Hjärtkoll

I Madeleine Marcus Hjärtkärlkoll ser man på parametrar som till stor del avgör hur ditt hjärta mår och räknar ut den procentuella risk som föreligger för att du ska drabbas av hjärtinfarkt utifrån hur din kropp mår idag. Även om det finns genetiska faktorer, har livsstilen stor betydelse. Kost, stress, motion och andra faktorer spelar in och du kan påverka din hälsa mycket genom dina vardagliga vanor.

Tester som ingår: 

Kolesterol Triglycerider
HDL Kolesterol Apolipoprotein A1
LDL Kolesterol Apolipoprotein B
LDL/HDL Kvot ApoB/ApoA1 kvot

Pris: 449 kr

Genom mitt samarbete med Blodkollen, har jag möjlighet att erbjuda skräddarsydda tester som jag ofta efterfrågar i mitt arbete. Du beställer testerna enkelt här. Därefter väljer du provtagningsställe och betalar. Dagen efter har provtagningsstället din remiss och du kan gå dit och få hjälp med provtagningen. Oftast kommer provsvaret senare samma dag eller senast dagen efter. 
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 


Köper du analyser av mig och följer upp med en konsultation, ingår tolkningen i konsultationspriset. 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det naturligtvis också bra.

Sidan är uppdaterad 200811