Så här går det till hos mig

Här får du veta hur det går till hos mig, vad det kostar att gå på behandling, hur du bokar eller avbokar din tid, hur du betalar och var jag finns. 
Här kan du även läsa om patientsäkerhetslagen, sekretess och hur jag hanterar dina personuppgifter. 

Har du friskvårdsbidrag från din arbetsgivare?
I så fall kan du använda det till att betala konsultationen hos mig! 

Mottagning i Hammarby Sjöstad

Nybesök: 3250 kr för max 2,5 timme 
När du kommer till mig går vi igenom din hälsoutvärdering, samt eventuella provsvar. 

Jag noterar även fysiska tecken på kroppen, kroppsspråk, gör en levande blodanalys, samt mäter ditt blodtryck.
 
Under vårt möte  har du möjlighet att ställa frågor och vi går igenom din hälsa tillsammans.

Jag förklarar hur olika symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, kost, stress, miljö eller livsstil och jag kommer att ställa många frågor till dig för att förstå situationen så bra som möjligt.
 
Du får både muntliga och skriftliga personliga råd kring kost och kosttillskott och jag föreslår att du följer råden tills vi har vårt nästa uppföljningsmöte, om inget annat är överenskommet.

Som klient hos mig kommer du även att få ytterligare generell information kring kost och hälsa som jag själv har författat, men även annan värdefull information av andra skribenter.
 
Allt kommer att ligga i en gemensam onedrivemapp (som bara du och jag har tillgång till) efter vårt möte.

Återbesök: 1950 kr för max 1,5 timme
Ett bra tidsintervall för uppföljningsmöten i början brukar vara mellan 4–6 veckor.
Vartefter din hälsosituation blir bättre och vartefter du lär dig mer om din kropps behov och du blir mer självständig, kommer tiden att sträckas ut mellan mötena tills du inte behöver mig längre.

Vi går tillsammans igenom din hälsa utifrån den dokumentation jag har från dig sedan tidigare, samt den nya information du ger mig under ditt besök. Har du ett nytt provsvar, så går vi igenom det. 
Jag kommer ställa många frågor och du har möjlighet att ställa dina frågor till mig.

I mån av tid och behov utför jag levande blodanalys, blodtrycksmätning eller annan fysisk undersökning.

När du är hos mig lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag för dig för dig i syfte att hjälpa din kropp vidare till större balans.
 
Du får både muntliga och skriftliga personliga råd kring kost och kosttillskott och jag föreslår att du följer råden tills vi har vårt nästa uppföljningsmöte, om inget annat är överenskommet.

Avslut
Du kan välja att avsluta närhelst du själv önskar. Vill du avsluta vårt samarbete så rekommenderar jag att du ber mig om att lägga upp ett "egenvårdsprogram" för dig under vårt sista möte. Detta är dock helt valfritt. 

Egenvårdsprogram
Ett egenvårdsprogram innebär att jag skapar ett kostillskottsprogram för dig som du kan använda dig av under minst ett år som en hjälp för dig att bibehålla din hälsa. 

Kosttillskott
Du har möjlighet (men inte skyldighet) att köpa de flesta kosttillskott jag rekommenderar av mig till fördelaktiga priser. Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1200–1800 kr per månad.
 
Produkterna du får rekommenderade är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet eller biotillgänglighet och är fria från GMO (genmanipulerade organismer) och svartmögel. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med de produkter jag rekommenderar vilket ökar chanserna att förutse effekten av dem. Två olika kosttillskott med likadana innehållsdeklarationer kan fungera helt olika hos känsliga personer, bland annat på grund av olika råvaror och framställningsmetoder. 

Här kan du läsa mer om hur ett besök går till. 

Skypemöte

Prova-på-skypemöte -30%
Genom åren har jag märkt att det ofta funnits ett motstånd till att boka ett skypemöte första gången, varför jag vill uppmuntra dig med ett generöst erbjudande. Erbjudandet hjälpt många att komma över den tekniska tröskeln och när vi väl har kommit igång med ett första möte, har de flesta föredragit att fortsätta på samma sätt även med sina uppföljningsmöten.
 
Rabatten gäller för ett skypemöte gäller för dig som aldrig tidigare har haft en skypesession med mig.
Det spelar ingen roll om du redan är klient hos mig sedan tidigare eller om vi aldrig har träffats. Det enda som räknas är att vi aldrig har skypat tidigare.
 
