Viktig information för vår gemensamma trygghet

Jag erbjuder näringsmedicinsk och funktionsmedicinsk rådgivning. Detta räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård.

Behandlingen syftar till att stödja kroppens förmåga att optimera körtel/organfunktioner med hjälp av ett individanpassat kosttillskottsprogram, kostråd och livsstilsförändringar. Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

Det finns inga garantier för ett visst behandlingsresultat, men jag kommer att hjälpa dig på bästa sätt jag förmår utifrån de förutsättningar som råder. I de fall jag märker att de önskade resultaten uteblir, kommer jag berätta detta för dig utan dröjsmål, samt om möjligt, rekommendera läkare eller annan terapeut.

Vid skyperådgivning ska jag kunna se dig under vårt samtal.
Bild- och ljudinspelning under sessionerna är inte tillåtet.  
Hälsoutvärderingen är mitt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det ett krav att du har fyllt i denna för att jag ska kunna hjälpa dig. 

För personer under 18 år krävs målsmans godkännande för bokning av rådgivning. Målsman är även ansvarig gällande den omyndiges bokningar och betalningar. 

Patientsäkerhetslagen
Enligt patientsäkerhetslagen 5 kapitlet gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:
1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
- Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.
- Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.
- Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.
- Behandla någon annan med radiologiska metoder.
- Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.
- Undersöka eller behandla barn under åtta år eller prova ut kontaktlinser.

Dina personuppgifter
För att kunna boka en tid hos mig behöver jag få uppgifter från dig som förnamn, efternamn, personnummer, fullständig adress, e-postadress och mobiltelefonnummer (om sådant finns), samt skypenamn i de fall vi bokar ett skypemöte. Uppgifterna används för att jag ska kunna identifiera dig eller kontakta dig, samt vid upprättande av kvitton och fakturor, samt i de fall jag sänder varor eller gör en order för din räkning enligt överenskommelse. Inga uppgifter om dig eller från dig förmedlas vidare till tredje part utan din tillåtelse. 

Alla fysiska och digitala uppgifter om dig hanteras på ett sådant sätt att ingen annan person, företag eller myndighet kan få åtkomst till dem utan din tillåtelse. 

Jag har varken skyldighet eller rättighet att dela med mig av de uppgifter jag för om dig till annan part utan din tillåtelse. 

Din journal
Jag följer Näringsmedicinska Terapeutförbundets krav att deras medlemmar ska spara sina klienters/patienters journaler i 3 år efter avslutad behandling. 
När du varit inaktiv hos mig i 3 år tas alla uppgifter om dig bort på ett säkert sätt.
Även namn och adressuppgifter raderas.

Sekretess
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all
per­sonal inom området, vilket även omfattar min verksamhet.