Är genmanipulerade livsmedel verkligen säkra?

Som du förstår har maten vi äter och hur bra vi smälter maten otroligt stor betydelse för kroppens funktioner. I Sverige får max 0.9 % av innehållet i ett ekologiskt livsmedel innehålla genmanipulerade livsmedel (GMO). Förutom att själva grödan är genmanipulerad och att våra kroppar inte har motsvarande enzymsystem att hantera dessa nya livsmedel, så medför GMO-odling dessutom oftast avsevärt högre halter av bekämpningsmedel, som vi sedan äter…
 

American Academy of Environmental Medicine (AAEM) har publicerat sitt ställningstagande om GMO-livsmedel och menar att genetiskt modifierade livsmedel utgör en allvarlig hälsorisk.

 

AAEM skriver på sin hemsida att flera djurstudier visar allvarliga hälsorisker i samband med genmodifierade livsmedel konsumtion inklusive barnlöshet, immunförsvar dysreglering, accelererad åldring, dysreglering av gener associerade med kolesterolsyntesen, insulin reglering, cellsignalering och protein bildas, samt förändringar i lever, njure, mjälte och det gastrointestinala systemet.

 

De vanligaste GMO-livsmedlen är majs, soja, raps, och bomullsfröolja. Tänk på att sojaolja är en vanlig ingrediens i produkter där det står märkt ”vegetabilisk olja” och att fodren till djuren som vi äter ofta är genmanipulerade.

Det är upp till varje enskilt land att själva hur de vill göra med GMO, även länderna inom EU.

 

Hur vet man om ett livsmedel är genetiskt modifierat?

Enligt Livsmedelsverkets hemsida gäller följande:

”EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av genmodifierade organismer, GMO. Syftet är att man som konsument, genom tydlig märkning, ska ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan genetiskt modifierade produkter och konventionella produkter.

 

Alla produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. På en produkt kan det till exempel stå ”framställd av genetiskt modifierad soja”. Även livsmedel som är framställda av GMO men som genom olika processer inte längre innehåller något DNA från en GMO ska märkas, till exempel tomatpuré, majsstärkelse och rapsolja.

 

En del produkter behöver inte märkas

Enzymer, aminosyror och vitaminer framställda av så kallade genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM, och där inget sådant material finns i slutprodukten, behöver inte märkas.
 

Livsmedel som av tekniska skäl tillförts små mängder GMO oavsiktligt behöver inte märkas
Konventionell majs som mals i en kvarn där det också har malts genetiskt modifierad majs kan till exempel oavsiktligt tillföras små mängder GMO från den genetiskt modifierade majsen. Högst 0,9 procent av råvaran får vara GMO, utan att produkten behöver märkas. En förutsättning är att den GMO som oavsiktligt hamnat i produkten är riskbedömd och godkänd. Icke-godkänd GMO får aldrig förekomma i en produkt.

 

Kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder är inte genetiskt modifierade produkter och behöver därför inte märkas. Det gäller även kläder som är gjorda av genetiskt modifierad bomull.

 

Märkning utanför EU

I USA behöver inte genetiskt modifierade produkter märkas. Däremot riskbedöms och godkänns produkterna innan de släpps ut på marknaden. De amerikanska myndigheterna menar att om en produkt bedöms vara ofarlig för människors hälsa, så behöver den inte märkas."

 

Detta förutsätter förstås att alla både vet vad de pratar om och att de inte ljuger. Hur kan våra myndigheter veta att GMO inte är skadligt om de undanhålls/saknar/avstår att ta del av relevant information?

 

Mer info om GMO hittar du här:
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20675

www.hejdagmo.se
Bok: Seeds of Destruction av F.William Engdahl

Bok: Seeds of Deception av Jeffrey M.Smith

200324