Hälsoutvärdering

Hej!
Den här hälsoutvärderingen fyller du i online behöver du ha färdigställt så att jag har den senast en dag innan vårt första möte (eller om det var mer än 3 år sedan vi hade en uppföljning senast). 

Räkna med att avsätta minst en timme till att svara på frågorna. Om du stänger webbläsaren innan du kommit till avslut, kommer ditt innehåll att raderas och du behöver börja om på nytt igen nästa gång. 
Du får en digital kopia på dina svar av mig i vår gemensamma onedrivemapp i samband med vårt möte. 

Det går bäst att svara på frågorna via en dator, men har du ingen sådan, så går det även med surfplatta och mobil också, även om frågorna kan flytta runt lite, så du får vara mer uppmärksam på var du befinner dig i formuläret.


Sidan är uppdaterad 200106