Anti-TPO-ak (449 kr) eller TRAK (499 kr)

Genom mitt samarbete med Blodkollen, har jag möjlighet att erbjuda skräddarsydda tester som jag ofta efterfrågar i mitt arbete. Du beställer testerna enkelt via länken nedan. Därefter väljer du provtagningsställe och betalar. Dagen efter har provtagningsstället din remiss och du kan gå dit och få hjälp med provtagningen. Oftast kommer provsvaret senare samma dag eller senast dagen efter. 
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 

Anti-TPO-ak

Madeleine Marcus Anti-TPO-koll

Detta test mäter antikroppar mot tyreoideaperoxidas och kallas för Anti-TPO-ak och brukar mätas vid misstanke om hypotyreos (underproduktion av sköldkörtelhormon). Ett förhöjt värde indikerar inflammation av autoimmun karaktär i sköldkörteln, vilket i sin tur bidrar till att skada sköldkörteln och på sikt även minska sköldkörtelns hormonproduktion.

Testet kan köpas som ett komplement till andra, redan befintliga sköldkörteltester eller användas som uppföljningstest för att se hur resultatet av din behandling fortlöper gällande vårt arbete med att sänka Anti-TPO-antikropparna. 

Beställ testet här.
Observera att du ska be laboratoriet att späda provet för att få ett mer exakt svar i fritextfältet i kassan.

Pris 449 kr.

TRAK

Madeleine Marcus TRAK-koll

Detta test mäter om det finns antikroppar mot TSH-receptorn och kallas för TRAK och brukar mätas vid hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon) för att se om orsaken till en förhöjd sköldkörtelfunktion är av autoimmun karraktär. 

Andra orsaker till antikroppar kan vara godartade (ofarliga) körtelknölar kallade tyeroideaadenom. Antikropparna har vanligen en stimulerande effekt på syntes och insöndring av sköldkörtelhormoner, men enstaka fall av hämmande effekt förekommer.

Testet kan köpas som ett komplement till andra, redan befintliga sköldkörteltester eller användas som uppföljningstest för att se hur resultatet av din behandling fortlöper gällande vårt arbete med att sänka TRAK-antikropparna. 

Beställ testet här

Pris 499 kr.


Sidan är uppdaterad 210902