Hälsoutvärdering

Hej!

Den här hälsoutvärderingen fyller du i online senast ett dygn innan vårt första möte eller om det är mer än 2 år sedan vi hade en uppföljning sist.

De flesta behöver lägga ned runt 90 minuter på formuläret.

Om du stänger webbläsaren innan du kommit till avslut, behöver du börja om på nytt igen nästa gång. 
Du får en digital kopia på dina svar av mig i vår gemensamma digitala mapp i samband med vårt möte. 

Tack för din tid och ditt engagemang! 
 


Sidan är uppdaterad 211231