Blodtester

Här hittar du skräddarsydda testpaket av tester som jag ofta rekommenderar. Tänk på att du behöver dela provsvaren med mig om du vill att jag ska se dem, då jag inte har tillgång till dem hos Blodkollen. 
 

Madeleine Marcus Screening innehåller 25 specifikt utvalda blodtester som jag utarbetat tillsammans med Blodkollen. Testpanelen är ett värdefullt komplement i kartläggningen av din hälsa under din behandling hos mig, särskilt om jag inte kan träffa dig personligen. 
Jag rekommenderar screeningen inför din behandling hos mig, framförallt om vi inte kan träffas på mottagningen, men den kan vara värdefull även i ett senare skede. 
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf till dig.
Observera att jag inte får tillgång till dina provsvar utan att du själv ger dem till mig. 
 

Kortisol Vitamin D-25-OH Homocystein CRP, högkänslig
Triglycerider Homocystein HbA1c Monocyter
Glukos Hemoglobin Trombocyter Neutrofiler
MCH MCV MCHC Eosinofiler
EVF Kalium Natrium Lymfocyter
Ferritin T4, fritt T3, fritt
TSH TPO-ak*
*Gällande Anti-TPO-ak:be laboratoriet att späda provet för att få ett mer exakt svar i fritextfältet i kassan.

Madeleine Marcus Blodsockerkoll

Madeleine Marcus Blodsockerkoll innehåller 4 tester för att få en övergripande bild över din kropps blodsockerhantering. Vår moderna västerländska kost innebär ofta en stor belastning på kroppen och typ II diabetes blir allt vanligare, allt lägre ner i åldrarna och kan innebära allvarliga konsekvenser, hjärna, njurar, ögon och kärl. Därför är det viktigt att förebygga detta så långt det är möjligt. 
Testpanelen utgör ett värdefullt komplement i kartläggningen av din hälsa under din behandling hos mig.

Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf till dig.
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 

Glukos
HbA1c
Insulin
C-peptid

Madeleine Marcus Sköldkörtel & Binjurekoll innehåller 8 blodtester för att skapa en övergripande bild av sköldkörtel- och binjurefunktionen via blod. 
Testpanelen utgör ett bra komplement i kartläggningen av din hälsa om det finns misstankar med sköldkörteln. Kortisol går att mäta på mer effektiva sätt, men i den här screeningen får man ändå en viss vägledning då kortisolet är viktigt för sköldkörtelns funktion.  

Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf till dig.
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 
 

Kortisol Fritt T4
DHEAS Fritt T3
Ferritin TPO-ak*
TSH TRAK

*Gällande Anti-TPO-ak: be laboratoriet att späda provet för att få ett mer exakt svar i fritextfältet i kassan.

Madeleine Marcus lilla sköldkörtelkoll passar bra för dig som vill följa upp dina hormonnivåer och inte har behov av att undersöka antikroppar.

Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf till dig.
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 

TSH
Fritt T4
Fritt T3 

I Madeleine Marcus Hjärtkärlkoll tittar vi på parametrar som till stor del avgör hur ditt hjärta mår och räknar ut den procentuella risk som föreligger för att du ska drabbas av hjärtinfarkt utifrån hur din kropp mår idag. Även om det finns genetiska faktorer, spelar livsstilen stor roll. Kost, stress, motion och andra faktorer spelar in och du kan påverka din hälsa mycket genom dina vardagliga vanor.

Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf till dig.
Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 
 

Kolesterol Triglycerider
HDL Kolesterol Apolipoprotein A1
LDL Kolesterol Apolipoprotein B
LDL/HDL Kvot ApoB/ApoA1 kvot

Madeleine Marcus Järnkoll jämför vi olika tester för att få en mer komplett bild av din kropps förmåga att transportera syre och ta upp järn, då enskilda tester kan vara motsägelsefulla eller otillräckliga. 

Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf till dig.Observera att jag inte har tillgång till dina provsvar hos Blodkollen. Du måste därför ge dem till mig. 
 

Järn Hemoglobin
EVF MCH
MCV Ferritin
Transferrin Transferrinreceptor

Sidan är uppdaterad 200105