Why Eating Meat is Good for You

Chris Kresser (en mycket kunnig funktionsmedicinsk läkare) har tagit sig tiden att gå igenom många olika studier gällande kost och näringsämnen. Här har han tittat på många olika aspekter, som näringsbalans, kroppens funktioner, miljö, klimat m.m. ur ett helhetsperspektiv. 
https://chriskresser.com/why-eating-meat-is-good-for-you/