Här hittar du ett axplock av de tester jag arbetar med. Jag har dock tillgång till avsevärt fler tester än vad jag har möjlighet att visa här.
Saknar du något test, så är du varmt välkommen att kontakta mig för prisuppgift och ytterligare information.
Priserna nedan avser själva laboratorietestet. Tolkning av testerna görs under konsultationstiden för dig som går under min behandling och vävs in i din övriga hälsostatus och livssituation utan extra kostnad. 
 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det också bra.

Blodtester

Madeleine Marcus Screening innehåller 24 specifikt utvalda blodtester som jag utarbetat tillsammans med Blodkollen. Testpanelen är ett värdefullt komplement i kartläggningen av din hälsa under din behandling hos mig, särskilt om jag inte kan träffa dig personligen. 
Jag rekommenderar screeningen inför din behandling hos mig, men den kan vara värdefull även i ett senare skede. 
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  
 

Kortisol Vitamin D-25-OH Homocystein
Triglycerider Homocystein HbA1c
Glucos Hemoglobin Trombocyter
MCH MCV MCHC
EVF Kalium Natrium
Ferritin T4, fritt T3, fritt
TSH TPO-ak Lymfocyter
Eosinofila granulocyter Neutrofila granulocyter Monocyter

Madeleine Marcus Sköldkörtel & Binjurekoll innehåller 8 blodtester för att skapa en övergripande bild av sköldkörtel- och binjurefunktionen via blod. 
Testpanelen utgör ett bra komplement i kartläggningen av din hälsa om det finns misstankar med sköldkörteln. Kortisol går att mäta på mer effektiva sätt, men i den här screeningen får man ändå en viss vägledning då kortisolet är viktigt för sköldkörtelns funktion.  
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  
 

Kortisol Fritt T4
DHEAS Fritt T3
Ferritin TPO-ak
TSH TRAK

Madeleine Marcus lilla sköldkörtelkoll passar bra för dig som vill följa upp dina hormonnivåer och inte har behov av att undersöka antikroppar.
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  

TSH
Fritt T4
Fritt T3 

Madeleine Marcus Järnkoll jämför vi olika tester för att få en mer komplett bild av din kropps förmåga att transportera syre och ta upp järn, då enskilda tester kan vara motsägelsefulla eller otillräckliga. 
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  
 

Järn Hemoglobin
EVF MCH
MCV Ferritin
Transferrin Transferrinreceptor

I Madeleine Marcus Hjärtkärlkoll tittar vi på parametrar som till stor del avgör hur ditt hjärta mår och räknar ut den procentuella risk som föreligger för att du ska drabbas av hjärtinfarkt utifrån hur din kropp mår idag. Även om det finns genetiska faktorer, spelar livsstilen stor roll. Kost, stress, motion och andra faktorer spelar in och du kan påverka din hälsa mycket genom dina vardagliga vanor.
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf. 
 

Kolesterol Triglycerider
HDL Kolesterol Apolipoprotein A1
LDL Kolesterol Apolipoprotein B
LDL/HDL Kvot ApoB/ApoA1 kvot

Hårmineralanalyser

Toxic & Essential Elements; Hair (omfattande hårmineralanalys på engelska)

En hårmineralanalys är ett bra sätt att utvärdera hur kroppen använder sig av olika mineraler, om det finns brister och hur de inbördes relationerna mellan mineralerna ser ut. Det här testet undersöker 40 olika mineraler, varav 17 är giftiga metaller. 
Håret ska inte ha färgats eller permanentats de sista 3 månaderna (man använder den naturliga hårutväxten närmast skalpen i nackpartiet).  

Här kan du läsa mer om testet. 
Provsvar på engelska kommer inom 2 veckor via pdf. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 98 euro.  

Hårmineralanals, Trace Elements

En hårmineralanalys är ett bra sätt att utvärdera hur kroppen använder sig av olika mineraler, om det finns brister och hur de inbördes relationerna mellan mineralerna ser ut. Det här testet undersöker 30 olika mineraler, varav 8 är giftiga metaller. 
Håret ska inte ha färgats eller permanentats de sista 3 månaderna (man använder den naturliga hårutväxten närmast skalpen i nackpartiet).  
Provsvar på svenska kommer inom 3 veckor via pdf. 

Här kan du läsa mer om det här testet. 

Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 1700 kr. Frakt ingår. 

Funktionsmedicinska tester

Organix Comprehensive (Organic Acids and Nutritional Testing)

 
Detta är ett mycket bra screeningtest som ger bred överblick över kroppens funktioner. Testet ger både en bra inblick i var man kan behöva titta lite närmare via ytterligare tester, men kan vara tillräcklig som självständig analys också. 
Om du bara ska/kan beställa ett test, så är detta det test som jag rekommenderar i första hand.
 
Testet undersöker följande grupper:
- Omsättningen av fettsyror
- Omsättningen av kolhydrater
- Mitokondrie- och energiproduktion
- Behov eller brister av olika B-vitaminer
- Behov av olika mineraler
- Behov av olika aminosyror
- Oxidativ stress och behov av antioxidanter
- Metabolismen av neurotransmittorer
- Leverns avgiftning fas I och II
- Tarmfloraobalans (bakterier och jästsvamp)
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:
- Tarmfloraobalans
- Kemikalieöverkänslighet
- Depression
- Kronisk trötthet
- Oxidativ skada
- Sömnproblem
- Viktproblem
 
Här kan du läsa mer om testet samt se hur ett provsvar kan se ut.
 
