Så här kan du minska kemikaliebelastningen i vardagen

Så gott som allt vi kommer i kontakt med i vardagen innebär en ökad risk att våra kroppar utsätts för giftiga kemikalier av olika slag.

Kemikalierna ställer höga krav på leverns förmåga att transformera dessa så att de kan lämna kroppen på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi vet inte allt om olika kemikaliers effekt på hälsan och framförallt vet vi väldigt lite om cocktaileffekten av många kemikaliers samverkan i kroppen.

Vissa kemikalier hindrar leverns avgiftning och man har sett att vissa kemikalier är kopplade till autism, kognitiv- och fysisk funktionsnedsättning, aggressivitet, epilepsi, ALS, svåra skakningar, svår acne, infertilitet, hormonellt relaterade sjukdomar och syndrom och tumörer.

Bilden nedan visar tumörer hos honråttor utvecklar tumörer när de exponeras för glyfosat. 

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=Q9aWcPuDHok&t=3s

Kemikalier finns i:

 • Luften vi andas, inte bara från industrier och stadsmiljö, utan även på landsbygden via jordbruket.
 • Vegetabilier vi äter via rötslam eller besprutning av åkrarna med glyfosat och andra kemikalier.
 • Djuren vi äter, via deras foder och medicinering.
 • Vattnet vi dricker, via jordbruk, bensinstationer, industrier, avlopp m.m.
 • Kosmetika och hygienprodukter.
 • Tvätt-, skölj- och rengöringsprodukter.
 • Byggnadsmaterial, inredning, möbler och fordon.
 • Textilier som kläder, tyger i soffor, mattor och gardiner.
 • Läkemedel och medel som hämmar svamp och bakterier. Plastprodukter, finns i förpackningar, bilar, kläder och numera även i havet.

Många kemikalier ackumuleras i kroppen ju äldre vi blir, framförallt för att exponeringen är högre än kroppens förmåga att göra sig av med dem.

Kemikalier kan även föras över från förälder till kommande generationer. Glyfosat (finns i Roundup) är ett sådant exempel. Det här ställer höga krav på kroppens avgiftningsfunktioner, varav levern är det viktigaste organet.

Leverns förmåga att transformera gifter så att de kan föras ut genom tarm och njurar beror på framförallt 4 faktorer:

 1. Hur mycket toxiner den utsätts för.
 2. Tillgång på de näringsämnen den behöver för att kunna utföra sitt arbete.
 3. Tarmens och njurarnas förmåga att föra ut toxinerna ur kroppen när levern har gjort sitt arbete.
 4. Genetiska avvikelser som gör att levern har utmaningar att avgifta olika typer av toxiner.

Vad kan hända när man utsätts för skadliga kemikalier?

Dels riskerar kroppen att utarmas på de näringsämnen som är viktiga för leverns avgiftning.
Dels riskerar vi att utveckla olika sjukdomar, syndrom eller symptom som:

 • Autism, ADHD, ADD och kognitiva problem.
 • Utmattningssyndrom/kronisk trötthet.
 • Tumörer.
 • Oförmåga att tåla rök, parfymer, el eller mikrovågor.
 • Problem med nervsystem och muskler som ryckningar, bränningar och muskelsvaghet
 • Smärta i skelett och leder.
 • Hormonella problem, inklusive hormonrelaterad bröstcancer.
Bilden nedan visar hur korrelationen mellan glyfosat och autism ser ut hos autistiska barn i USA.
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=Q9aWcPuDHok&t=3s

Det här kan du göra för att minska belastningen

Levern är vårt viktigaste avgiftningsorgan och kraven på den är mycket höga då vi bokstavligen äter och dricker många kemikalier, smörjer in dem på kroppen och andas in dem.
Samtidigt blir vår kost allt näringsfattigare, vilket gör att levern får allt svårare att utföra sitt arbete.

Det finns inga kurer eller piller som kan kompensera fullt ut mot en hög toxisk belastning.
Därför är det viktigaste av allt är att minimera exponeringen och tillförseln av toxiner.

Även om du inte kan göra allt, så spelar varje liten förändring roll för ditt välbefinnande.

1) Välj ekologisk mat så långt det är möjligt

Källa: https://www.krav.se/aktuellt/ekologisk-mat-minskade-mangden-bekampningsmedel-i-urinen/

I dag är det ekologiska utbudet stort och det är lätt att välja eko.

