Forskningsfusket

Docent Ralf Sundbergs bok avslöjar hur vi luras av läkemedels- och livsmedelsindustrin. En bok som berör oss alla och som bidrar till förändring till ett friskare och ärligare samhälle.

Välkommen till en plats på webben som vågar utmana kommersiell mytbildning som förklätts till vetenskap.
 
"Alltsedan 50-talet omges sådana ämnen som våra celler till stor del består av som fetter och kolesterol av myter. Visserligen har vetenskapen hunnit ikapp myterna, men kommersiella intressen fortsätter att hålla dem vid liv, eftersom de är beroende av dem för fortsatta vinster. De har god hjälp av de forskare som dominerar institutionerna för näringslära, eftersom dessas forskninganslag till stor del bekostas av kost- och läkemedelsindustrin. Dessas vetenskapliga argument för de föråldrade uppfattningarna har visserligen runnit ut för länge sedan, men lärorna om det påstått farliga fettet och kolesterolet dominerar ännu utbildningarna för intet ont anande läkare och dietister. Även våra grundskolors utbildningsmaterial präglas av dessa vanföreställningar.

Enligt dagens kostråd bör vi i första hand äta en kolhydratrik kost. Problemet med detta är att kolhydrater stimulerar aptiten och får oss att äta mer än vad vi gör om vi lyssnar på kroppens signaler. För övrigt är det så att kolhydrater omvandlas till fett, och ironiskt nog till just de fettsyror som vi varnas mest för att äta, nämligen de mättade.

För några år sedan kom jag till insikten att de kommersiellt influerade forskarnätverken inte längre lyssnar på vetenskapliga argument. Mina egna och andra seriösa kollegors insatser i debatten, liksom mina egna möten med ledande  företrädare för livsmedelsverket, professorer i näringslära och däribland  experter med avgörande inflytande på dagens svenska och nordiska kostråd bekräftade bilden. Jag insåg därför att helt andra faktorer än vetenskapliga och folkhälsointressen format dagens paradigm. Därför beslutade jag mig för att studera kostrådens och den moderna medicinens historia även ur ett ekonomiskt och samhällsperpektiv. Vilka var aktörerna, hur såg nätverken ut, och vilka var drivkrafterna när dessa kom till?

Att dagens kostråd är skadiga för hälsan är inte särskilt svårt att förstå. Det räcker med att studera utvecklingen vad gäller kroppsvikt, läkemedelskonsumtion och livslängd i USA, det land som gått längst i fett- och kolesterolskräck.

Att dessa kostråd baserades på forskningsfusk, och att de fortfarande försvaras med ovetenskaplig argumentation var ett beskt piller att svälja. Att tvingas misstro kollegors ärlighet och uppsåt i motiv och drivkrafter kostar på. Likväl insåg jag nödvändigheten av att skriva denna bok för att möjliggöra förändringar till nytta i folkhälsoarbetet."

Källa: Ralf Sundberg