycksmätning eller annan fysisk undersökning i mån av tid och behov. 
 
Du får både muntliga och skriftliga personliga råd kring kost, kosttillskott och livsstilsförändringar, som jag föreslår att du följer råden tills vi har vårt nästa uppföljningsmöte, om inget annat är överenskommet. 
 

Avslut och egenvårdsprogram

Du kan välja att avsluta vårt samarbete närsomhelst. Vill du det, rekommenderar jag (inget krav) att du ber mig om att lägga upp ett egenvårdsprogram för dig under vårt sista möte. 

Ett egenvårdsprogram innebär att jag skapar ett behandlingsprogram för dig som du kan använda dig av under minst ett år som en hjälp för dig att bibehålla din hälsa. Ett egenvårdsprogram passar även dig som bara vill konsultera mig en gång för att själv ta större kontroll över din hälsa eller bara göra en hälsocheck. 

Om kostråden du får

Kosten är i dag den största orsaken till ohälsa i vårt land och några av de främsta skälen är: 

  • Våra livsmedel innehåller färre näringsämnen, men allt mer kemikalier och gifter. 
  • Att vi äter en allt större andel processade livsmedel och lagar allt mindre mat som är lagad från grunden. 
  • Att vi äter mer av livsmedel som människokroppen inte är anpassad för, ur ett evolutionärt perspektiv. 
  • Vi väljer att hellre äta bekvämt än att ge kroppen vad den behöver. 

Med hjälp av den information du ger mig, ny forskning och mångårig klinisk erfarenhet, ger jag dig de bästa kostråd jag kan för att du ska få bästa tänkbara förutsättningar.

Om ditt fokus är att hjälpa din kropp till balans och självläkning, vill du inte belasta kroppen med sådana livsmedel som hindrar den till det. Jag hjälper dig att identifiera dessa. 

Beroende på varifrån du börjar, kan kostråden vara väldigt annorlunda från hur du är van att äta, men det innebär inte att du ska behöva gå hungrig, otillfredsställd eller energifattig.

För dig som är vegan eller vegetarian eller äter lakto-ovo vill jag redan nu berätta att det kan vara svårt att komma tillrätta med ohälsa om du håller dig fast vid denna kost och jag kommer inte att rekommendera den. 

Om kosttillskotten jag rekommenderar

Du får tydliga skriftliga och muntliga råd om kosttillskottens namn och märke, samt hur och när du ska ta dem.
Produkterna du får rekommenderade är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet eller biotillgänglighet och är fria från GMO (genmanipulerade organismer) och svartmögel. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med de produkter jag rekommenderar vilket ökar chanserna att förutse effekten av dem. Två olika kosttillskott med likadana innehållsdeklarationer kan fungera helt olika hos känsliga personer, bland annat på grund av olika råvaror och framställningsmetoder. 

Du har möjlighet (men inte skyldighet) att köpa de flesta kosttillskott jag rekommenderar av mig till fördelaktiga priser. Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1200–1800 kr per månad. Här hittar du alltid en aktuell prislista. 

Bokning, avbokning och bokningsvillkor

Så här bokar du en tid
Enklast och snabbast bokar du din tid via Bokadirekt. Hittar du ingen tid som passar dig? Mejla mig gärna ett par förslag på tider som skulle passa dig, så försöker jag tillmötesgå dina önskemål. 

Så här avbokar du din tid
Avboka din tid med hjälp av avbokningskoden du fått av Bokadirekt eller genom att mejla mig. Jag bekräftar din avbokning direkt när jag ser den. 

Avbokningsvillkor
Sena/missade avbokningar har genom åren varit ett stort problem. För att göra det möjligt att fortsätta driva min verksamhet tillämpar jag därför strikt nedanstående villkor:
-Avboka din tid senast 24 timmar innan du har din bokade tid om du får förhinder. 
-Vid senare avbokningar än 24 timmar, debiteras 100 % av den bokade tiden (undantaget eget ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg).  

