Så här går det till hos mig

Den här sidan är till dig som är nyfiken på hur det går till hos mig, men är även obligatorisk läsning till dig som redan har bokat tid. 
Läs vidare på den typ av bokning som du har gjort om hur du förbereder dig inför vårt möte. 

Läs om besök på mottagningen:

Fördelarna med fysiska möten åt är främst att jag kan analysera ditt blod i mikroskop, ta ditt blodtryck och titta närmare på hår, hud, naglar, ögon, kroppshållning m.m. 

När vi sitter i samma rum får vi bättre kontakt. Det går lättare att kommunicera och vi är mer pratsamma än under ett videomöte.

Är det vårt första möte, har vi dessutom en timme mer på oss att fylla med information, kunskap och insikter. 
Min mottagning ligger i Tyresö, Stockholm.  
Läs mer om besök på mottagningen

Läs om videomöten:

Fördelarna med videomöten är att de kostar mindre och du behöver inte resa för att konsultera mig.

Den levande blodanalysen som jag gör på mottagningen, kan i viss mån ersättas av vanliga blodprover. 
Blodtrycket kan enkelt utföras på apotek. 

Övriga tester sker antingen hemma eller på en provtagningsenhet som exempelvis en vårdcentral, så i de fallen är det ingen skillnad.   

Läs mer om videosamtal

Så här går det till första gången vi ses:

 • Vi går igenom din hälsoutvärdering tillsammans, där jag också förklarar olika möjliga samband till symptom eller ohälsa.
 • Har du färska provsvar, så går vi igenom dessa tillsammans.
 • Första gången läggs mycket tid på kosten. Du får detaljerade kostråd och jag förklarar hur olika livsmedel inverkar på hälsan, både kortsiktigt och långsiktigt. 
 • Jag lägger upp ett skräddarsytt behandlingsförslag till dig i form av kosttillskott i syfte att stödja kroppens naturliga funktioner. 
 • Besöker du mig, gör jag en levande blodanalys på plats där du får se ditt blod på en skärm, samtidigt som jag förklarar det vi ser för dig.
 • Vid behov tittar jag på även på hud, hår, naglar, tunga, iris, blodtryck och puls (kan bara ske vid besök). 
 • Om det behövs talar vi om rutiner kring sömn och motion och vilka stressfaktorer som berör dig. Vi gör tillsammans en plan för vilka förändringar som skulle kunna fungera för dig i vardagen.

Det här händer vid ett uppföljningsmöte (sker oftast efter 6 veckor):

 • Vi går igenom din nuvarande hälsosituation och ser på vilka symtom har förändrats och vilka skälen kan vara till eventuella kvarvarande symptom och du har möjlighet att ställa frågor som kommit upp. 
 • Finns det nya provsvar, så går vi igenom dem tillsammans. 
 • Vi utvärderar hur det gått med kosten och hur du tycker att det har fungerat, samt justerar vid behov.  
 • Om tid och behov finns gör jag en levande blodanalys, tittar på hud, hår, naglar, tunga, iris, blodtryck och puls (kan bara ske vid besök).
 • Vid behov talar vi om rutiner kring sömn och motion och vilka stressfaktorer som berör dig. Vi gör tillsammans en ny plan för vilka förändringar som skulle kunna fungera för dig i vardagen.
 • Med utgångspunkt från den nya informationen, lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag till dig med råd kring kost och kosttillskott. 

Om kostråden du får av mig:

Maten är i dag utan tvekan det främsta skälet till ohälsa i vårt land.
Ofta skiljer sig mina råd ganska mycket från de hälsoråd du hittar på nätet, då jag hellre tittar på vad som fungerat evolutionärt för människan genom miljontals år, hellre än de olika hälsokoncepten och den massiva propagandan som vuxit fram under de sista decennierna, vilka ofta visat sig bidra till ytterligare ohälsa. 

Konsulterar du mig, guidar jag dig igenom vilka livsmedel som är säkra och livsnödvändiga och vilka som är de allra skadligaste (och hela spektret däremellan).

Vi är alla människor med vissa grundläggande behov, men alla har dessutom olika individuella förutsättningar som också behöver tas hänsyn till. Därför är upplägget ett samspel mellan oss för att bli så bra som möjligt för dig.

Jag vill redan nu berätta att jag avråder vegansk och vegetariansk diet. Dels är det svårt eller omöjligt att få i sig tillräckligt med viktiga eller livsnödvändiga näringsämnen. Dels är den alltför rik på artfrämmande ämnen, kolhydrater, antinutrienter (naturliga ämnen i växterna som hindrar näringsupptaget) och växtgifter (växternas skyddsmekanismer i syfte att slippa bli uppätna) som vi bör inta i sparsammare mängder eller i vissa fall undvika helt, då de kan ställa till stor skada i kroppen.

