Min egen hälsoresa

Jag på vandringsresa Jag på vandringsresa

Som för många andra inom alternativ- och komplementär medicinen, föddes mitt intresse för hälsa ur min egen ohälsa. Redan som barn hade jag svår migrän och täta infektioner med många antibiotikabehandlingar. Som tonåring fick jag ätstörningar, hormonella- och psykiska problem och redan som 20-åring fick jag en diabetes typ II - diagnos.

Bortsett från att jag började arbeta med mig själv med hjälp av samtalsterapi, förstod jag inte att jag kunde göra så mycket annat åt min hälsa vid den tidpunkten.

Runt 30 försämrades min hälsa dramatiskt och jag fick svåra andningsproblem (orsakade av min rökning) samt hälsoproblem som Reumatoid Artrit (reumatism), Raynauds syndrom (autoimmun sjukdom med bl.a. vitnande fingrar), IBS (irriterad tarm), elöverkänslighet, livmoderhalscancer, PMS (premenstruellt syndrom), depression, utmattningssyndrom, extremt lågt blodtryck (ett symptom på kortisolbrist) och Hashimotos (autoimmun inflammation i sköldkörteln, vilket leder till förtvining av sköldkörtelvävnaden och allt större underfunktion).

Ett hälsoproblem kommer sällan ensamt och det var ingen slump att just jag fick alla de här problemen, då min livsstil var riktigt dålig när jag var ung. Det mest akuta var andningen och eftersom det ju inte går att leva utan att andas så jag gjorde flera försök att sluta röka. Det tog ett helt år innan jag lyckades och jag kunde inte arbeta den första tiden, då blodtrycket blev för lågt.

Jag insåg snart att jag även behövde ändra min kost, då jag konstant gick upp 1 kg i veckan när jag inte rökte. Det här blev första trevande början till en betydligt hälsosammare livsstil.

I och med rökstoppet uppdagades även en rad andra hälsoproblem. För varje ny hälsoutmaning jag fick, djupnade mitt intresse för läkning och jag var fast besluten att hitta vägen till hälsa. Under många år ägnade jag varje ledig stund till att studera kostens, näringens, motionens, livsstilens, tankarnas och det undermedvetnas betydelse och påverkan på kropp, psyke och livskvalitet.

Min vetgirighet manade mig även till att läsa yrkesinriktade kurser inom näringsmedicin, funktionsmedicin, örtmedicin, skolmedicin, kinesiologi, healing och personlig utveckling.

För att lösa upp de känslomässiga och mentala knutar som hindrade mig från att leva det liv jag verkligen önskade, arbetade jag aktivt med mig själv med olika former av samtalsterapier, kinesiologi, mental träning, hypnos, shamanska verktyg, coaching och andligt sökande.

Förändringar i kost, näringsintag, livsstil, miljö, relationer och mitt förhållningsätt till livet överhuvudtaget, har lett till att jag i dag upplever en hög livskvalitet med glädje, hälsa och välbefinnande. Alla delar har varit viktiga, men det är kunskapen om näring och kost som har haft störst betydelse. 

Jag öppnade min näringsmedicinska mottagning 1999, inspirerad av tanken att få låta andra få uppleva liknande mirakel som jag själv hade gjort. 

Genom åren har jag med stor glädje och tacksamhet haft förmånen att få hjälpa många människor att också hitta sina vägar till en bättre hälsa - ofta från kroniska sjukdomar och diagnoser där många fått beskedet att det inte finns någon bot eller fått förklarat för sig att orsaken till problemen enbart är psykiska.

Min nyfikenhet på vad som orsakar hälsa och ohälsa är fortfarande lika stor i dag som det var när jag började min egen hälsoresa. Den enda skillnaden är att det är ännu roligare nu, då jag får förmånen att förmedla kunskapen så att fler får ta del av det goda livet ❤

Sidan är uppdaterad 201201