I min onlinekalender heter den tjänsten: Prova-på-skypemöte -30%. Läs mer om hur skypemöten går till nedan. 

Skypemöte: 1950 kr för max 1,5 timme
Skypemöten är ett bra och ekonomiskt alternativ till fysiska möten.

Innan vårt samtal har jag läst igenom din hälsoutvärdering, samt eventuella journalanteckningar och provsvar.
 
För att samtalet ska gå så smidigt som möjligt utarbetar jag ett preliminärt behandlingsförslag för dig gällande kost och kosttillskott, som jag sedan justerar och slutför under själva mötet. 
 
Under samtalet har du möjlighet att ställa frågor och vi går igenom din hälsa tillsammans.
Jag förklarar hur olika symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, kost, stress, miljö eller livsstil och jag kommer att ställa många frågor till dig för att förstå situationen så bra som möjligt.
 
Du får både muntliga och skriftliga personliga råd kring kost och kosttillskott och jag föreslår att du följer råden tills vi har vårt nästa uppföljningsmöte, om inget annat är överenskommet.

Som klient hos mig kommer du även att få ytterligare generell information kring kost och hälsa som jag själv har författat, men även annan värdefull information av andra skribenter.
 
Allt kommer att ligga i en gemensam onedrivemapp (som bara du och jag har tillgång till) efter vårt möte.

Uppföljning
Ett bra tidsintervall för uppföljningsmöten i början brukar vara mellan 4–6 veckor.

Vartefter din hälsosituation blir bättre och vartefter du lär dig mer om din kropps behov och du blir mer självständig, kommer tiden att sträckas ut mellan mötena tills du inte behöver mig längre.

Avslut
Du kan välja att avsluta närhelst du själv önskar. Vill du avsluta vårt samarbete så rekommenderar jag att du ber mig om att lägga upp ett "egenvårdsprogram" för dig under vårt sista möte. Detta är dock helt valfritt. 

Egenvårdsprogram
Ett egenvårdsprogram innebär att jag skapar ett kostillskottsprogram för dig som du kan använda dig av under minst ett år som en hjälp för dig att bibehålla din hälsa. 

Kosttillskott
Du har möjlighet (men inte skyldighet) att köpa de flesta kosttillskott jag rekommenderar av mig till fördelaktiga priser. Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar i genomsnitt ligga mellan 1200–1800 kr per månad.
 
Produkterna du får rekommenderade är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet eller biotillgänglighet och är fria från GMO (genmanipulerade organismer) och svartmögel. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med de produkter jag rekommenderar vilket ökar chanserna att förutse effekten av dem. Två olika kosttillskott med likadana innehållsdeklarationer kan fungera helt olika hos känsliga personer, bland annat på grund av olika råvaror och framställningsmetoder. 

Här kan du läsa mer om hur ett skypemöte går till. 

Om kostråden du får

Maten du äter har stor betydelse när det gäller hälsan och det går tyvärr inte att komma tillrätta med ohälsa utan att anstränga sig med kosten. Med hjälp av den information du ger mig, ny forskning och mångårig erfarenhet av att behandla olika obalanser, ger jag dig de bästa kostråd jag kan för att du ska få bästa tänkbara förutsättningar. 

Om ditt fokus är att hjälpa din kropp till balans och självläkning, vill du inte belasta kroppen med sådana livsmedel som hindrar den till det. Jag hjälper dig att identifera dessa. 

Beroende på varifrån du börjar, kan kostråden vara väldigt annorlunda från hur du är van att äta, men det innebär inte att du behöver gå hungrig, otillfredsställd eller energifattig - tvärtom! (undantaget kan vara under eventuell abstinens första dagarna). 

Mejl mellan sessionerna

Även om jag är fullt närvarande i våra möten, minns jag tyvärr inte din hälsosituation och vilka rekommendationer du fått av mig eller varför du fått just dessa rekommendationer när sessionen är över.

För alla parter är det viktigt att jag gör ett så bra och seriöst arbete som jag kan utifrån de förutsättningar jag har. För att kunna få ett hum om din situation behöver jag därför läsa igenom din journal, vilket oftast tar mellan 15–50 minuter att göra, beroende på hur lång den hunnit bli.
 
