Ska man ta D-vitamin eller inte?

De flesta vet numera hur viktig D-vitamin är för immunförsvaret och skeletthälsan.
Trots detta är det få i Sverige som solar på det sätt som behövs. 

Sola så här
För att kroppen ska bilda det man tror är tillräcklig dos av vitamin D bör du exponera minst 30 % av din hud för solljus utan moln, solskydd och kläder, under minst 15 minuter under under tiden maj-september och någon gång mellan kl. 11-15. Vid hög ålder, övervikt, mörk hy och luftföroreningar behövs längre tid i solen.

Det går lättare att bilda D-vitamin om du ligger ned jämfört med när du står upp. Undvik även att duscha de närmaste 6 timmarna efter solning.

Jag frågar alla mina klienter hur de solar på somrarna. De flesta svarar att de håller sig borta från solen när den står som högst på himlen eller använder solskyddsmedel om de är ute mitt på dagen.
 

Min iakttagelse utifrån mina klienters provsvar från vården är att D-vitaminnivåerna sällan testas, men när brist väl upptäcks (<25 nmol/l) är nivåerna mycket låga. Trots detta har jag noterat att man oftast förskriver en relativt låg dos om 800 IE/20 mcg D-vitamin, tyvärr ofta även utan att följa upp med nya tester inom några månader för att utvärdera eller optimera doseringen som sig bör.

De flesta får även i sig otillräckligt med D-vitamin från kosten enligt den här lite äldre, men fortfarande relevanta och intressanta föreläsningen av Mats Humble.

Vanliga symptom på D-vitaminbrist innan det gått så långt som mjukt och deformerat skelett är muskelsvaghet med ökad fallrisk, nedsatt immunförsvar, trötthet och nedstämdhet.

Även om symptomen skulle stämma in på dig, är det bättre att testa än att gissa innan du börjar ta D-vitamintillskott och sedan utvärdera doseringen. 

Sidan är uppdaterad 230904