Näringsmedicinsk Tidsskrift

Är du nyfiken och vill veta mer om hälsa, näring och kost? 
Näringsmedicinska Terapeutförbundets
 facktidskrift, som alla kan prenumerera på. Här hittar du aktuell information från läkare och terapetuter inom funktionsmedicin och näringsmedicin i form av temanummer.
Även enstaka nummer kan köpas.

www.naringsmedicinsktidskrift.se