Hälsoutvärdering

Bildklipp från hälsoutvärderingen Bildklipp från hälsoutvärderingen

Hej!

Den här hälsoutvärderingen fyller du i online senast 48 timmar innan vårt första möte eller om det är mer än 2 år sedan vi hade en uppföljning sist.

De flesta behöver lägga ned runt 90 minuter på formuläret.

Om du stänger webbläsaren innan du kommit till avslut, behöver du börja om på nytt igen nästa gång om du inte godkänt kakor. 
Du får en digital kopia på dina svar av mig i vår gemensamma digitala mapp i samband med vårt möte. 

Har du fyllt i hälsoutvärderingen men sedan avbokat din första tid hos mig, raderar jag den efter 3 månader av säkerhetsskäl för att skydda din identitet.

Tack för din tid och ditt engagemang! 
 


Sidan är uppdaterad 231018