Varför vi behöver nya kostråd

Hur hälsosamma och tillförlitliga är myndigheternas kostråd egentligen?

Merparten av informationen du läser och hör om kosten är upprepningar av vad andra har sagt eller skrivit.

Tyvärr är flera av de kostråd som vi får från våra myndigheter grundat på bristfälliga eller till och med korrupta studier med bakomliggande intressen.

Få undersöker studiernas kvalitet och verkliga utfall eller det finns ekonomiska eller andra intressen hos dem som utfört eller beställt studien, Video, Artikel.

Angående mina referenser i den här artikeln
Vill du lära dig mer, så finns det rikligt med information i länkarna nedan. De flesta vet inte hur man ska läsa en studie och vad man ska värdera i en sådan. Därför är många av länkarna artiklar eller videos från forskare, experter eller läkare som har den kunskapen och som tar upp många studier och förklarar vad de faktiskt står för, vilket gör dem mer begripliga.

Köpta forskare och vilseledande studier

Affärsuppgörelse?
Affärsuppgörelse?

Livsmedelsverket har exempelvis till uppgift att främja livsmedelsindustrin, vilket påverkar deras rekommendationer: Artikel

Trots att Livsmedelverket hävdar att deras rådgivning är baserad på vetenskaplig grund, rekommenderar de fortfarande vegetabiliska oljor och margariner för hjärtkärlhälsan i stället för animaliska fetter, fast det visade sig redan 1971 att forskarna som utförde studierna var köpta av sockerindustrin och hade fel, JamaPubMed, PubMed, PubMed, PubMed, Video 

Kostråden hos oss skiljer sig inte mycket från kostråden i andra länder i väst

Den här lilla videon kan vara till hjälp att förstå hur politik och seriösa studier har svårt att fungera tillsammans.

Mättat fett är bra för oss

Mättat fett tycks i stället mycket hälsosamt för oss. Vilket Nina Teicholz har skrivit en hel bok om, som heter The Big Fat Surprise, där hon gått igenom studierna kring detta på ett seröst och grundligt sätt. I den här videon berättar hon om detta Video, VideoArtikel.

Vegetabiliska oljor misstänks i själva verket vara en viktig orsak till de stora folksjukdomarna vi har i dag som cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och Alzheimers. Videon nedan hjälper dig att förstå vilka enorma skadeverkningar oljorna kan orsaka. Du kan även se den på YouTube här

WHO

Samtidigt låter Livsmedelsverket organisationer som WHO ligga till grund för deras råd.  
Men WHO är inte detsamma som det var förr och finansieras till stor del av affärsmannen Bill Gates, den största ägaren av odlingsbar mark i USA. Gates har även investerat stora belopp inom livsmedelsindustrin och lobbar för att vi ska dra ned på köttätandet och i stället äta labbkött och processade vegetabiliska livsmedel. 
Än så länge finns det inga studier som stöder uttalanden om att rött kött orsakar cancer.

Vill du veta hur en observationsstudie går till och hur just de studier som hänvisas till när det gäller rött kött och cancer är upplagda? Lyssna på då på forskaren och professorn Benjamin Bikman här, som så pedagosiskt förklarar hur det går till: Podcast

Observationsstudier och rapporteringen från de blå zonerna

Inte alls ovanligt i de blå zonerna.
Inte alls ovanligt i de blå zonerna.

De flesta koststudierna är baserade på frågeformulär (så kallade observationsstudier) där människor frågas hur de ätit under en viss tid, vilka visat sig vara mycket otillförlitliga.
 
Än så länge finns det bara ett fåtal någorlunda pålitliga studier där man tittat på hur kosten påverkar människan.

I de fallen har man tittat på urbefolkningar som ännu inte påverkats av vår moderna västerländska livsstil eller så har man gjort antropologiska studier.
 
Även studier hos människorna i de blå zonerna, finns med bland dessa. Gemensamma hälsofaktorer hos dem är att de inte äter processade livsmedel, har mindre stress, rör sig mycket, har starka familjeband eller gruppstöd och andligheten har en stor plats i tillvaron.

Det rapporteras dock frekvent om att de äter sparsamt med kött, vilket inte är sant enligt dessa vittnesmål: Video, Video, Video.

Propagandan kring rött kött, cancer, diabetes och hjärtkärlsjukdomar

Ingen seriös forskning visar på risker vid köttätande.
Ingen seriös forskning visar på risker vid köttätande.

