Hårmineralanalyser

Toxic & Essential Elements; Hair (omfattande hårmineralanalys på engelska)

En hårmineralanalys är ett bra sätt att utvärdera hur kroppen använder sig av olika mineraler, om det finns brister och hur de inbördes relationerna mellan mineralerna ser ut. Det här testet undersöker 40 olika mineraler, varav 17 är giftiga metaller. 

Håret ska inte ha färgats eller permanentats de sista 3 månaderna (man använder den naturliga hårutväxten närmast skalpen i nackpartiet).  

Här kan du läsa mer om testet. 
Provsvar på engelska kommer inom 2 veckor via mig i digital form. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 98 euro.  

Hårmineralanals, Trace Elements

En hårmineralanalys är ett bra sätt att utvärdera hur kroppen använder sig av olika mineraler, om det finns brister och hur de inbördes relationerna mellan mineralerna ser ut. Det här testet undersöker 30 olika mineraler, varav 8 är giftiga metaller. 

Håret ska inte ha färgats eller permanentats de sista 3 månaderna (man använder den naturliga hårutväxten närmast skalpen i nackpartiet).  
Provsvar på svenska kommer inom 3 veckor via mig i digital form. 

Här kan du läsa mer om det här testet. 
Folder om hårmineralanalysen i pdf.

Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 1700 kr. 

Sidan är uppdaterad 200104