Varför autoimmuna sjukdomar de uppstår och vad kan du göra åt dem

Man tror att det finns runt 80 olika autoimmuna sjukdomar och antalet personer som får någon autoimmun sjukdom i västvärlden ökar snabbt.

Förenklat kan man säga att autoimmuna sjukdomar orsakas av att immunförsvaret beter sig annorlunda, vilket över tid leder till olika former av vävnadsskador och funktionsnedsättningar.

Har du redan utvecklat en autoimmun sjukdom ökar risken att du får fler. 
Du kan dock  stoppa förloppet när du lärt dig om de bakomliggande orsakerna och hur du kan hjälpa kroppen till läkning.

Några exempel på autoimmuna sjukdomar är:

 • Hashimotos eller Graves
 • Celiaki
 • Ulcerös kolit
 • Mikroskopisk kolit
 • Crohns
 • Lichen
 • Sjögrens
 • Vitiligo
 • Psoriasis och psoriasisartrit
 • MS
 • SLE/lupus
 • Reumatism
 • Sekundär myokardit
 • Atrofisk gastrit
 • Perniciös anemi

Det krävs minst 3 faktorer för att utveckla en autoimmun sjukdom:

1. Genetisk fallenhet

Det finns flera kända genetiska avvikelser som har kopplats till autoimmuna sjukdomar. Men att bära på dessa räcker dock inte för att utveckla en autoimmun sjukdom.

2. Läckande tarm

Tarmslemhinnan har en viktig roll i så gott som alla inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Om den är onormalt genomsläpplig (det kallas för läckande tarm) kan delar av bakterier, virus, proteiner och andra ämnen i tarmkanalen läcka ut i blodströmmen.

Det leder till att ditt immunförsvar markerar dessa som skadliga ämnen, vilket i sin tur skapar någon form av inflammation och immunologisk reaktion.

Om det här pågår en längre tid, tror man att immunförsvaret blir mindre noggrant och olika vävnader som liknar de ämnen som kroppen försöker försvara sig mot kan hamna i skottlinjen. Det kallas för molekylär härmning.
Tarmslemhinnans funktion beror till stor del på tarmens mikrobiom (den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer i tarmen), varför kost och livsstil har stor betydelse.

3. En trigger

För att en autoimmun sjukdom ska uppstå krävs också någon form av utlösande faktor. 

Vanliga triggers är:

 • Vissa livsmedel eller komponenter i livsmedel, som exempelvis finns i vegetabiliska oljor, alkohol, socker, lektiner, oxalater och andra växtgifter. 
 • Vissa läkemedel, som antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). 
 • Inflammation, oftast långvarig sådan. 
 • Virus-, svamp-, eller bakterieinfektion, som EBV, Shiga toxin E. coli,  Campylobakter, Klebsiella Oyxtoca och Candida. 
 • Hög emotionell stress, som vid separation, dödsfall, hot, krig eller nära anhörigs svåra sjukdom. 

Du kan inte ändra generna du har - men du kan påverka hur de uttrycks

Epigenetik
En gen kan vara tyst eller högljudd. De yttre omständigheterna förändrar inte den genetiska koden, men gör att arvsmassan tolkas och uttryckas på ett annat sätt.
Det kallas för epigenetik och gör att du i hög grad kan påverka din hälsa. 

Stoppa förloppet
Det är kanske inte möjligt att återställa vävnadsskador från en autoimmun sjukdom, men det går att stoppa den autoimmuna processen och minska inflammationen.
Det i sin tur kan göra att smärta minskar eller upphör och förbättrar förutsättningarna till att kroppens olika organ och vävnader ska fungera så optimalt som möjligt. 

Viktigast är att stödja tarmens mikrobiom

Några sätt att göra det på är att:

 • Mata de goda mikroorganismerna med rätt slags mat genom den mat du själv äter. 
 • Gynna den de goda bakterierna genom periodisk fasta, vilket relativt lätt kan genomföras när du äter rätt slags mat och inte drabbas av regelbundna blodsockerfall. 
 • Nära tarmslemhinna och tarmflora med näringstillskott, som påskyndar balansen. 
 • Stödja med örter som förbättrar matsmältning och tarmflora. 
 • Tillföra mikrober som förbättrar tarmslemhinnans immunförsvar (SIgA) och motverkar svampöverväxt och överväxt att icke önskvärda bakterier. 
 • Minska inflammatoriska processer genom att utesluta livsmedel som kanske inte är onyttiga i sig själva, men som just din kropp reagerar negativt på. 

Några andra sätt att hjälpa kroppen att läka är att:

 • Se till att få tillräcklig nattsömn. 
 • Att inte överträna (ger läckande tarm).
 • Att minska på mentala stressorer (negativa nyheter, människor, egna tankar etcetera)
 • Att minska på miljömässiga stressorer så långt det är möjligt (inomhusmiljö, störande grannar etc.)
 • Vistas i naturen oftare. 
 • Att minska på kemiska stressorer så långt det är möjligt (läs om hur du kan minska kemikaliebelastningen i vardagen).

https://medlineplus.gov/autoimmunediseases.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440529/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384703/
https://www.youtube.com/watch?v=wha30RSxE6w&ab_channel=TheIHMC 

Ur mitt nyhetsbrev, Livstipset 231126