Blodtester

Madeleine Marcus Screening innehåller 24 specifikt utvalda blodtester som jag utarbetat tillsammans med Blodkollen. Testpanelen är ett värdefullt komplement i kartläggningen av din hälsa under din behandling hos mig, särskilt om jag inte kan träffa dig personligen. 
Jag rekommenderar screeningen inför din behandling hos mig, men den kan vara värdefull även i ett senare skede. 
 

Kortisol Vitamin D-25-OH Homocystein
Triglycerider Homocystein HbA1c
Glucos Hemoglobin Trombocyter
MCH MCV MCHC
EVF Kalium Natrium
Ferritin T4, fritt T3, fritt
TSH TPO-ak Lymfocyter
Eosinofila granulocyter Neutrofila granulocyter Monocyter

Madeleine Marcus Sköldkörtel & Binjurekoll innehåller 8 blodtester för att skapa en övergripande bild av sköldkörtel- och binjurefunktionen via blod. 
Testpanelen utgör ett bra komplement i kartläggningen av din hälsa om det finns misstankar med sköldkörteln. Kortisol går att mäta på mer effektiva sätt, men i den här screeningen får man ändå en viss vägledning då kortisolet är viktigt för sköldkörtelns funktion.  
 

Kortisol Fritt T4
DHEAS Fritt T3
Ferritin TPO-ak
TSH TRAK

Madeleine Marcus Järnkoll jämför vi olika tester för att få en mer komplett bild av din kropps förmåga att transportera syre och ta upp järn, då enskilda tester kan vara motsägelsefulla eller otillräckliga. 
 

JärnHemoglobin
EVFMCH
MCVFerritin
TransferrinTransferrinreceptor

I Madeleine Marcus Hjärtkärlkoll tittar vi på parametrar som till stor del avgör hur ditt hjärta mår och räknar ut den procentuella risk som föreligger för att du ska drabbas av hjärtinfarkt utifrån hur din kropp mår idag. Även om det finns genetiska faktorer, spelar livsstilen stor roll. Kost, stress, motion och andra faktorer spelar in och du kan påverka din hälsa mycket genom dina vardagliga vanor. 
 

KolesterolTriglycerider
HDL KolesterolApolipoprotein A1
LDL KolesterolApolipoprotein B
LDL/HDL KvotApoB/ApoA1 kvot

Hårmineralanalyser

Hårmineralanals, Trace Elements

En hårmineralanalys är ett bra sätt att utvärdera hur kroppen använder sig av olika mineraler, om det finns brister och hur de inbördes relationerna mellan mineralerna ser ut.
Håret ska inte ha färgats eller permanentats de sista 3 månaderna (man använder den naturliga hårutväxten närmast skalpen i nackpartiet).  
Provsvar på svenska kommer inom 2-3 veckor via PDF. 
Priset avser endast själva testet utan rådgivning. Då jag arbetar med funktionsmedicin, lägger jag inte upp behandlingsplaner eller gör tolkningar enbart utifrån ett test, utan väver in ett provsvar i hela din hälsosituation och låter detta test vara en av många pusselbitar för att förstå helheheten och få ett så bra behandlingsresultat som möjligt. Tolkning av detta test ingår dock i den tid du har hos mig om du bokar tid för hälsorådgivning. 

Du beställer testet genom att mejla mig. 
Här kan du läsa mer om testet. 

Pris 1700 kr.