Blodtester

Madeleine Marcus Screening innehåller 24 specifikt utvalda blodtester som jag utarbetat tillsammans med Blodkollen. Testpanelen är ett värdefullt komplement i kartläggningen av din hälsa under din behandling hos mig, särskilt om jag inte kan träffa dig personligen. 
Jag rekommenderar screeningen inför din behandling hos mig, men den kan vara värdefull även i ett senare skede. 
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  
 

Kortisol Vitamin D-25-OH Homocystein
Triglycerider Homocystein HbA1c
Glucos Hemoglobin Trombocyter
MCH MCV MCHC
EVF Kalium Natrium
Ferritin T4, fritt T3, fritt
TSH TPO-ak Lymfocyter
Eosinofila granulocyter Neutrofila granulocyter Monocyter

Madeleine Marcus Sköldkörtel & Binjurekoll innehåller 8 blodtester för att skapa en övergripande bild av sköldkörtel- och binjurefunktionen via blod. 
Testpanelen utgör ett bra komplement i kartläggningen av din hälsa om det finns misstankar med sköldkörteln. Kortisol går att mäta på mer effektiva sätt, men i den här screeningen får man ändå en viss vägledning då kortisolet är viktigt för sköldkörtelns funktion.  
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  
 

Kortisol Fritt T4
DHEAS Fritt T3
Ferritin TPO-ak
TSH TRAK

Madeleine Marcus lilla sköldkörtelkoll passar bra för dig som vill följa upp dina hormonnivåer och inte har behov av att undersöka antikroppar.
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  

TSH
Fritt T4
Fritt T3 

I Madeleine Marcus Hjärtkärlkoll tittar vi på parametrar som till stor del avgör hur ditt hjärta mår och räknar ut den procentuella risk som föreligger för att du ska drabbas av hjärtinfarkt utifrån hur din kropp mår idag. Även om det finns genetiska faktorer, spelar livsstilen stor roll. Kost, stress, motion och andra faktorer spelar in och du kan påverka din hälsa mycket genom dina vardagliga vanor.
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf. 
 

Kolesterol Triglycerider
HDL Kolesterol Apolipoprotein A1
LDL Kolesterol Apolipoprotein B
LDL/HDL Kvot ApoB/ApoA1 kvot

Madeleine Marcus Järnkoll jämför vi olika tester för att få en mer komplett bild av din kropps förmåga att transportera syre och ta upp järn, då enskilda tester kan vara motsägelsefulla eller otillräckliga. 
Beställ testet genom att klicka på länken i rubriken. Provsvar kommer inom ett par dagar via pdf.  
 

Järn Hemoglobin
EVF MCH
MCV Ferritin
Transferrin Transferrinreceptor