CSAPx2 (Comprehensive Stool Analysis w/Parasitology x2)

Eftersom näringsupptaget sker i magtarmkanalen, alla B-vitaminer produceras i tarmen, majoriteten av neurotransmittorproduktionen produceras där och större delen av immunförsvaret finns i tarmen, är magtarmhälsan viktig att värna om. Matsmältningsproblem och problem med mage- och tarm är mycket vanligt i dag.
Orsakerna kan vara många och några vanliga exempel som kan störa den viktiga balansen är vissa livsmedel, stress, läkemedel och kemikalier. 
Genom att kartlägga hur situationen ser ut för just dig, är det lättare att ge skräddarsydda behandlingsråd. 

Tarmbakterier
Tarmbakterier

Det här testet ger viktig information om effektiviteten i matsmältningen genom mätning av fekala nivåer av elastas (bukspottskörtelns funktion), samt förekomst av fett, muskel och vegetabiliska fibrer, kolhydrater, blod och vita blodkroppar i avföringen.
Testet utvärderar även tillväxten av bakterier, parasister och jästsvamptillväxt via odling, tarmslemhinnans immunförsvar och eventuell tarmsjukdom. 

Inflammation kan väsentligt öka tarmslemhinnans genomsläpplighet och minska upptaget av näringsämnen i tarmen.Graden av inflammation eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utvärderas genom biomarkörer som lysozym, laktoferrin, vita blodkroppar och slem i det här testet. 

Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:

Diarré  Nedsatt matsmältning/näringsupptag
Magkatarr Tarmsjukdom (IBD)
IBS Nedsatt immunförsvar
Inflammation Inflammation
Tarmfloraobalans Autoimmuna sjukdomar
Hudbesvär Födoämnesintolerans
Ledbesvär Trötthet


Här kan du läsa mer om testet, samt se hur ett provsvar ser ut. 
 
Testet gör du hemma genom 2 avföringsprov. Provsvar kommer inom 3 veckor via mig i digital form. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 425 euro. Transport via DHL ingår i priset.

Köper du analyser av mig och följer upp med en konsultation, ingår tolkningen i konsultationspriset. 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det naturligtvis också bra.

Det är möjligt att lägga till Zonulin till det här testet. CSAPx2 + Zonulin kostar 530 euro.
Läs om Zonulin nedan.

Zonulin (läckande tarm)

Tarmslemhinna
Tarmslemhinna

Zonulin är ett pålitligt test för att påvisa förekomsten av ökad tarmpermeabilitet (detta kallas i dagligt tal för läckande tarm). Du kan göra testet enskilt eller kombinera det med andra avföringsprover som GI-MAP och CSAPx2 (vilket ger ett lägre pris för själva zonulintestet). 
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:

Celiaki Hudproblem
Glutenkänslighet Typ I och II diabetes
IBS och andra tarmbesvär Glukosintolerans eller insulinresistens hos vuxna
Inflammatorisk tarmsjukdom Födoämnesintoleranser
Fetma Autoimmuna sjukdomar

Köper du analyser av mig och följer upp med en konsultation, ingår tolkningen i konsultationspriset. 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det naturligtvis också bra.

Sidan är uppdaterad 200811