Alliance of Natural Health

Alliance of Natural Health är Europas största och mest inflytelserika organisation för att skydda vår rätt till naturlig hälsa. Det finns skäl att oroa sig för vår möjlighet att använda vitaminer, mineraler och örter i framtiden. Här hittar du aktuell information om det som händer i Europa inom hälsa och egenvård. 

Alliance of Natural Health behöver även ditt stöd. Just nu är det mest aktuellt att skydda vår rätt att använda de tusentals örter som EU-direktivet har förbjudit. Du kan också agera genom att signera
den här petitionen.

 

Bidra gärna till goda arbetet med din donation (liten som stor är välkommen) och sprid denna information vidare så långt du kan. Det är många som inte vet vad som håller på att hända i och som inte heller känner till den stora nytta som kosttillskotten kan ge, såväl för den enskilda individen, som för samhället i stort.