Jag använder mig inte av populära koncept som antiinflammatorisk kost (vilken inte alls är antiinflammatorisk vid närmare titt) eller paleokost (vilken inte alls liknar verklig stenålderskost) eller autoimmun paleokost/AIP (vilken inte är tillräcklig för att stoppa autoimmuna sjukdomar) - även om dessa kan vara en bra start på resan mot ett hälsosammare liv - vilket är positivt i sig! 

Ofta - men inte alltid, lutar mina råd mot ketogen kost, där rött kött är en viktig ingrediens (och som varken ökar risken för cancer eller bidrar till sämre klimat), i olika variationer och med olika tillägg.
Råden kommer per automatik att minska inflammation och autoimmunitet och förbättra den metabola hälsan, samt blir mer lik våra anfäders föda. 

Jag delar även med mig av källor där du kan läsa eller lyssna på vad seriös forskning har att säga om detta och jag uppmuntrar dig att ta del av dem, då de bidrar till att öka både din kunskap och motivation. I slutänden är det ju ändå du som ska sitta vid rodret och ta kontroll över din hälsa - och jag vill ge dig lite verktyg till att nå dit! 

Om kosttillskotten jag rekommenderar:

En stor del av rådgivningen handlar om kost, men också om tillskott av vissa näringsämnen.
Många hälsoutmaningar är kopplade till näringsobalanser och produkterna jag arbetar med syftar till att stödja kroppens normala funktioner, vilka ofta har kommit i obalans i samband med olika hälsoutmaningar. 

Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1000–1500 kr per månad under behandlingstiden.
Önskar du en lägre månadskostnad, så låt mig få veta det i början av vårt möte, så lägger jag upp din plan på ett annat sätt. 

Har du frågor mellan våra möten?

Är det något du inte förstår kring rekommendationerna du fått av mig? 
Ibland missar jag något eller har kanske varit otydlig under vårt möte. 
Är det oklart vilka livsmedel du kan äta? 
Eller är du osäker på hur du ska ta kosttillskotten?
Har du fått negativa reaktioner på kosten eller kosttillskotten?

Sök i första hand i det skriftliga material du fått av mig som tar upp de vanligaste frågorna.
Hittar du inte svaret där, får du gärna kontakta mig. 
Det kostar dig inget extra och det är lika viktigt för mig som för dig att det går bra för dig under behandlingen.  


Övriga frågor
Det är viktigt för oss båda att jag gör ett bra och seriöst arbete. Därför ger jag inte råd kring nya behandlingar, tester, kosttillskott eller tolka nya provsvar mellan våra möten. 
Troligen minns jag inte heller din hälsosituation och vilka rekommendationer du fått av mig när sessionen är över, då jag behöver rensa hjärnan för att lagra in ny information inför nästa kund. 

För att kunna få ett hum om din situation behöver jag därför läsa igenom din journal innan eventuell rådgivning.
Eftersom den är omfattande redan från början och sedan blir allt längre för varje gång vi har haft kontakt, blir det svårt för mig att hinna göra detta mellan våra möten. 

Ett annat skäl är att mitt förbund: Näringsmedicinska Terapeutförbundet, (NMTF) kräver att vi måste intervjua våra klienter/patienter ordentligt innan vi ger behandlingsförslag för att vår försäkring ska gälla. 
 
Har du frågor utöver det vi redan har gått igenom kring din hälsa, är du alltid välkommen att boka tätare uppföljningsmöten. ​​Är detta inte möjligt men frågorna är trängande, kan jag svara på mejlfrågor i mån av tid mot debitering. Vi kommer överens om beloppet på förhand. 

När du vill avsluta

Du kan avsluta vårt samarbete närsomhelst. Vill du det, rekommenderar jag att du ber mig om att lägga upp ett egenvårdsprogram för dig under vårt sista möte. Det innebär att jag skapar ett kosttillskottsprogram för dig som du kan använda dig av under minst ett år (eller en period som du själv önskar) som en hjälp för dig att bibehålla eller förbättra din nuvarande hälsostatus. Egenvårdsprogrammet passar för dig som bara tänkt konsultera mig en enda gång också. 

Vill du bara göra en enda hälsocheck eller ge bort en rådgivning som gåva?

Vanligtvis arbetar jag djupgående och långsiktigt för att hitta orsaker och lösningar till hälsoproblem, vilket oftast tar tid och inkluderar flera uppföljningar, men du kan också välja att konsultera mig en enda gång för att själv kunna ta större kontroll över din hälsa. 

Vi går igenom din hälsoutvärdering som vanligt, men råden kring kost- och kosttillskott kommer att se lite annorlunda ut. 
Även om det bara är ett möte, så kan kunskapen du får göra stor skillnad för ditt framtida välmående. 

Patientsäkerhetslagen, sekretess och personuppgifter

Jag följer patientsäkerhetslagen, lagen om sekretess och personuppgifter. 
Läs om detta och vilka jag får behandla här.

Sidan är uppdaterad 230926