 • Inom det ekologiska jordbruket får man inte ha rötslam på åkrarna och de får inte använda glyfosat och många andra toxiska kemikalier. 
 • Djuren som föds upp ekologiskt får också bättre förutsättningar, både när det gäller deras foder, medicinering och livskvalitet 1.

Det finns inga garantier att det blir giftfritt och inget är helt optimalt, men förutsättningarna blir betydligt bättre.

Bilden nedan visar hur glyfosat kan skada vår hälsa.

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34830483/

Man har bland annat sett samband mellan störd miktokondriefunktion (mitokondrierna är de små energifabrikerna vi har i våra celler, som är nödvändiga för att vi ska ha energi och fungera) och glyfosat, vilket kan ge symptom som:

 • Kronisk trötthet
 • Inflammation
 • Hormonella störningar
 • Tumörer
 • Störd utveckling av hjärna och nervsystem
 • Beteendestörningar
 • Kognitiva problem

 
Bilden nedan visar hur exponering av glyfosat kan orsaka inflammation i hjärna och nervsystem, motoriska problem, neuropati och celldöd 2.

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35562999/#&gid=article-figures&pid=figure-3-uid-2

Men det finns hopp!
En studie i Australien visade att bekämpningsmedlen minskade med över 80 % i urinen på 7 dagar hos vuxna, som gick över till att äta mestadels ekologisk mat 3.

2) Välj vildfångad småfisk och skaldjur från renare vatten

Källa: https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2022/06/farmed-salmon-just-as-toxic-to-human-health-as-junk-food

Odlad fisk och skaldjur mycket gifter på grund av den onaturliga miljö de lever i, men även på grund av deras onaturliga kost och läkemedel den matas med 4, 5, 6.

Även vildfångad fisk från Östersjön, svenska älvar, Bottniska viken, Vättern och Vänern riskerar ha för mycket kemikalier och tungmetaller i sig för att vara säkra 7.

Välj i stället MSC-märkt (vilken alltid är vildfångad) fisk från renare vatten som Barents hav och norra Atlanten 8, 9.

Många kemikalier lagras i fett. Ju större och fetare fisken är, desto mer miljögifter riskerar den att innehålla.
Välj därför i första hand mindre och magrare fiskar som torsk, sej, kolja och sardiner. 

3) Behöver du rena ditt dricksvatten?

Källa: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2#Vattenprov_och_koll_p%C3%A5_dricksvattnets_kvalitet

Kemikalier kan finnas i ditt dricksvatten också. Har du kommunalt vatten i Stockholm, kommer dricksvattnet från Mälaren, där avloppet också går ut från hushåll, industrier, sjukhus och dagvatten.
Reningsverken har inte resurser att eliminera alla kemikalier och stockholmarna får bokstavligen i sig en cocktail av olika läkemedelsrester och kemikalier varje dag.

Man har sett samband mellan högt PFAS (polyflourerade alkylsubstanser) i dricksvattnet och följande ohälsotillstånd:

 • PCOS.
 • Tarmsjukdom 11.
 • Tumörbildning.
 • Leverpåverkan.

Även de som har egen brunn kan behöva rena dricksvattnet, särskilt om den ligger i närheten av jordbruk eller gruvdrift.

Andra faktorer som kan öka behovet att rena brunnsvattnet är högt järn, mangan, uran eller bakterier.
En vattenrenare ska kunna visa vad den renar och bra dess kapacitet är.
Har du egen brunn, behöver du först undersöka vattnets kvalitet för att sedan veta vilken typ av rening du behöver.

Några företag som säljer vattenrenare är:

 • JMS Vattenrening
 • Clearly of Sweden
 • Aqua Invent
 • Planets Own

4) Välj snällare rengöringsmedel till tvätt och städ

Gör ditt hem till en frizon från skadliga kemikalier i mesta möjliga mån.
Tvättmedel-, sköljmedel-, och rengöringsmedel är också en källa till kemikalier, som du inte vill gå omkring i, i ditt hem eller bära på kroppen via kläderna när du inser hur skadliga de kan vara för dig. 

Idén om att parfymlukten är det samma som att det är rent är verkligen en villfarelse, då det är precis tvärtom! Parfymen är i regel en tydlig indikation på att kemikalier finns med i bilden. 

