Här hittar du ett axplock av de tester jag arbetar med. Jag har dock tillgång till avsevärt fler tester än vad jag har möjlighet att visa här. Saknar du något test, så är du varmt välkommen att kontakta mig för prisuppgift och ytterligare information.

Priserna här gäller själva laboratorietestet.
Köper du testerna av mig, samt går under min behandling, går vi igenom ditt provsvar och din hälsa under vår nästa uppföljning och tolkningen av provsvaren kostar dig inget extra, utan ingår i sessionskostnaden. 
 
Går du inte under min behandling men ändå vill beställa tester utan tolkning, så går det också bra. 

Konsultera dock alltid läkare vid risk för sjukdom och eventuellt fastställande av diagnos.

Sidan är uppdaterad 200315