Funktionsmedicinska tester

GI-MAP (Gastrointestinal Microbial Assay Plus)

Panelen testar bakterier, parasiter och jästvamp. DNA-teknik möjliggör även mätning av antibiotikaresistensgener och virulensfaktorer som kan orsaka skada/ohälsa.

Detta test kan vara värdefullt vid följande tillstånd:
- Autoimmun molecular mimicry (orsakad av patogener)
- Diarré
- Matsmältningsproblem
- Livsmedelsburna sjukdomar
- Gastrit/inflammation i magsäcken
- Gastroenterit/mag/tarmkatarr eller inflammation (om det har virala orsaker)
- Tarmdysbios/tarmfloraobalans
- Nedsatt immunförsvar
- Inflammation
- Misstänkt bakteriell, parasitisk eller viral patogenes inklusive upptäckt av antibiotikaresistenta bakterier.
 
Här kan du läsa mer om testet och vilka analyter som ingår.
 
Testet gör du hemma genom ett avföringsprov (Avstå enzymintag 2 dagar innan du utför testet). Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor. 
Beställ testet genom att mejla mig. 

Pris 431 euro. Transport via DHL ingår i priset.
 
Det är möjligt att lägga till Zonulin (läs om detta test nedan) till det här testet. GI-MAP plus Zonulin kostar 479 euro.

Zonulin (test för att utvärdera förekomst av "läckande tarm")

Zonulin är ett pålitligt test för att påvisa förekomsten av ökad tarmpermeabilitet (kallas i dagligt tal för läckande tarm). Du kan göra detta test enskilt eller kombinera det med andra avföringsprover som GI-MAP eller CSAPx2.
 
Zonulin är ett protein som syntetiseras i tarm- och leverceller, som reversibelt reglerar intestinal permeabilitet och är en nyckelbiomarkör för tarmslemhinnans genomsläpplighet och har associerats med celiaki, icke-celiacglutenkänslighet och andra gastrointestinala och systemiska tillstånd.
 
Höga nivåer av zonulin har förknippats med ökad tarmpermeabilitet eftersom zonulin inducerar nedbrytningen av de snäva korsningarna mellan tarmepitelceller. Flera autoimmuna, inflammatoriska och neoplastiska sjukdomar har associerats med förhöjda nivåer av zonulin eller bevis på ökad intestinal permeabilitet. Dessa inkluderar celiaki, typ 1 diabetes och juvenil icke alkoholhaltig fettsleversjukdom.
Dessutom samlas bevis för att stödja en koppling med multipel skleros, reumatoid artrit, astma och inflammatorisk tarmsjukdom.
 
Zonulinnivåerna kan vara högre hos överviktiga vuxna och hos vuxna med glukosintolerans.
Förhöjda serumnivåer av zonulin och ökad permeabilitet observeras vanligtvis hos patienter som riskerar att utveckla Crohns sjukdom eller typ 1-diabetes före symtomstart.
Zonulinnivåer kan även öka med kortikosteroidanvändning.
 
Cellreceptorer för zonulin finns i tunntarmen, hjärtat och hjärnan. Zonulinfrisättning från epitelet kan utlösas av gliadinfragment eller genom vidhäftning av bakterier till epitelcellsytan. Enkla sockerarter, natrium, emulgeringsmedel, mikrobiellt transglutaminas, och nanopartiklar för livsmedelstillsatser är kända för att störa tarmbarriärfunktionen.
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:
- Celiaki
- Glutenkänslighet
- IBS och andra tarmbesvär
- Livsmedelintoleranser
- Hudproblem
- Typ I och II diabetes
- Glukosintolerans eller insulinresistens hos vuxna
- Juvenil fettsleversjukdom (ej orsakad av alkohol)
- Fetma
- Multipel skleros, Reumatoid artrit, astma och andra autoimmuna sjukdomar
- Inflammatorisk tarmsjukdom

Testet gör du hemma genom ett avföringsprov. Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 167 euro. Transport via DHL ingår i priset.

