Hälsoutvärdering

Bildklipp från hälsoutvärderingen Bildklipp från hälsoutvärderingen

Hej!

Du som bokat din första tid för ett första besök där du kommer till mig senast 240602 behöver fylla i den här hälsoutvärderingen online senast 2 dygn (48 timmar) innan vårt första möte.
Räkna med att lägga ned upp mot 90 minuter på formuläret.

Om du stänger webbläsaren innan du kommit till avslut, behöver du börja om på nytt igen nästa gång om du inte godkänt kakor. Ibland händer det att man förlorar informationen även om man tillåtit kakor, därför är det bra om du fyller i hela formuläret i ett svep, alternativt låter bli att stänga webbläsaren innan du är klar. 

Kom ihåg att klicka på den svarta knappen som heter KLAR på sista sidan när du är färdig. Annars laddas inte formuläret upp i servern. 
Du får en digital kopia på dina svar av mig i vår gemensamma digitala mapp i samband med vårt möte. 

Har du fyllt i hälsoutvärderingen men sedan avbokat din första tid hos mig, raderar jag den efter 3 månader av säkerhetsskäl för att skydda din identitet.

Tack för din tid och ditt engagemang! 


Sidan är uppdaterad 240525