Den pågående agendan emot rött kött saknar vetenskapligt stöd och har allt annat än människors hälsa som intresse. Hur vetenskapligt känns det när du får veta att upphovet till den växtbaserade propagandan är religiös?  ArtikelVideo

Det finns faktiskt ingen seriös forskning som visar att är att det röda köttet ökar risken för cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar eller ens klimatförändringarna - kanske är det till och med tvärtom: Video, Video, Video.

Man talar också om att vi borde äta en mer växtbaserad kost. Det gör vi faktiskt redan och hittills finns det inget som talar för att det är fördelaktigt för oss - tvärtom. För hälsans skull behöver vi öka intaget av högkvalitativt protein. I den här videon får du lära dig om vad som faktiskt är högkvalitativt protein och crude protein (jag har inget svenskt namn för det) och varför vi inte kan lita mängden protein eller att kroppen använda proteinet optimalt i vegetabiliska livsmedel. Peter Ballerstedt ger dig bra och lättförståeliga siffror kring det i den här videon

Kött och klimat

Gräsbetande kor är både miljöhjältar och hälsohjältar.
Gräsbetande kor är både miljöhjältar och hälsohjältar.

Klimat och miljö är viktigt, men på det sätt man fokuserar på det i media, är både ovetenskapligt och ohälsosamt. 
Det finns inget som stödjer hypotesen att kött från gräsbetande djur är skadligt för klimatet. Vill man binda koldioxid i marken, hindra översvämingar och eroderad jord och utarmning av jorden och göra det möjligt för oss att kunna fortsätta odla och föda upp mat - så är de nödvändiga.  
Att äta en växtbaserad kost är mycket ofördelaktigt, både för oss människor, djur och natur, Video, Artikel, Video, Video, ResearchGate, PubMed.

Den här dokumentären förklarar hur klimatet fungerar utan försök att manipulera eller vilseleda och varför det är så svårt att förmedla sanningen: Top Facts on Climate Controversy, Fully Explained - See for Yourself!

Även kostråden inom friskvård och komplementärmedicin behöver ses över

Selleri- och spenatsmoothie - en populär toxisk högoxalatdrink i hälsovärlden.
Selleri- och spenatsmoothie - en populär toxisk högoxalatdrink i hälsovärlden.

Även när en terapeut ger välvilliga råd där syftet enbart är att hjälpa utan någon dold agenda, kan resultatet ibland ändå bli olyckligt.

Inom hälsobranschen är det populärt att rekommendera större mängder av superfoods eller vegetabilier som är rika på växtkemikalier och antinutrienter.

Växtkemikalier kallas även för växtgifter, eftersom de är mer eller mindre toxiska.  Exempel på växtgifter är lektiner, oxalater, amylashämmare, proteashämmare, fytinsyra, polyfenoler, glukosinolater, cyanider, thujoner, kumariner, tanniner, mykotoxiner, antitiamin, pyrrolizidinalkaloider, cucurbitaciner, saffrol, myristicin, anisatin, neoanisatin, sesquiternepenlakton, fukomariner och glukoalkaloider som solanin och chaconin.

Antinutrienter är ofta samtidigt ett växtgift och är naturliga ämnen hos växterna som hindrar näringsupptaget, där bland annat  tanniner, fiber, amylashämmare, proteashämmare, lektiner, oxalater och fytinsyra ingår. 

Jag och många med mig, har fått lära om, men majoriteten av de kostråd som florerar i hälsoböcker och på nätet är fortfarande baserade på dessa livsmedel.
 
Flera av de kunder jag har som jag har svårast att hjälpa, är de som ätit en växtbaserad kost under många år. Dels för att det kan det vara svårt att ändra på sina övertygelser och ändra på kosten i tillräcklig utsträckning, men också för att kosten i sig, kan ha skapat permanenta skador. 

Vegetabilier har lägre kvantitet och kvalitet av proteiner och andra näringsämnen, jämfört med animalier.

Flera viktiga näringsämnen är alldeles för låga-, har för låg biotillgänglighet eller saknas helt i vegetabilier, såsom: 

 • A-vitamin (retinol)
 • B12-vitamin
 • D-vitamin
 • K2-vitamin
 • DHA och EPA
 • Zink
 • Kalcium
 • Hemjärn
 • Selen
 • Karnitin
 • Karnosin
 • Taurin 
 • Lysin
 • Metionin
 • Glycin
 • Kolin
 • Jod

Därför har vegetabilier enligt min mening ett oförtjänt gott rykte, SagePubPubMedVideo, Video, Artikel, Artikel och videos, PubMed, PubMedPubMed, PubMed, PubMed, PubMed, PubMed, PubMed, ArtikelBMC Medicine, Artikel, Artikel, Artikel, PubMed.

