Min utbildning

Som utbildad näringsterapeut har jag studerat biokemi, nutrition, vitamin- och mineralterapi, samt uppfyller Näringsmedicinska Terapeutförbudets (NMTF) övriga krav på utbildning och patientförsäkring för fullvärdiga medlemmar.

Mina huvudsakliga utbildningar: 

- Yrkesutbildning till Certifierad Näringsterapeut (NMTF*) på Näringsmedicinska skolan (fd Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan).

- Yrkesutbildning till Kinesiolog, 1 år på Svenska Kinesiologiskolan.

- Yrkesutbildning till Auktoriserad hälsorådgivare hos Hälsokostrådet, numera Hälsofackskolan.

- Utbildning i basmedicin, 40 poäng hos Thalamus. 

- Certifierad terapeut i hårmineralanalys och metabolic typing hos Nutri-Tech.
- Certifiering i DNA Life av Umahro Cadogan via Nordic Laboratories.
- Certifiering i DUTCH-tester av Dr. Carrie Jones via Nordic Laboratories.
- Certifiering i autoimmuna sjukdomar, fibromyalgi och kronsik trötthet via Nordic Laboratories
- Utbildning inom funktionsmedicinska analyser hos Genova Diagnostics och Labrix.
- Yrkesutbildning till Personlig Coach 1, 5 år hos Lennart Matikainen.

- Diverse kurser i olika medicinska system och energimedicin och kvantfysik.

-  Heltidsarbetande näringsterapeut sedan 1999.
- 35 år av aktiv egen terapi och stöd för personlig utveckling i en mängd olika former (först för att jag behövde det själv och senare för att kunna hjälpa mina klienter bättre och av rent intresse). 


Mina lärare i levande blodanalys, oxidativ stress analys och hematologi har varit:

- Mic Mc Mullen

- Klaus Janus

- Tom Hamilton

- Dr. Henning Saupe

- Irene Wretelid

- Dr. Dicqie Fuller - Looney

- Dr. Bob Rakowski

Övrigt:
För dig som det har betydelse för vill jag också berätta att jag genomgått auratransformation 2015.