Blodsockerkoll, 749 kr

Vår moderna västerländska kost och livsstil innebär ofta en stor belastning på kroppen och typ II diabetes blir allt vanligare allt lägre ner i åldrarna och kan innebära allvarliga konsekvenser för hjärna, njurar, ögon och kärl. Innan diabetes typ II väl är etablerat, brukar det föregås av ett antal år med insulinresistens, som i sin tur är förknippat med inflammation, övervikt, trötthet, sömnstörningar och hormonell obalans. 
Därför är det viktigt att förebygga detta så långt det är möjligt. 

Madeleine Marcus Blodsockerkoll innehåller 4 tester för att få en övergripande bild över din kropps blodsockerhantering och utgör ett värdefullt komplement i kartläggningen av din hälsa under din behandling hos mig.

Tester som ingår: 

Glukos Insulin
HbA1c C-peptid


Pris 749 kr. 

Genom mitt samarbete med Blodkollen, har jag möjlighet att erbjuda skräddarsydda tester som jag ofta efterfrågar i mitt arbete. Du beställer testerna enkelt här. Därefter väljer du provtagningsställe och betalar. Dagen efter har provtagningsstället din remiss och du kan gå dit och få hjälp med provtagningen. Oftast kommer provsvaret senare samma dag eller senast dagen efter. 
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 
 


Sidan är uppdaterad 210902