Essential & Metabolic Fatty Acids

Obalans i fettsyrorna är kopplade till en mängd olika hälsoproblem som inflammation, övervikt, insulinresistens, demens, psykisk ohälsa, kognitiva problem, hjärtkärlproblem och mycket mer.
Det här testet utför du enkelt hemma genom kapillärprov (stick i fingret). 

Fettsyratest (kapillärprov) ca 281 euro
Fettsyratest (kapillärprov) ca 281 euro

Testet kan vara värdefullt som ett tillägg vid följande tillstånd: 

Psykisk ohälsa Fetma
Demens Insulinresistens
Kronisk smärta Kronisk inflammation
Hud/hårproblem Autoimmuna sjukdomar


Testet utvärderar följande: 

Omega 3-fettsyror Mättade fettsyror
Omega 6-fettsyror Enkelomättade fettsyror
Omega 9-fettsyror Delta-6-desaturasaktivitet 
Kardiovaskulär risk


Provsvar kommer efter ca 21 dagar som pdf.
Så här kan ett provsvar se ut (pdf).
Testet görs hemma genom kapillärprov (stick i fingret). Fullständiga provtagningsinstruktioner (pdf).

Sidan är uppdaterad 240523