Testet gör du hemma genom urinprov. Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor.
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 419 euro. Transport via DHL ingår i priset.

GI-MAP (Gastrointestinal Microbial Assay Plus)

Panelen testar bakterier, parasiter och sjästvamp. DNA-teknik möjliggör också mätning av antibiotikaresistensgener och virulensfaktorer som kan orsaka skada/ohälsa.

Detta test kan vara värdefullt vid följande tillstånd:
- Autoimmun molekylmimicry (orsakad av patogener)
- Diarré
- Matsmältningsproblem
- Livsmedelsburna sjukdomar
- Gastrit/inflammation i magsäcken
- Gastroenterit/mag/tarmkatarr eller inflammation (om det har virala orsaker)
- Tarmdysbios/tarmfloraobalans
- Nedsatt immunförsvar
- Inflammation
- Misstänkt bakteriell, parasitisk eller viral patogenes inklusive upptäckt av antibiotikaresistenta bakterier.
 
Här kan du läsa mer om testet och vilka analyter som ingår.
 
Testet gör du hemma genom ett avföringsprov (Avstå enzymintag 2 dagar innan du utför testet). Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor. 
Beställ testet genom att mejla mig. 

Pris 430 euro. Transport via DHL ingår i priset.
 
Det är möjligt att lägga till Zonulin (läs om detta test nedan) till det här testet. GI-MAP plus Zonulin kostar 479 euro.

Zonulin (test för att utvärdera förekomst av "läckande tarm")

Zonulin är ett pålitligt test för att påvisa förekomsten av ökad tarmpermeabilitet (kallas i dagligt tal för läckande tarm). Du kan göra detta test enskilt eller kombinera det med andra avföringsprover som GI-MAP eller CSAPx2.
 
Zonulin är ett protein som syntetiseras i tarm- och leverceller, som reversibelt reglerar intestinal permeabilitet och är en nyckelbiomarkör för tarmslemhinnans genomsläpplighet och har associerats med celiaki, icke-celiacglutenkänslighet (NCGS) och andra GI och systemiska tillstånd.
 
Höga nivåer av zonulin har förknippats med ökad tarmpermeabilitet eftersom zonulin inducerar nedbrytningen av de snäva korsningarna mellan tarmepitelceller. Flera autoimmuna, inflammatoriska och neoplastiska sjukdomar har associerats med förhöjda nivåer av zonulin eller bevis på ökad intestinal permeabilitet. Dessa inkluderar celiaki, typ 1 diabetes och juvenil icke alkoholhaltig fettsleversjukdom. Dessutom samlas bevis för att stödja en koppling med multipel skleros, reumatoid artrit, astma och inflammatorisk tarmsjukdom.
 
Zonulinnivåerna kan vara högre hos överviktiga vuxna och hos vuxna med glukosintolerans.
Förhöjda serumnivåer av zonulin och ökad permeabilitet observeras vanligtvis hos patienter som riskerar att utveckla Crohns sjukdom eller typ 1-diabetes före symtomstart.
Zonulinnivåer kan även öka med kortikosteroidanvändning.
 
Cellreceptorer för zonulin finns i tunntarmen, hjärtat och hjärnan. Zonulinfrisättning från epitelet kan utlösas av gliadinfragment eller genom vidhäftning av bakterier till epitelcellsytan. Enkla sockerarter, natrium, emulgeringsmedel, mikrobiellt transglutaminas, och nanopartiklar för livsmedelstillsatser är kända för att störa tarmbarriärfunktionen.
 
Detta test är användbart vid hälsoproblem som:
- Celiaki
- Glutenkänslighet
- IBS och andra tarmbesvär
- Livsmedelintoleranser
- Hudproblem
- Typ I och II diabetes
- Glukosintolerans eller insulinresistens hos vuxna
- Juvenil fettsleversjukdom (ej orsakad av alkohol)
- Fetma
- Multipel skleros, Reumatoid artrit, astma och andra autoimmuna sjukdomar
- Inflammatorisk tarmsjukdom

Testet gör du hemma genom ett avföringsprov. Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 166 euro. Transport via DHL ingår i priset.

DNA-tester

DNA-Health

DNA Health är utformad för att identifiera risker för eventuella livsstilssjukdomar, samt för att optimera välbefinnande och hälsa genom att anpassa livsstils- och kosval.
Testet görs bara en gång i livet och är till hjälp för att förebygga ohälsa och anpassa kost, livsstil och näringsintag för att få må så bra som möjligt. 

Detta test analyserar 36 genvarianter som involverar:  
- Kolesterolmetabolism och risk för hjärtsjukdom
- Benhälsa och risk för osteoporos
- Methylering och B-vitaminbehov
- Inflammation
- Oxidativ stress 
- Insulinkänslighet och risk för diabetes
- Avgiftning
- Känslighet för högt blodtryck och järnöverskott
- Känslighet för laktos, koffein och salt
- Omsättning av fettsyrorna i familjerna: Omega-3 och Omega-6 

Här kan du läsa mer om alla gener/SNP som testet involverar. 

Testet gör du hemma hos genom att enkelt gnugga en liten borste mot insidan av kinderna. Transport via DHL ingår i priset.
Provsvar kommer inom 3 veckor via pdf. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 265 euro. 

DNA-Health kommer från det seriösa och erfarna företaget DNAlysis
Jag erbjuder även DNA-Estrogen, DNA-Sport, DNA-Diet och DNA-Mind som du kan läsa om hos DNAlysis. Mejla mig gärna för prisuppgift och ytterligare information.