Här är lite tips på vad du kan använda i stället: 
 • Såpa, bikarbonat, ättika, citron och vinäger kan användas till både tvätt och städ hemma. Lite ättika i sköljmedelsfacket, ger en antistatisk effekt på tvätten om du behöver det.
 • Ett annat koncept är att städa med hälsosamma bakterier i flytande form. Blanda lite av den probiotiska kulturen med vatten i en sprayflaska. Spraya och torka av. Klart! Det blir både rent och fräscht inne  och du får en ännu hälsosammare hemmiljö än innan du började städa 12.
 • Vill du använda färdiga rengöringsprodukter är Sonettett bra märke. De har både tvål, tvättmedel och olika produkter för rengöring i hemmet 13.
 • Tvättmedel baserat på cellulosa från Naturenligt är också ett bra alternativ, helt fritt från tensider och giftiga substanser. 
 • Ett ekonomiskt och hållbart alternativ är tvättnötter, som kan användas upp till 98 gånger innan de behöver bytas ut.
 • Ett tvålalternativ för torr hud är Dr. Sannas Hälsosåpa, osv.

Bilderna (som jag gjort ett litet kollage av) kommer från Gryningen Hälsa (där jag också arbetar några dagar i veckan). Vill du köpa bra produkter och gynna ett litet företag som brinner för hälsa och miljö, så se vad du kan hitta hos dem.

5) Välj ekologisk kosmetika och hudvård

Källa: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/miljogifter-i-smink-och-hudkramer/

Kosmetika och hudvårdsprodukter står för en stor andel av de kemikalier vi utsätts för varje dag, bland annat giftiga och hormonstörande PFAS 14.  

Enligt Naturskyddsföreningen innehåller hela 16 av 31 testade produkter så höga halter av PFAS och PFOA att det utgör en fara för hälsan vid daglig användning 15.

Det är stort fokus på PFAS i dag, men kosmetika kan även innehålla andra giftiga ämnen som bly och parabener 16.

 • Det räcker inte att man skriver att produkten är ekologisk eller att man hittar på en egen märkning som visar att den är ekologisk. Här kan du läsa om hur du kan läsa en innehållsförteckning.
 • Dr. Hauschka, Weleda, John Master Organics, Inika Organics, Organic Makers m.fl. har både ekologiska hår-, hud-, och kosmetikaprodukter.
 • Det finns dock ekologisk hudvård som inte uppfyller Naturskyddsföreningens märkningskrav, men som ändå är ekologiska och har en mycket hög kvalitet, såsom Maria Åkerberg m.fl.
 • Se även upp med piratkopior när det handlar om kosmetika och undvik produkter med syntetiskt glitter 17.
 • Så här kan du läsa en innehållsförteckning. 

6) Minska kemikalier i inomhusluften

Vädra ofta och se till att du har bra ventilation, särskilt efter renovering, inköp av nya möbler, ny elektronik, inredning eller i nybyggda bostäder.

Nya bilar och elektroniska prylar avsöndrar mycket kemikalier. Bland annat är de behandlade med flamskyddsmedel, vilket avges särskilt mycket när de är nya och blir varma 18. Särskilt varnas det för billig elektronik, som kan innehålla högre halter av skadliga ämnen 19.  

En renovering kan innebära att exponeringen ökar av gamla kemikalier och gifter som rivs upp.
Men det är en ännu större risk är att man tillför nya kemikalier i de nya materialen, om man inte medvetet väljer så giftfria material som möjligt.
Pigment, bindemedel, lösningsmedel, formaldehyd, flamskyddsmedel och plaster ingår ofta 2021, 22, 23.

Ekobyggportalen.se och Alternativ.nu är ett par källor till mer kunskap kring hälsosammare boende och byggmaterial.

7) Tvätta textilier och tvätta rätt

Källa: http://www.saraseviga.se/2017/09/skippa-skoljmedlet.html

Textilier bidrar stort till ökad kemikaliebelastning, både när det tillverkning och användning. Tvätta därför alltid nya textilier flera gånger innan du börjar använda dem om du kan.

Många textilier har flamskyddsmedel och mjukgörande medel som kan kräva flera tvättar att bli av med 46.  
Nya mjuka och fluffiga badlakan har ju ofta effekten att de inte drar åt sig vatten så bra (dvs de funkar dåligt) förrän efter många tvättar på grund av mjukgörande medel.

Både parfymerna och de mjukgörande ämnena är svåra att bli av med och misstänks vara hormonstörande och bidra till ADHD 24, 25, 26.

Lukten hänger kvar länge och personer som använder parfymerade sköljmedel går omkring med ett stort ”doftmoln” runt sig, vilket är skadligt både för dem själva och deras omgivning.

