Så här går det till hos mig

Här får du veta hur det går till hos mig, vad det kostar att gå på behandling, hur du bokar eller avbokar din tid, hur du betalar och var jag finns. 
Här kan du även läsa om patientsäkerhetslagen, sekretess och hur jag hanterar dina personuppgifter. 

Har du friskvårdsbidrag från din arbetsgivare?
I så fall kan du använda det till att betala konsultationen hos mig! 

Mottagning i Hammarby Sjöstad

Nybesök: 3250 kr för max 2,5 timme 
Under den här tiden går vi igenom din hälsoutvärdering, samt eventuella provsvar. 
Jag noterar även fysiska tecken på kroppen, kroppsspråk, gör en levande blodanalys, samt mäter ditt blodtryck.

Slutligen knyter jag samman all information jag har samlat om dig och förklarar hur dina symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, körtel- eller organfunktion, genetik, kost, stress eller livsstil.

Jag lägger även upp ett personligt behandlingsförslag till dig gällande kost och kosttillskott som jag föreslår att du följer fram till vår nästa uppföljning. 

Återbesök: 1950 kr för max 1,5 timme
Oftast är det lämpligt med en uppföljning fyra till sex veckor efter första mötet. 

Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån den dokumentation jag har från dig sedan tidigare, samt den nya information du ger mig under ditt besök. Har du ett nytt provsvar, så går vi igenom det. 

I mån av tid och behov utför jag levande blodanalys, blodtrycksmätning eller annan fysisk undersökning.

Utifrån den nya informationen jag fått, lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag för dig för dig i syfte att hjälpa din kropp vidare till större balans.

Här kan du läsa mer om hur ett besök går till. 

Skypemöte

Skypemöten 1750 kr för max 1 timme
Skypemöten fungerar bäst vid uppföljningar, men är även värdefull som ett första möte om det inte är möjligt att genomföra ett fysiskt möte. 

Före vår session har jag läst igenom din hälsoutvärdering, samt de eventuella provsvar som du sänt till mig i förväg. 

Med hjälp av informationen du gett mig på förhand utarbetar jag ett preliminärt behandlingsförslag gällande kost och kosttillskott, redan innan vårt samtal, som jag sedan stämmer av och slutför under själva samtalet.

Under vårt skypesamtal går vi igenom din hälsoutvärdering tillsammans och jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, arv, kost, stress eller livsstil.

Efter samtalet får du ett digitalt personligt behandlingsförslag  gällande kost och kosttillskott som jag föreslår att du följer fram till vår nästa uppföljning. 

Hälsouppföljning via Skype: 1750 kr för max 1 timme
Oftast är det lämpligt med en uppföljning fyra till sex veckor efter vårt första möte. 

Jag går noggrant igenom din journal och förbereder dina nya rekommendationer så långt jag kan innan vårt samtal.

Under samtalet talar vi om din hälsa och jag skapar nya rekommendationer till dig som du sedan får via en säker personlig digital mapp av mig efter samtalet.  

Här kan du läsa mer om hur ett skypemöte går till. 

Om kostråden du får

Maten du äter har stor betydelse när det gäller hälsan och det går tyvärr inte att komma tillrätta med ohälsa utan att anstränga sig med kosten. Med hjälp av den information du ger mig, ny forskning och mångårig erfarenhet av att behandla olika obalanser, ger jag dig de bästa kostråd jag kan för att du ska få bästa tänkbara förutsättningar. Till din hjälp får du många sidor med matnyttig kunskap, tips och även alternativa måltidsförslag i digital form efter vårt första möte.

Kvalitet, inköp & kostnad för kosttillskotten

Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1200–2000 kr per månad.
Produkterna du får rekommenderade är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet eller biotillgänglighet och är fria från GMO (genmanipulerade organismer) och svartmögel. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med de produkter jag rekommenderar vilket ökar chanserna att förutse effekten av dem. Två olika kosttillskott med likadana innehållsdeklarationer kan fungera helt olika hos känsliga personer, bland annat på grund av olika råvaror och framställningsmetoder. 
Jag kan inte lova att jag kan besvara frågor gällande andra kosttillskott än de jag har anvisat, då jag kan sakna klinisk erfarenhet av dessa.
Du kan köpa de flesta kosttillskott jag rekommenderar på min mottagning till fördelaktiga priser, samt hos någon av mina samarbetspartners här

Mejl mellan sessionerna

Även om jag är fullt närvarande i våra möten, minns jag tyvärr inte din hälsosituation och vilka rekommendationer du fått av mig eller varför du fått just dessa rekommendationer när sessionen är över.

