Hälsoutvärdering

Hej!
Den här hälsoutvärderingen fyller du i online behöver du ha färdigställt så att jag har den senast ett dygn innan vårt första möte (eller om det var mer än 3 år sedan vi hade en uppföljning senast). 

De flesta behöver lägga ned runt 90 minuter på formuläret. Om du stänger webbläsaren innan du kommit till avslut, behöver du börja om på nytt igen nästa gång. 
Du får en digital kopia på dina svar av mig i vår gemensamma onedrivemapp i samband med vårt möte. 

Det går bäst att svara på frågorna via en dator, men har du ingen sådan, så går det även med surfplatta och mobil också, även om frågorna kan flytta runt lite, så du får vara mer uppmärksam på var du befinner dig i formuläret.


Sidan är uppdaterad 201123