Funktionsmedicinskt besök på mottagningen

Nybesök: 3300 kr. Återbesök: 2200 kr

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig av ett besök hos mig. 
Längst ned på sidan ser du hur du förbereder dig inför ett besök hos mig, var jag finns och mottagningens egenskaper. 
Mejla mig gärna om du har frågor. 

Vi börjar med att gå igenom din hälsa med hjälp av hälsoutvärderingen

Alla möten startar med utgångspunkt från min hälsoutvärdering som du fyllt i minst 48 timmar innan vi ses. 
Den utgör en viktig del av din journal. Med hjälp av den kan jag lättare förstå och förklara samband mellan kost, livsstil, symptom, toxisk belastning, näringsbalans och olika körtel- och organfunktioner. 

Genomgång av laboratorietester

Genomgång av labbtester
Genomgång av labbtester

Har du färska provsvar, så går vi även igenom dessa tillsammans och jag förklarar vad de olika värdena står för. 
Härifrån är det lättare att gå vidare och se vilka eventuella tester som kan eventuellt kan vara lämpliga komplement om vi vill titta närmare på din näringsstatus, signalsubstanser, organfunktioner, hormoner, tarmflora eller genetiska variationer.

Levande blodanalys

Levande blodanalys genom mörkfältsmikrosopering på mottagningen
Levande blodanalys genom mörkfältsmikrosopering på mottagningen

Vid ett första besök gör jag en levande blodanalys genom mikroskop på plats där du får se ditt blod på en skärm, samtidigt som jag förklarar det vi ser för dig. 

Analysen ger omedelbar information om tillstånd som:

 • Inflammation
 • Infektion
 • Om de röda- och vita blodkropparna är friska eller skadade
 • Brist på järn, B12 eller folsyra
 • Ökad risk för blodpropp

En levande blodanalys ska dock ses som en screening. Mer detaljerade tester kring näringsobalanser, körtel och organfunktioner kan göras via funktionsmedicinska tester och ibland även genom vanliga tester inom vården.

Blodtryck och puls

Blodtrycksmätning
Blodtrycksmätning
Både blodtryck och puls påverkas av insulin, binjurebarkshormoner, sköldkörtelhormoner och njurfunktion. 
Högt blodtryck ingår inte som en naturlig del i åldrandet, trots att det är mycket vanligt hos äldre personer (och börjar bli allt vanligare även hos yngre personer).

Den allra vanligaste orsaken till högt blodtryck är insulinresistens, vilken mestadels är kostrelaterad och går att påverka i hög grad. 

Många menar att ett lågt blodtryck är bra, men ett för lågt blodtryck, kan vara tecken på lågt kortisol, vilket i så fall kan vara kopplat till långvarig stress, utmattning, allergier m.m.
En oförklarligt låg puls kan vara tecken på exempelvis låga sköldkörtelhormoner. 
För mig är blodtrycket en informationskälla och ett skäl till att titta närmare på orsakerna till varför det eventuellt är avvikande. 

Optimalt blodtryck ligger runt 120/80 och en puls runt 55-65. 

Visuella fynd

Irisanalys
Irisanalys

Obalanser i kroppen kan visa sig på många sätt genom olika tecken i ögon, tunga, läppar, hud, hår, naglar, slemhinnor, synliga kärl och förändringar i tänder, skelett och leder. 
Nervsystemet är med och reglerar ansiktsuttryck, tal, hållning och rörelser, varför detta också är intressant att iaktta. 

Detaljerade kostråd

Kostrådgivning
Kostrådgivning

Maten är i dag utan tvekan det främsta skälet till ohälsa i vårt land. Därför kommer vi att lägga mycket tid på att tala runt kosten i början. 
Mitt syfte är att ge dig så mycket kunskap att du själv kan ta kontroll över din hälsa så snart som möjligt. 

Ofta skiljer sig mina rekommendationer från de hälsoråd du hittar på nätet, då jag hellre tittar på vad som fungerat evolutionärt för människan genom miljontals år, hellre än de olika hälsokoncepten och den massiva propagandan som vuxit fram under de sista decennierna, vilka ofta visat sig bidra till ytterligare ohälsa.

Jag guidar dig igenom vilka livsmedel som är säkra och livsnödvändiga och vilka som är de allra skadligaste (och hela spektret däremellan) och du får skriftliga råd med dig hem. 

Alla människor har vissa grundläggande behov, men alla har dessutom olika individuella förutsättningar som också behöver tas hänsyn till. Därför är upplägget ett samspel mellan oss för att bli så bra som möjligt för dig och kostråden kommer troligen att justeras över tid för att passa just dig så bra som möjligt. 

