Mina analysmetoder

Här kan du läsa om de analysmetoder jag använder mig av och vilken slags information ger i samband med en näringsmedicinsk utvärdering hos mig.  

Mitt absolut viktigaste verktyg är hälsoutvärderingen, som är en mycket grundlig intervju kring din hälsa.
Med hjälp av den rikliga informationen den ger mig kan jag förstå samband mellan symptom, näringsbalans, organfunktioner och hormonell balans.
Hälsoutvärderingen informerar mig om de symptom du har, tidigare behandlingar, eventuell behandling av läkemedel, intag av eventuella kosttillskott, din normala kosthållning, livsstil, miljö, genetik och mycket mer.

Fysiska tecken på kroppen och kroppsspråk

Färg och strukturförändringar på din hud, hår, naglar, tunga och slemhinnor, ger information om hur din kropp mår. Många gånger ger även platsen för förändringarna information om specifika organ- eller näringsobalanser. Några exempel är acne på hakan, knottror på överarmarna, vita fläckar på naglarna, pigmentfläckar i ansiktet, avsaknad av yttersta tredjedelen av ögonbrynen, var din kropp föredrar att lagra fett m.m.

Ditt kroppsspråk speglar inte bara din självkänsla och sinnestämning, utan även din neurologiska och hormonella balans. Mycket av det jag lägger märke till visuellt finns även som frågor i hälsoutvärderingen.

Kinesiologi

Förutom min erfarenhet och kunskap tillsammans med informationen jag får av dig, använder jag mig av något som närmast kan kallas för mental kinesiologi. Det innebär att jag testar olika tillskott och livsmedel mot din kropp för att få svar på om de stressar kroppen eller inte.

Metoden jag använder nu är något jag utvecklat under mina första år som näringsterapeut, då jag huvudsakligen använde kinesiologisk manuell muskeltestning (genom att huvudsakligen trycka på armen för att se om muskelmotståndet är försvagat eller inte) för att sätta samman kosttillskott och kost för en behandlingsperiod. För mig var detta ett ovärderligt verktyg som jag snabbt utvecklade till min egen variant, då jag var alltför tungmetallförgiftad för att enbart kunna lita till min hjärnas kapacitet.

Den testning jag gör numera märker du troligen inte av, då det går mycket snabbt och jag testar det genom mina egna sinnen utan fysisk beröring. Jag ser metoden som ett komplement när jag lägger upp ett behandlingsprogram och det krävs ytterst lite mental information för att det ska fungera.
Faktum är att ju mindre prat, desto bättre fungerar det!

Levande blodanalys

Kvaliteten på ditt blod har betydelse för din nuvarande och framtida hälsa.
Levande blodanalys går till så att jag sticker dig i fingret med en steril engångslansett och för sedan snabbt över en droppe blod från ditt finger till ett objektsglas, som omedelbart täcks med ett annat glas. Detta sker för att blodet ska förbli så intakt som möjligt.
Därefter analyserar jag ditt blod i mikroskop. Via en kamera förs sedan blodbilden över till en dataskärm så att du kan se ditt blod medan jag tolkar det för dig.

Jag ser på storlek, aktivitet, förekomst och vitalitet hos de röda och vita blodkropparna, trombocyter, blodfetter (kylomikroner), fibrintrådar (fibrinogen), mikroorganismer m.m. Analysen tar 15-20 minuter att genomföra och ingår din besökstid.


Fördelarna med att analysera levande blod är att det möjligt att se aktivitet och vitalitet hos de vita blodkropparna, vilka är en viktig del i ditt immunförsvar. Jag kan också se vitaliteten och spänningen i cellmembranen hos de röda blodkropparna, samt vissa näringsbrister.

Levande blodanalys visar även hur trombocyterna sammanklumpar sig, vilket är särskilt värdefullt för dem som är i riskzonen för att få blodpropp eller som en kompletterande analys till vårdens, för att utvärdera effekten av blodförtunnande medicin. Jag kan också snabbt se om kroppen befinner sig i ett inflammatoriskt tillstånd och om det finns sannolika problem med matsmältning, tarmflora eller tarmslemhinna.