I stället för sköljmedel kan du hälla en liten ättika i sköljmedelsfacket (för mycket gör att kläderna luktar ättika, 1-2 matskedar räcker).

Delar du tvättmaskin med andra, kan ättikan även ta bort en del av parfymlukten från andras tvätt- och sköljmedel. I så fall häller du ett par matskedar ättika i både första och andra tvättmedelsfacket, samt i sköljmedelsfacket och kör en tom maskin innan du tvättar din egen tvätt. Även då kan du behöva ha ättika i tvättmedelsfacken och sköljmedelsfacket.

8) Minska på farlig rök och os

Det är välkänt att cigarettrök är giftigt och cancerframkallande, så jag går inte närmare in på det här. Men all rök och os är mer eller mindre giftiga för oss.

 • Rök från den egna eller grannarnas öppna spisar och kaminer avger små partiklar och polycykliska aromatiska kolväten som kan skada hjärtkärlsystem, lungor och vara cancerframkallande.
 • En observationsstudie visar att risken för demens även kan öka i områden där man eldar mycket 27, 28, 29, 30.  
 • Upphettad mat (framför allt grillat, friterat, rostat och stekt) innehåller också polycykliska aromatiska kolväten. Ju brunare/brändare och ju högre värme, desto högre risk för höga värden 31.
 • Även levande ljus avger sot och andra ämnen som kan vara skadliga.
 • Olika ljus har olika egenskaper och det är inte helt lätt att välja rätt om man ska hänsyn till alla faktorer, men väljer du svanenmärkta stearinljus så har du ändå gjort ett ganska bra val.
 • Där har man bland annat tagit hänsyn till hur mycket ljusen får sota. Undvik paraffinljusen som avger cancerframkallande ämnen som toulen och bensen 3132, 33.


Näringsstatus, total toxisk belastning och genetik påverkar
Olika personer har olika bra förmåga att avgifta kemikalier och rök. Det beror dels på hur näringsstatusen ser ut, hur stor den totala toxiska belastningen är på kroppen och på genetiska avvikelser som kan göra det svårare för vissa att hantera olika toxiner.

Det finns många toxiska ämnen som vi utsätts för varje dag, även om vi kanske inte märker av dem.
Personer som är känsliga för dofter, kemikalier och rök är dock väl medvetna om riskerna, då kroppen ofta omedelbart signalerar att något är fel genom olika obehagliga symptom som huvudvärk, tryck i huvudet, hjärndimma, irriterade slemhinnor m.m.

En kemikaliekänslig person har oftast inte bara tillfälliga symptom, utan kan även ha utvecklat kroniska symptom som utmattningssyndrom, hormonell obalans och elöverkänslighet, vilka förvärras i takt med den toxiska belastningen. 

Det finns dock hjälp att få även för den känslige. Dels genom att minska på den totala toxiska belastningen, men även genom att gynna tarmhälsan och leverfunktionen via en stödjande kost och anpassade näringstillskott.

9) Förebygg eller hantera befintligt mögel

Det finns olika slags mögel, som i sin tur har olika effekter på hälsan. Vissa avsöndrar kemikalier som kan ge lukt, andra avsöndrar sporer som kan ge luftvägsproblem, vissa avger mykotoxiner. 

Mögel trivs i fuktiga miljöer, men kan även finnas i miljöer som torkat upp.
Man kan också utveckla allergi mot mögel 34, 35.
Säkra därför att du inte har mögel i din bostad, bil eller på din arbetsplats.

Symptom på mögel kan vara:

 • Neurologiska skador.
 • Ökad känslighet mot kemikalier och dofter.
 • Luftvägsproblem.
 • Värk i leder, muskler eller huvud.
 • Feber eller allmän sjukdomskänsla.
 • Hudproblem.
 • Slemhinneproblem.
 • Kroniska luftvägsproblem.
 • Allergier.
 • Infektionskänslighet.
 • Kronisk trötthet/utmattningssyndrom.
 • Hormonella problem.
 • Tarmproblem.


Lyssna gärna på 4Health intressanta podd om mögel och mögeltoxiner för att lära dig mer.

Min kunskap inom det här området är begränsat, men jag kan rekommendera Lisa Billö på Innemiljö & Hälsa som verkligen har satt sig in i detta, både när det gäller provtagning, sanering och effekter på hälsan.

10) Minimera intaget av läkemedel om möjligt

Peter C Götzsches bokomslag
Peter C Götzsches bokomslag

Ta inte läkemedel om du verkligen inte behöver det.   
I USA ligger dödsfallen från receptbelagda läkemedel som tredje vanligaste dödsorsaken 36, 37, 38.