Tyvärr är det omöjligt för mig att hinna göra detta mellan sessionerna, då den är mycket omfattande redan från första mötet och sedan blir allt längre för varje gång vi har haft kontakt. Därför kan jag inte heller ge råd kring nya kosttillskott, nya dieter och livsmedel mellan sessionerna. Av samma anledning kan jag inte heller tolka eller ge rekommendationer gällande nya provsvar eller andra sorters behandlingar mellan sessionerna.

Ett annat skäl är att vårt förbund, Näringsmedicinska Terapeutförbundet, (NMTF) kräver att vi måste intervjua våra klienter/patienter ordentligt innan vi ger behandlingsförslag för att vår försäkring ska gälla.

Är det ändå oklart vilka livsmedel du kan äta eller om du är osäker på hur du ska ta kosttillskotten eller om råden du fått hur du hanterar eventuella reaktioner inte fungerar för dig bör du dock mejla mig så att du inte behöver gå onödigt länge med frågor eller besvär. Detta kostar dig inget extra och är undantaget min generella vädjan om att du inte mejlar mig mellan sessionerna.
 
Har du andra frågor är du alltid välkommen att boka en förlängd sessionstid eller tätare uppföljningsmöten.
​​Är detta inte möjligt men frågorna är trängande så kan jag svara på mejlfrågor i mån av tid mot debitering. 

Bokning, avbokning, ombokning och missad session

Avokningsvillkor
Sena/missade avbokngar har genom åren varit ett stort problem. För att göra det möjligt att fortsätta driva min verksamhet tillämpar jag därför strikt nedanstående villkor:Avboka din tid senast 24 timmar innan du har din bokade tid om du får förhinder. 
Vid senare avbokningar än 24 timmar, debiteras 100 % av den bokade tiden (undantaget eget ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg).  

Så här avbokar du din tid
Avboka din tid med hjälp av avbokningskoden du fått av Bokadirekt eller genom att mejla mig. Mejlservern registrerar vilken tidpunkt ditt mejl är sänt. Jag bekräftar din avbokning direkt när jag ser den. 

Så här bokar du en tid
Enklast och snabbast bokar du din tid via Bokadirekt. Hittar du ingen tid som passar dig där så mejla mig, så försöker jag hjälpa dig att hitta en tid som fungerar bättre för dig. 

Information för vår gemensamma trygghet

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all personal inom området, vilket även omfattar min verksamhet. 

Jag erbjuder näringsmedicinsk och funktionsmedicinsk rådgivning. Detta räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård.

Behandlingen syftar till att stödja kroppens förmåga att optimera körtel/organfunktioner med hjälp av ett individanpassat kosttillskottsprogram, kostråd och livsstilsförändringar. Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

Det finns inga garantier för ett visst behandlingsresultat, men jag kommer att hjälpa dig på bästa sätt jag förmår utifrån de förutsättningar som råder. I de fall jag märker att de önskade resultaten uteblir, kommer jag berätta detta för dig utan dröjsmål, samt om möjligt, rekommendera läkare eller annan terapeut.

Bild- och ljudinspelning under sessionerna är inte tillåtet. 
Hälsoutvärderingen är mitt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det ett krav att du har fyllt i denna för att jag ska kunna hjälpa dig. 
För personer under 18 år eller omyndiga personer ansvarar målsman för bokning och betalning. 

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen 5 kapitlet gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:
1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
- Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.
- Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.
- Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.
- Behandla någon annan med radiologiska metoder.
- Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.
- Undersöka eller behandla barn under åtta år eller prova ut kontaktlinser.

Personuppgifter och sekretess

För att kunna boka en tid hos mig behöver jag få uppgifter från dig som förnamn, efternamn, födelsenummer, fullständig adress, e-postadress och mobiltelefonnummer (om sådant finns), samt skypenamn i de fall vi bokar ett skypemöte. Uppgifterna används för att jag ska kunna identifiera dig eller kontakta dig, samt vid upprättande av kvitton och fakturor, samt i de fall jag sänder varor, beställer ett laboratorietest till dig eller gör en order för din räkning enligt överenskommelse. 

All personlig digital information hanteras via säker molntjänst som bara du och jag har tillgång till. 
Mejlkonversationer raderas efter 3 månader eller när mejlkonversationen är slutförd.
Här kan du läsa hela Integritetspolicyn om hur jag behandlar dina personuppgifter.

Sidan är uppdaterad 200328