I Sverige kan man göra levande blodanalyser hos terapeuter som har studerat detta då den inte är erkänd inom skolmedicinen här, medan det i vissa länder endast är läkare som får göra dessa analyser.

I vår tid har kända personer som Robert Young, USA,  Dr. DieQie Fuller, USA och Dr Klaus Janus, Tyskland ,  Erik Enby, Sverige, forskat i levande blod.  

Funktionsanalyser

Funktionsanalyser visar hur kroppens olika körtel- och organsystem fungerar. Dessa analyser ger värdefull och precis information gällande de körtel- och organfunktioner man efterfrågar och utgör ett komplement till de analyser som görs inom sjukvården.

Tillsammans med
Amodo Medical, Labrix Clinical ServicesNutri-Tech och Nordic Laboratories kan jag erbjuda ett brett utbud av högkvalitativa och känsliga analyser.
 

Om inte tidigare varit min klient, men redan har gjort någon av dessa analyser i något annat sammanhang, kan jag även hjälpa dig att tolka de flesta av dem och utforma en lämplig behandlingsplan.
Kostnaden för eventuella laboratorieanalyser ingår inte i besöksavgiften.
Det kan även tillkomma en mindre tolkningsavgift till vissa analyser som är tidskrävande att tolka.
Detta blir du alltid informerad om på förhand i sådant fall. 

Blodtrycksmätning

Här kan du göra en enkel och tillförlitlig blodtrycksmätning på armen.
För att få ett tillförlitligt värde bör trycket tas efter det att du har suttit i minst 10 minuter. Njurarnas, binjurarnas och sköldkörtelns funktion är med och reglerar blodtrycket. Infektioner och tungmetaller är andra faktorer som också påverkar. 

Det finns även näringsmässiga samband med högt blodtryck. Därför är det inte ovanligt att ett högt blodtryck normaliseras efter en tid med näringsterapi, kost och livsstilsförändringar och en medicinering av läkemedel kan minskas eller avslutas (vilket alltid görs i samråd med behandlande läkare).

Blodtrycksmätningen är ett enkelt mätverktyg som ger ett snabbt och mycket konkret besked.

Kroppstypsbedömning enligt Body Typing

Du är unik, men du har samtidigt olika gemensamma nämnare med oss andra. Genom att medvetandegöra vilka dessa är får du ökad kunskap och förståelse om dig själv och din kropp.

 

Jag bestämmer din kroppstyp enligt Body Typing, men dessa kroppstyper är från början hämtade ur den mångtusenåriga kunskapen om livet: Ayur Veda, och som innefattar 3 grundtyper; Pitta, Vata och Kapha.

 

Genom en enkel mätning av ditt skelett och med hjälp av hälsoutvärderingen, fastställer jag din grundkroppstyp, det vill säga, den kroppstyp som du bär med dig hela livet. Ovanpå detta kan du dessutom ha mer eller mindre inflytande från de andra kroppstyperna, vilket visar sig i din personlighet och hur din kropp lagrar fett.

Andra sätt att konfirmera vilken kroppstyp du har är genom levande blodanalys eller genom den information jag får av dig när vi går igenom din hälsa. Din kroppstyp är med och påverkar din personlighet, hormonbalans, matsmältning, kroppsbyggnad och avgör vilken typ av kost som är mer eller mindre lämplig för dig.

 

Dr. DicQie Fuller-Looney skapade begreppet Body Typning efter att ha forskat i levande blod och individuella enzymbehov hos de olika kroppstyperna. Läs mer om DicQie här >>

Observera

Ovanstående analysmetoder ger värdefull information om ditt hälsotillstånd, men är inte diagnosticerande.  

Läkare ska alltid konsulteras vid risk för sjukdom och fastställande av eventuell diagnos.

Vanliga laboratorietester

Jag är även utbildad i att tolka de vanligast förekommande skolmedicinska laboratorietesterna.

Vill du läsa mer om det jag har skrivit ovan?

- The pH Miracle av Robert Young
 Kort om de olika kroppstyperna