Forskningen visar att allt fler kroniska hälsoproblem och sjukdomar har ett samband med inflammation. Exempel på sjukdomar som har en direkt koppling till inflammation är allergier, Addisons, Aashimotos, endometrios, celiaki, inflammatoriska tarmsjukdomar, reumatiska sjukdomar, Sjögrens med flera.

Man vet numera också att det finns en koppling mellan inflammation och psykisk ohälsa.

Kronisk inflammation för ofta med sig järnbrist, trötthet, smärta, svullnad, nedstämdhet och en nedsatt livskvalitet i största allmänhet även om en diagnos kunnat fastställas.
Det finns alltså all anledning i världen att försöka hålla undan inflammationer i kroppen! 

Läs vidare på hälsantillbaka där jag gästbloggat om hur du själv kan minska inflammationer.