Energidagbok, ett redskap för trötta

Kroppen berättar omedelbart för dig om dina beslut ger eller tar kraft. Det som gör dig glad eller lätt i kropp och sinne när du tänker på det är i regel sådant som är bra för dig. Med Energidagboken kan du planera ditt liv så att det blir som du vill ha det!

Klicka på bilden för att ladda ner energidagboken som pdf Klicka på bilden för att ladda ner energidagboken som pdf

Kroppen berättar omedelbart för dig om dina beslut ger eller tar kraft. Det som gör dig glad eller lätt i kropp och sinne när du tänker på det är i regel sådant som är bra för dig. Med Energidagboken kan du planera ditt liv så att det blir som du vill ha det!

Våra tankar är vibrerande energi, liksom kroppen. När det handlar om kroppens hälsa samverkar många faktorer, bland annat miljö, tankar, känslor, relationer, kost/näringsintag, fysisk aktivitet, glädje och sömn.

Tankar påverkar känslor, som i sin tur påverkar kroppens biokemi. Ett exempel på det är oro inför morgondagen som stör sömnen, vilket nästa dag riskerar att ge lägre energi, ökat intag av snabba kolhydrater, ökad leverbelastning och jäsning i tarmen, samt på sikt även utmattade binjurar.

Kroppens biokemi påverkar å andra sidan våra känslor och tankar. Ett sådant exempel är ackumulering av koppar i kroppens vävnader, som i sin tur gör att vi får lättare till gråt, irritation, humörsvängningar och negativitet.

För många är det en daglig utmaning att få balans mellan de olika grundläggande behoven för överlevnad, välmående och hälsa. Vila, näringsintag, fysisk aktivitet, relationer och inkomstbringande arbete är några viktiga hörnstenar. Hittar vi en någorlunda bra balans mellan dessa ökar vi våra möjligheter till en bättre hälsa.

Den här balansen kan liknas vid ett pengakonto, där allt du gör för att öka din energi innebär insättningar på kontot medan allt du gör som tar energi innebär uttag på kontot.

En god natts sömn, en solig skogspromenad och ett fint möte med sin älskade är bra exempel på insättningar medan många timmar framför datorn, konflikter, sömnbrist och lunch på Mc Donalds är exempel på uttag.

En gemensam nämnare för de flesta med uttröttade binjurar/utbrända är att de har tömt sina konton för länge sedan, men att de även har tagit krediter utan att sedan kunna betala tillbaka.

Precis som med hushållskassan, behöver man hushålla med sin energi för att inte tappa kontrollen.

Energidagboken hjälper dig att förbättra eller upprätthålla din vardagliga balans och som en hjälp att öva dig i att lyssna till kroppens signaler.

Energidagboken har 6 rubriker/ämnesområden för varje veckodag:
1. Sömn
2. Motion
3. Mat och dryck
4. Arbete
5. Baravaratid
6. Övrigt

Så här går det till
Gör en bedömning av hur mycket energi de olika ämnesområdena tar eller ger dig i form av en poängskala från +1 till +5 (där du får kraft), eller -1 till -5 (där du förlorar kraft). Noll är neutralt. Olika dagar erbjuder olika förutsättningar, men genomsnittet för en vecka bör ligga runt noll, eller högre.

Planera och budgetera
Sätt dig ner och titta i din vanliga kalender för din kommande vecka. Se sedan på de olika rubrikerna i Energidagboken och känn efter i kroppen hur det känns när du tänker på din planering. Kroppen berättar omedelbart för dig om dina beslut ger eller tar kraft. Det som gör dig glad eller lätt i kropp och sinne när du tänker på det är i regel sådant som är bra för dig. Fånga den känslan och poängbedöm den i Energidagboken.

