Sedan 240602 arbetar jag för- och hos den funktionsmedicinska vårdkliniken 2heal Medical på Drottninggatan 101 i Stockholm, där flera kompetenser samverkar i syfte att erbjuda bästa tänkbara vård och rådgivning. 

För dig som redan är kund hos mig gäller de tidigare priserna och konsultationstiderna till och med 240831:
Enkel rådgivning video, 60 minuter: 1000 kr. 
Enkel rådgivning video, 30 minuter: 500 kr. 
Ange en rabattkod för att få de här priserna. kontakta mig personligen om du inte fått den.

Från och med 240901 gäller 2heals priser

Boka tid: Välkommen att boka tid hos mig här eller ring 08-34 31 39.

Hälsocoaching (ersätter enkel rådgivning) - videosamtal

Dra nytta av min samlade erfarenhet och kunskap till ett mycket förmånligt pris.
Många gånger kan jag förstå varför ett problem uppstått och kan ge förslag på lösningar genom ett kortare samtal. 
Efter dryga 2 decennier som aktiv näringsterapeut har jag tränat upp min förmåga att snabbt ta fram vad som fungerar och sålla bort det som är mindre viktigt eller till och med olämpligt. 
Frågorna kan handla om dig själv utan att först behöva göra en grundlig analys.

Några exempel på frågor du kan ta upp här är:

 • IBS eller SIBO.
 • Gasighet, uppsvälld buk.
 • Rapningar, sura uppstötningar, magkatarr, smärta vid solarplexusområdet.
 • Högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens.
 • Övervikt.
 • PMS.
 • Infektionskänslighet, nedsatt immunförsvar.
 • Återhämtning efter infektioner eller antibiotika.
 • Artros.
 • Inflammation och smärta.
 • Ökad stresskänslighet eller oro.
 • Ojämn energi. 
 • Sömnstörningar.
 • Kostrådgivning (ingår dock i alla frågor ovan).
 • Peppning kring kosten.
 • Muntlig tolkning av vanliga blodprover.
 • Råd kring kosttillskott. 

Exempel på frågor som inte passar in är:

Den här rådgivningen är otillräcklig vid djupare hälsoutmaningar som undervikt, lupus, MS, ME, utmattningssyndrom, inflammatoriska tarmsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, infertilitet och psykisk ohälsa. 
Däremot kan den vara ett bra komplement till en redan pågående funktionsmedicinsk behandling.

Sparsam journalföring - du antecknar själv

Du antecknar när vi talas vid

Vid en hälsocoaching för jag sparsamt med anteckningar och jag har inte heller memorerat din hälsosituation i förväg. 
Var därför redo med papper och penna under samtalet så att du kan skriva ned mina förslag på kosttillskott, kostråd eller andra tips som du får av mig under samtalet.

Så här betalar du

Du får en faktura efter vårt samtal från 2heal Medical.

Sidan är uppdaterad 240620