Jag vill redan nu berätta att jag avråder vegansk- och vegetariansk kost.
Dels är det svårt eller omöjligt att få i sig tillräckligt med viktiga eller livsnödvändiga näringsämnen. Dels är den alltför rik på artfrämmande ämnen, kolhydrater, antinutrienter och fytokemikalier som växtgifter, som vi bör inta i sparsammare mängder eller i vissa fall undvika helt, då de kan ställa till stor skada i kroppen.

Jag vill ge dig de bästa råd jag kan. Därför använder jag mig inte av  koncept som antiinflammatorisk kost (vilken inte alls är antiinflammatorisk i längden vid närmare titt) eller paleokost (vilken inte liknar verklig stenålderskost när man tittar i paleorecepten) eller autoimmun paleokost/AIP (som är otillräcklig för att stoppa autoimmuna sjukdomar).

Ofta - men inte alltid, lutar mina råd mot ketogen kost eller lågkolhydratkost där rött kött och animaliskt fett är viktiga ingredienser (och som varken ökar risken för cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes eller bidrar till sämre klimat), i olika variationer och med olika tillägg.
Råden kommer per automatik att minska inflammation och autoimmunitet och förbättra den metabola hälsan, samt blir mer lik våra anfäders föda. .

Jag delar även med mig av källor där du kan läsa eller lyssna på vad seriös forskning har att säga om detta och jag uppmuntrar dig att ta del av dem, då de bidrar till att öka både din kunskap och motivation. I slutänden är det ju ändå du som ska sitta vid rodret och ta kontroll över din hälsa - och jag vill ge dig lite verktyg till att nå dit! 

Skräddarsytt kosttillskottsprogram

Örter och näringstillskott
Örter och näringstillskott

Dagens jordbruksmetoder har tyvärr lett till att de grödor vi äter (eller fodret som våra slaktdjur äter), innehåller betydligt lägre nivåer av flera viktiga näringsämnen som behövs för många av kroppens funktioner - men i gengäld högre halter av kemikalier och tungmetaller. 

Många hälsoutmaningar är kopplade till näringsobalanser och ett ökat avgiftningsbehov.
Därför arbetar jag även med kosttillskott, vars syfte stödja kroppens normala funktioner. 

Under en behandling arbetar jag ofta med terapeutiska doser av vissa näringsämnen eller örter. Det innebär att de är lite högre under en kortare period. Syftet är att påverka olika funktioner i kroppen för att stimulera självläkning. 
Produkterna jag rekommenderar är av hög kvalitet och du får alltid exakta och skriftliga doseringsanvisningar. 

Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1100–1600 kr per månad under behandlingstiden.
Önskar du en lägre månadskostnad, så låt mig få veta det i början av vårt möte, så lägger jag upp din plan på ett annat sätt.

Uppföljningsmöte

Det är bra om det inte tar för lång tid mellan ett första och andra möte. Därför är det vanligt att jag föreslår ett första uppföljningsmöte efter ca 6 veckor.
På den tiden bör du ha fått vissa resultat av behandlingen och en hel del erfarenheter kring koständringen, utan att hunnit tappa motivationen (vilket man kan göra i början innan man kommit in i sina nya kostvanor). 
 • Under ett återbesök går vi igenom din nuvarande hälsosituation och ser på vilka symtom har förändrats och undersöker vilka skälen kan vara till att eventuella kvarvarande symptom finns kvar. 
 • Vi talar även om hur du tycker att det har fungerat med kosten och justerar vid behov.
 • Vi går igenom eventuella nya provsvar tillsammans.
 • Troligen har du även hunnit få en del frågor som du gärna får ta upp. 
 • Om tid och behov finns gör jag en levande blodanalys eller annan fysisk undersökning.
 • Med utgångspunkt från den nya informationen, lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag till dig med råd kring kost och kosttillskott för en viss period framåt som vi kommer överens om. 

Hur länge kan en behandling pågå?

Vartefter din hälsa blir stabilare och ju bättre grepp du har kring kosten, kommer jag att föreslå allt längre mellanrum mellan sessionerna.
Under ett första år rekommenderar ofta jag att vi ses ca 5 gånger och därefter 1-3 gånger per år om du fortfarande har behov av det.
Du binder dock inte upp dig till något hos mig. Jag försöker bara rekommendera det jag tror gagnar dig mest (även ekonomiskt) men anpassar alltid mina rekommendationer efter dina önskemål. 

Vissa kommer snabbt tillrätta med sina hälsoutmaningar och behöver kanske ingen eller få uppföljningar och hör sedan bara av sig om något nytt problem uppstår. 

Andra behöver ett långvarigare stöd på grund av djupare hälsoutmaningar eller för att de känner att våra möten hjälper dem att hitta tillbaka till de rutiner som de vet att de mår bra av.