Mejl mellan sessionerna

Är det något du inte förstår kring rekommendationerna du fått av mig? 
Ibland missar jag något eller har kanske varit otydlig under vårt möte. 
Är det oklart vilka livsmedel du kan äta? 
Eller är du osäker på hur du ska ta kosttillskotten?
Har du fått negativa reaktioner på kosten eller kosttillskotten?

Om du inte hittar svaren i det skriftliga material du fått av mig är du alltid välkommen att mejla mig. 
Det kostar dig inget extra och det är lika viktigt för mig som för dig att det går bra för dig under behandlingen.  

Övriga frågor
Det är viktigt både för dig och mig att jag gör ett bra och seriöst arbete. Därför ger jag inte råd kring nya behandlingar, tester, kosttillskott eller tolka nya provsvar mellan våra möten. 
Även om jag är påläst när vi ses, minns jag inte din hälsosituation och vilka rekommendationer du fått av mig när sessionen är över.

För att kunna få ett hum om din situation behöver jag läsa igenom din journal innan eventuell rådgivning.Tyvärr är det omöjligt för mig att hinna göra detta mellan sessionerna, då den är mycket omfattande redan från början och sedan blir allt längre för varje gång vi har haft kontakt.

Ett annat skäl är att vårt förbund, Näringsmedicinska Terapeutförbundet, (NMTF) kräver att vi måste intervjua våra klienter/patienter ordentligt innan vi ger behandlingsförslag för att vår försäkring ska gälla.
 
Har du frågor utöver det vi redan har gått igenom kring din hälsa, är du alltid välkommen att boka tätare uppföljningsmöten. ​​Är detta inte möjligt men frågorna är trängande, kan jag svara på mejlfrågor i mån av tid mot debitering. 

Personuppgifter och sekretess

För att kunna boka en tid hos mig behöver jag få uppgifter från dig som förnamn, efternamn, födelsenummer, fullständig adress, e-postadress och mobiltelefonnummer, samt skypekontonamn i de fall vi bokar ett skypemöte. Uppgifterna används för att jag ska kunna identifiera dig eller kontakta dig, samt vid upprättande av kvitton och fakturor, samt i de fall jag sänder varor, beställer ett laboratorietest till dig eller gör en order för din räkning enligt överenskommelse. 

All personlig digital information hanteras via säker molntjänst som bara du och jag har tillgång till. 
Mejlkonversationer raderas efter 3 månader.
Här kan du läsa hela Integritetspolicyn om hur jag behandlar dina personuppgifter.

Information för vår gemensamma trygghet

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all personal inom området, vilket även omfattar min verksamhet. 

Jag erbjuder näringsmedicinsk och funktionsmedicinsk rådgivning. Detta räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård.

Behandlingen syftar till att stödja kroppens förmåga att optimera körtel/organfunktioner med hjälp av ett individanpassat kosttillskottsprogram, kostråd och livsstilsförändringar. Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

Det finns inga garantier för ett visst behandlingsresultat, men jag kommer att hjälpa dig på bästa sätt jag förmår utifrån de förutsättningar som råder. I de fall jag märker att de önskade resultaten uteblir, kommer jag berätta detta för dig utan dröjsmål, samt om möjligt, rekommendera läkare eller annan terapeut.

Bild- och ljudinspelning under sessionerna är inte tillåtet. 
Hälsoutvärderingen är mitt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det ett krav att du har fyllt i denna för att jag ska kunna hjälpa dig. 
För personer under 18 år eller omyndiga personer ansvarar målsman för bokning och betalning. 

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen 5 kapitlet gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:
1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
- Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.
- Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.
- Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.
- Behandla någon annan med radiologiska metoder.
- Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.
- Undersöka eller behandla barn under åtta år eller prova ut kontaktlinser.


Sidan är uppdaterad 200901