Referenser

Under rubrikerna kan du läsa om vilken utbildning jag har, personliga referenser, spontan feedback och när och hur jag har varit aktuell i officiella sammanhang.