CSAPx2 (Comprehensive Stool Analysis w/Parasitology x2)

Det här testet ger viktig information om effektiviteten i matsmältningen genom mätning av fekala nivåer av elastas (bukspottskörtelns funktion), samt förekomst av fett, muskel och vegetabiliska fibrer och kolhydrater i avföringen.
 
Inflammation kan väsentligt öka tarmslemhinnans permeabilitet och minska upptaget av näringsämnen i tarmen.
Graden av inflammation, oavsett om den är orsakad av patogener eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kan utvärderas och övervakas genom undersökning av nivåerna av biomarkörer som lysozym, laktoferrin, vita blodkroppar och slem.
 
Dessa markörer kan användas för att skilja mellan inflammation i samband med potentiellt livshotande inflammatorisk tarmsjukdom/inflammatory bowel disease (IBD) och mindre allvarlig inflammation som kan associeras med irritabelt tarmsyndrom/irritable bowel syndrome (IBS), vilket ofta beror på närvaron av patogener.
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:
- Autoimmun sjukdom
- Matallergi eller födoämnesöverkänslighet
- Tarmsjukdom eller IBS
- Inflammation
- Ledvärk
- Näringsbrister
- Toxisk överbelastning

Här kan du läsa mer om testet, samt se hur ett provsvar ser ut. 
 
Testet gör du hemma genom 2 avföringsprov. Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 425 euro. Transport via DHL ingår i priset.

Organix Comprehensive (Organic Acids and Nutritional Testing)

 
Detta är ett mycket bra screeningtest som ger bred överblick över kroppens funktioner. Testet ger både en bra inblick i var man kan behöva titta lite närmare via ytterligare tester, men kan vara tillräcklig som självständig analys också. 
Om du bara ska/kan beställa ett test, så är detta det test som jag rekommenderar i första hand.
 
Testet undersöker följande grupper:
- Omsättningen av fettsyror
- Omsättningen av kolhydrater
- Mitokondrie- och energiproduktion
- Behov eller brister av olika B-vitaminer
- Behov av olika mineraler
- Behov av olika aminosyror
- Oxidativ stress och behov av antioxidanter
- Metabolismen av neurotransmittorer
- Leverns avgiftning fas I och II
- Tarmfloraobalans (bakterier och jästsvamp)
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:
- Tarmfloraobalans
- Kemikalieöverkänslighet
- Depression
- Kronisk trötthet
- Oxidativ skada
- Sömnproblem
- Viktproblem
 
Här kan du läsa mer om testet samt se hur ett provsvar kan se ut.
 
Testet gör du hemma genom urinprov. Provsvar kommer via pdf inom 3 veckor.
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 420 euro. Transport via DHL ingår i priset.

DNA-Health

DNA Health är utformad för att identifiera risker för eventuella livsstilssjukdomar, samt för att optimera välbefinnande och hälsa genom att anpassa livsstils- och kosval.
Testet görs bara en gång i livet och är till hjälp för att förebygga ohälsa och anpassa kost, livsstil och näringsintag för att få må så bra som möjligt. 

Detta test analyserar 36 genvarianter som involverar:  
- Kolesterolmetabolism och risk för hjärtsjukdom
- Benhälsa och risk för osteoporos
- Methylering och B-vitaminbehov
- Inflammation
- Oxidativ stress 
- Insulinkänslighet och risk för diabetes
- Avgiftning
- Känslighet för högt blodtryck och järnöverskott
- Känslighet för laktos, koffein och salt
- Omsättning av fettsyrorna i familjerna: Omega-3 och Omega-6 

Här kan du läsa mer om alla gener/SNP som testet involverar. 

Testet gör du hemma hos genom att enkelt gnugga en liten borste mot insidan av kinderna. 
Provsvar kommer inom 3 veckor via pdf. 
Beställ testet genom att mejla mig. 
Pris 266 euro. Transport via DHL ingår i priset.

DNA-Health kommer från det seriösa och erfarna företaget DNAlysis
Jag erbjuder även DNA-Estrogen, DNA-Sport, DNA-Diet och DNA-Mind som du kan läsa om hos DNAlysis.
Mejla mig gärna för prisuppgift och ytterligare information.