Vi behöver också titta närmare på de olika växternas egenskaper: 

 • En del av dem är harmlösa och kan intas regelbundet. 
 • Andra har medicinska egenskaper och är mycket värdefulla i vissa sammanhang och perioder, men kan bli skadliga för oss vid långvarigt intag. 
 • Vissa är mycket toxiska och kan skada oss i olika omfattning, beroende på vilka de är och hur högt och långvarigt intaget är och hur livsmedlet används. Detta gäller i synnerhet "superfoods" som ofta intas i koncentrerade eller mer lösliga/lättupptagliga former som pulver eller juicer, där påverkan av växtgifter kan bli mycket högt.

För mig som ger råd kring kost och kosttillskott är det här viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Tofu, ett hormonstörande-, högprocessat-, högoxalat- och höglektinlivsmedel oftast besprutat med glyfosat.
Tofu, ett hormonstörande-, högprocessat-, högoxalat- och höglektinlivsmedel oftast besprutat med glyfosat.

The Great Plant Based Con

Vill du fördjupa dig i alla de här områdena som jag skrivit om ovan, rekommenderar jag den mycket välskrivna boken The Great Plant Based Con, av Jane Buxton. Jane har gått igenom en enorm mängd studier av vitt skilda kvaliteter och hur man sedan valt att framföra dessa.
Vill du titta närmare på studierna, finns det naturligtvis även en gedigen referenslista. 

Hur äter man i det vilda?

Hadzabe - en av få mänskliga stammar som finns kvar på jorden som fortfarande äter en naturlig kost (förutsatt att de får chansen) där kött är en viktig ingrediens. 

I den här intervjun berättar Mary Ruddick om sina erfarenheter av att besöka de blå zonernas befolkningar och urbefolkningar och om hur de verkligen äter, vilket är något helt annat än populärmedia vill påskina.
Det är väldigt lite frukt (även nära ekvatorn), mycket blod och fermenterade mejerier (hos vissa stammar), mycket rött kött och fisk (där det är tillgängligt) och stora mängder animaliskt fett.
Våra svenska samer är en av urbefolkningarna hon berättar om. Så intressant! 

Vad är vårt matsmältningssystem anpassat till för kost?

Tittar man närmare på hur vårt matsmältningssystem är uppbyggt, så ser man att vi har en mycket sur magsyra som är anpassad för att bryta ned ordentligt med protein och vi har en relativt kort tjocktarm som är anpassad för att jäsa och hantera mindre mängder vegetabilier, PubMed, PubMed, PubMed

Enligt den här vetenskapliga artikeln (där även bilden nedan kommer från) har vi dessutom utvecklats att hantera tillagad mat under en period av ca 300 000 – 400 000 år (ca 12 000 generationer) och räknas som cucinivorer. Med tillagad menas inte högprocessade livsmedel i fabriker, utan i stället kokning, grillning, torkning, jäsning och viss finfördelning.  

Olika tarmar och matsmältningsegenskaper, beroende på kost som djuren är anpassade för.

Antropologi, ifrågasättande och sunt förnuft

I dag grundar jag mina kostråd mer på hur vi tror att vi utvecklats och överlevt genom miljontals år och på data som tittar på hur vår hälsa såg ut innan jordbruk- industrialisering började. 
 
Jag är betydligt mer kritisk till studierna kring kost och hälsa och även till mina egna övertygelser om vilken kost som är bäst. Med sunt förnuft kommer man också långt.

Frågor vi behöver ställa oss är: 

 • Hur åt vi innan vi började använda mat för att hantera våra känslor? 
 • Hur såg maten ut innan den började processas till oigenkännlighet?
 • Hur attraktiva är livsmedel utan tillsatser som ökar aptiten och beroenden? 
 • Hur åt vi innan vi kunde frakta maten mellan länder och därmed kunna äta samma saker året runt? 
 • Hur åt vi innan myndigheter, livsmedelsindustrin och religiösa samfund började med sin propaganda?


I stället kan vi se maten för vad den är: 
Ett livsviktigt bränsle för en frisk och livskraftig kropp och själ. 

Sidan är uppdaterad 240519