Min utbildning


Som utbildad näringsterapeut har jag studerat biokemi, nutrition, vitamin- och mineralterapi, samt uppfyller Näringsmedicinska Terapeutförbudets (NMTF) övriga krav på utbildning och patientförsäkring för fullvärdiga medlemmar.


- Yrkesutbildning till Personlig Coach 1, 5 år hos
Lennart Matikainen

- Yrkesutbildning till Certifierad Näringsterapeut (NMTF*) på Näringsmedicinska skolan (fd Nordisk Närings- och Fytoterapiskolan)

- Yrkesutbildning till Kinesiolog, 1 år på Svenska Kinesiologiskolan

- Yrkesutbildning till Auktoriserad hälsorådgivare hos Hälsokostrådet, numera Hälsofackskolan

- Utbildning i basmedicin, 40 poäng hos Thalamus (orginalsidan är nedlagd, så denna länk var det bästa jag kunde hitta på nätet som beskriver skolan)

- Certifierad terapeut i hårmineralanalys och metabolic typing hos Nutri-Tech
- Utbildning inom funktionsmedicinska analyser hos Genova Diagnostics och Labrix

- Diverse kurser i olika medicinska system och energimedicin, bland annat Reconnective Healing och The Reconnection

-  Heltidsarbetande näringsterapeut sedan 1999
- 30 år av aktiv egen terapi och stöd för personlig utveckling i en mängd olika former


Mina lärare i levande blodanalys, oxidativ stress analys och hematologi har varit:

- Mic Mc Mullen

- Klaus Janus

- Tom Hamilton

- Dr. Henning Saupe

- Irene Wretelid

- Dr. Dicqie Fuller - Looney

- Dr. Bob Rakowski