Korruption, fusk med beställda eller manipulerade studier och studieresultat är hög inom läkemedelsindustrin 39, 40.  
Många läkemedel ger allvarliga biverkningar även om vi inte dör av dem. Ibland är det till och med omöjligt att läka, så länge man tar vissa läkemedel.

Ett exempel är protonpumpshämmande läkemedel mot sura magkatarr, magsår, uppstötningar och halsbränna, stänger ned saltsyraproduktionen, vilket kan ge omedelbar lindring.

Vid magsår kan de vara livräddande, men tar man dem under lång tid kan de skapa nya problem.
Man behöver nämligen ha tillräckligt med saltsyra för att kunna smälta maten och ta upp näring. En vanlig orsak till att man får dessa problem är paradoxalt nog just för lite saltsyraproduktion från början.

Långvarig användning av protonpumpshämmade läkemedel kan på sikt leda till SIBO, läckande tarm, inflammationer, allergier och B12-brist.

Ett annat exempel är statiner vars syfte är att minska kolesterolet vid hjärtsjukdom.
Statinerna minskar dock Q10 i kroppen, vilket är viktigt för hjärthälsan, samt bidrar till att bryta ned muskelmassan i kroppen (hjärtat är också en muskel).
Statiner ökar även risken för att få diabetes typ II (vilket är en av de viktiga orsakerna till att man får hjärtsjukdom), stroke, demens, cancer m.m.

Antiinflammatoriska läkemedel bidrar till läckande tarm, vilket i sin tur ökar risken för inflammation osv.

Många läkemedel har dessutom just de biverkningarna som de är ämnade att lindra symptomen från.
Vill du veta mer om dina läkemedel, så titta i FASS för Vårdpersonal på nätet.

All information finns inte med där, men du får ändå mer än det som finns i bipacksedeln. Förstår du inte de medicinska orden, så lägg ned lite tid på att lära dig mer. 

Miljöpåverkan och rundgång
Utöver de direkta effekterna i kroppen, kissar och bajsar vi ut många läkemedelsrester i avloppet, som sedan går ut i vattendrag och djuren vi äter därifrån, hamnar på åkarna igen via rötslam osv. Man har påvisat bland annat antibakteriella-, antiinflammatoriska-, antidepressiva-, ångestdämpande-, och hjärtmediciner och hormonrester i många vatten 41, 42, 43, 44, 45.

❗️Med detta säger jag inte att du ska sluta ta dina mediciner nu, men du kan börja söka kunskap eller ta hjälp, så att du med tiden kan minska eller upphöra med dem, för att de inte behövs längre (vilket alltid ska göras i samråd med den behandlande läkaren om du har ett receptbelagt läkemedel).

Jag hjälper dig gärna att söka efter bakomliggande orsaker till dina besvär och hitta nya vägar som kan hjälpa kroppen att självläka, vilket den ofta gör bara den får chansen. 

Misstänker du toxisk belastning finns det en rad funktionsmedicinska tester att välja mellan, där det går att undersöka förekomsten av glyfosat och andra miljögifter och giftiga metaller.

Man kan också titta på kroppens avgiftnings- och näringsbehov via aminosyratester och även göra DNA-tester för att hitta svagheter i avgiftningen som man sedan kan fokusera på att stödja mer.

Det behövs dock inte alltid tester för att förstå att det finns ett ökat avgiftningsbehov. Oftast kommer man väldigt långt med justeringar i kost, näringsintag och lite miljömässiga insatser för att må bättre! 

Några sista (rätt behagliga) tips:

 1. Svettas genom träning, solande eller bastu är ett mycket effektivt sätt att avgifta kroppen på. Duscha/torka av svetten regelbundet så att toxinerna inte återabsorberas.
 2. Stöd levern genom att äta en kost rik på aminosyror som metionin, glutamin, cystein, glycin, benfotiamin och svavel. Dessa finns i livsmedel som lök, kålväxter, benbuljong, kronärtskocka och animaliskt protein.
 3. Gå ned i vikt, om du är överviktig. Många toxiner lagras i fettväven och är metabolt aktiva även om de inte rör sig. Just under viktminskningen ökar exponeringen då de börjar röra sig, då är det bra att få svettas lite mer samtidigt.
 4. Ta massage med vegetabilisk olja. Torka och tvätta sedan bort oljan.

Sidan är uppdaterad 230330