För alla parter är det viktigt att jag gör ett så bra och seriöst arbete som jag kan utifrån de förutsättningar jag har. För att kunna få ett hum om din situation behöver jag därför läsa igenom din journal, vilket oftast tar mellan 15–50 minuter att göra, beroende på hur lång den hunnit bli.
 
Tyvärr är det omöjligt för mig att hinna göra detta mellan sessionerna, då den är mycket omfattande redan från första mötet och sedan blir allt längre för varje gång vi har haft kontakt. Därför kan jag inte heller ge råd kring nya kosttillskott, nya dieter och livsmedel mellan sessionerna. Av samma anledning kan jag inte heller tolka eller ge rekommendationer gällande nya provsvar eller andra sorters behandlingar mellan sessionerna.

Ett annat skäl är att vårt förbund, Näringsmedicinska Terapeutförbundet, (NMTF) kräver att vi måste intervjua våra klienter/patienter ordentligt innan vi ger behandlingsförslag för att vår försäkring ska gälla.

Är det ändå oklart vilka livsmedel du kan äta eller om du är osäker på hur du ska ta kosttillskotten eller om råden du fått hur du hanterar eventuella reaktioner inte fungerar för dig bör du dock mejla mig så att du inte behöver gå onödigt länge med frågor eller besvär. Detta kostar dig inget extra och är undantaget min generella vädjan om att du inte mejlar mig mellan sessionerna.
 
Har du andra frågor är du alltid välkommen att boka en förlängd sessionstid eller tätare uppföljningsmöten.
​​Är detta inte möjligt men frågorna är trängande så kan jag svara på mejlfrågor i mån av tid mot debitering. 

Bokning, avbokning, ombokning och missad session

Sena/missade avbokngar har genom åren varit ett stort problem. För att göra det möjligt att fortsätta driva min verksamhet tillämpar jag därför strikt nedanstående villkor:

Avokningsvillkor
Avboka din tid senast 24 timmar innan du har din bokade tid om du får förhinder. Vet du om att du inte kan komma ännu tidigare, så avboka gärna så snart du vet, så ökar chansen att någon annan kan få din tid.
Vid senare avbokningar än 24 timmar, debiteras 100 % av den bokade tiden (undantaget eget ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg).  

Så här avbokar du din tid
Avboka din tid med hjälp av avbokningskoden du fått av Bokadirekt eller genom att mejla mig. Mejlservern registrerar vilken tidpunkt ditt mejl är sänt. Jag bekräftar din avbokning direkt när jag ser den. 

Så här bokar du en tid
Enklast och snabbast bokar du din tid via Bokadirekt. Hittar du ingen tid som passar dig där så mejla mig, så försöker jag hjälpa dig att hitta en tid som fungerar bättre för dig. 

Information för vår gemensamma trygghet

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all personal inom området, vilket även omfattar min verksamhet. 

Jag erbjuder näringsmedicinsk och funktionsmedicinsk rådgivning. Detta räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård.

Behandlingen syftar till att stödja kroppens förmåga att optimera körtel/organfunktioner med hjälp av ett individanpassat kosttillskottsprogram, kostråd och livsstilsförändringar. Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

Det finns inga garantier för ett visst behandlingsresultat, men jag kommer att hjälpa dig på bästa sätt jag förmår utifrån de förutsättningar som råder. I de fall jag märker att de önskade resultaten uteblir, kommer jag berätta detta för dig utan dröjsmål, samt om möjligt, rekommendera läkare eller annan terapeut.

Bild- och ljudinspelning under sessionerna är inte tillåtet. 
Hälsoutvärderingen är mitt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det ett krav att du har fyllt i denna för att jag ska kunna hjälpa dig. 
För personer under 18 år eller omyndiga personer ansvarar målsman för bokning och betalning. 

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen 5 kapitlet gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:
1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
- Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.
- Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.
- Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.
- Behandla någon annan med radiologiska metoder.
- Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.
- Undersöka eller behandla barn under åtta år eller prova ut kontaktlinser.

Personuppgifter och sekretess

För att kunna boka en tid hos mig behöver jag få uppgifter från dig som förnamn, efternamn, födelsenummer, fullständig adress, e-postadress och mobiltelefonnummer (om sådant finns), samt skypenamn i de fall vi bokar ett skypemöte. Uppgifterna används för att jag ska kunna identifiera dig eller kontakta dig, samt vid upprättande av kvitton och fakturor, samt i de fall jag sänder varor, beställer ett laboratorietest till dig eller gör en order för din räkning enligt överenskommelse. 

All personlig digital information hanteras via säker molntjänst som bara du och jag har tillgång till. 
Mejlkonversationer raderas efter 3 månader eller när mejlkonversationen är slutförd.
Här kan du läsa hela Integritetspolicyn om hur jag behandlar dina personuppgifter.

Sidan är uppdaterad 200105