Utvärdera
I kolumnen ”så här blev det” ska du göra en utvärdering på hur det faktiskt blev. Den utvärderingen gör du dagen efter. Dagboken är till för din ökade självkännedom och kan liknas vid en kassabok. Har du planerat din vecka så att den ger utrymme för återhämtning, motion, glädje, kärlek och kreativitet?
Hur blev dagen och veckan när du reflekterar över den i efterhand?

Det finns tydliga samband mellan att köra över sina egna behov och binjureutmattning/utbrändhet. Har du låg eller svängande energi är den här energidagboken ett konkret och kraftfullt verktyg för att återuppliva din egen hörsamhet för det som verkligen är viktigt för dig. Visar det sig att du konsekvent hamnar på minus när dagen är slut är det troligt att du kompromissar för mycket när det gäller dina egna behov.
Hur kan du göra för att ändra så att du får en bättre balans nästa vecka?

Här får du lite hjälpfrågor till de olika rubrikerna Energidagboken

Sömn
Hur upplever du att din sömnkvalitet är?
Känner du dig utvilad när du vaknar på morgonen?
Hur många timmar behöver du för att må bra och fungera optimalt?
Tillåter du dig att sova de timmar din kropp för tillfället behöver?
Vilken miljö sover du i?
Om du sover nära någon - hur påverkar den personen din sömn?

Motion
Vilken/vilka motionsformer föredrar du?
I vilken miljö vistas du när du motionerar, bidar den till att skapa livskraft eller kräver den energi från dig?
Hur känner du dig efter det att du motionerat, fysiskt och mentalt?
Hur mycket prioriterar du din kropps aktivitetsbehov?

Mat och dryck
Har du valt den mat du äter för att den gör dig gott?
Tycker du om det du äter?
Hur är den näringsmässiga kvaliteten?
Vad väljer du att äta när du mår bra?
Vad väljer du att äta när du mår dåligt?
Äter du olika mycket eller ofta beroende på om du är lycklig eller olycklig?
Vilken mat upplever du ger dig livskraft?
Vilken mat stjäl livskraft från dig?
Vilken mat gör dig trög, lös, gasig eller uppkörd i magen?
Kan du påverka din kost själv eller upplever du att någon annan bestämmer vad du ska äta?

Arbete och arbetsplats
Vilken arbetsmiljö har du?
Är den hälsosam, neutral eller hälsofarlig? 
Hur trivs du med dina arbetsuppgifter och kollegor?
Arbetar du med det du ”brinner” för, eller tar du dig igenom dagarna tack vare lönen eller för att du tror att det inte är möjligt att förverkliga dina drömmar?
Hur känner du dig när du tänker på att gå till jobbet de olika arbetsdagarna?

Relationer
Får/tar du det utrymme du behöver för att känna dig otvungen i olika möten?
Vilka möten får dig att känna dig frimodig, stark eller kreativ?
Vilka möten får dig att känna dig mindre, svagare, frustrerad eller arg? 
Vilka människor hör till din närmaste krets/familj?
Hur fungerar relationerna mellan er?
Tillför de energi eller förlorar du energi genom dem? 
Gör du ofta val för ”husfridens skull” eller för att bli omtyckt/accepterad?
Upplever du att du blir respekterad av vänner och familj?

Baravaratid
Vad tycker du om eller längtar efter att göra när du inte arbetar?
Hur ofta tillåter du dig att göra detta?
Innebär sysselsättningen att du får mer energi?
Om du inte gör det du helst vill göra - kan du då komma underfund med varför det inte blir av?
Finns det oplanerad tid som är kravlös för dig varje dag?
Hur känner du dig när du tänker på din fritid de olika veckodagarna?

Övrigt
Det finns många aspekter som påverkar vår energi och balans. Här kan du skriva in sådant som inte finns med i energidagboken, men som påverkar dig mycket.

Här kan du ladda ner Energidagboken.


Hade du nytta av den här artikeln? Dela den gärna med dina vänner så att fler kan få glädje av den. 
//Madeleine Marcus
 

?