Metabolomix+

Metabolomix innehåller hela 83 testmarkörer och är det bredaste testet jag kan erbjuda om du vill få så mycket information som möjligt i ett enda test.

Testet är lämpligt när man vill utvärdera näringsbehov, näringsupptag, miktokondriefunktion, oxidativ stress, metylering, toxisk exponering, obalans i tarmfloran, energiproduktion och neurotransmittorer. 
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:

Kronisk trötthet Kronisk stress
Nedsatt miktokondriefunktion Inflammation
Neurodegenerativa problem Hjärtkärlproblem
Kognitiva problem Nedsatt näringsupptag
Psykisk ohälsa Ökat näringsbehov vid trauma
Sömnproblem Ohälsosam kost
Metabolomix+ urintest
Metabolomix+ urintest

Testet undersöker det funktionella behovet av antioxidanter, B-vitaminer, mineraler och aminosyror. 
 

Följande områden utvärderas: 
Nedsatt näringsupptag Essentiella aminosyror
Tarmfloraobalans Icke essentiella aminosyror
Metaboliter från neurotransmittorer Markörer för peptider från kosten
Markörer för vitaminer Olika metabola nedbrytningsprodukter
Markörer för avgiftning och toxisk belastning
Markörer för oxalater


Observera:
Eftersom det här testet är baserat på nivån av kreatinin är det en förutsättning att du har normal njurfunktion och normala kreatininvärden. Undvik att äta B-vitaminer, C-vitamin, frukt och socker dagen innan du utför testet. 
Många tester påverkas av biotin (vitamin B7) varför du inte bör ta det som tillskott veckan innan du utför provet. 

Provsvar kommer som pdf inom 28 dagar. 
Så här kan ett provsvar se ut (pdf). 
Du gör testet enkelt hemma genom urinprov. 
Fullständiga provtagningsinstruktioner (pdf). 
Många tester påverkas av biotin (vitamin B7) varför du inte bör ta det som tillskott veckan innan du utför provet. 

Fettsyratest blod/kapillärprov
Fettsyratest blod/kapillärprov

Det går även att lägga till ett test för att utvärdera essentiella- och metaboliska fettsyror till Metabolomix +

Testet kan vara värdefullt som ett tillägg vid följande tillstånd: 

Insulinresistens Fetma
Demens Autoimmuna problem
Kronisk smärta Kronisk inflammation
Hud/hårproblem
 


Testet utvärderar följande: 

Omega 3-fettsyror Mättade fettsyror
Omega 6-fettsyror Enkelomättade fettsyror
Omega 9-fettsyror Delta-6-desaturasaktivitet 
Kardiovaskulär riskSå här kan ett provsvar se ut (pdf).
Testet görs hemma genom kapillärprov (stick i fingret). Fullständiga provtagningsinstruktioner (pdf). 

Sidan är uppdaterad 240523